Hyppää sisältöön

Liiketoiminnassamme pyrimme tasapainoon luonnon kanssa

Joka vuosi pääsemme askeleen lähemmäksi tavoitettamme kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämisessä, kiertokulun ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä.

Me Kekkilä-BVB:ssä pyrimme toimimaan tasapainossa luonnon kanssa. Se ei ole helppo tehtävä, koska tarvitsemme maata, materiaaleja, vettä ja energiaa lähes kaikkeen, mitä teemme. Mutta joka vuosi pääsemme askeleen lähemmäksi kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämisessä, kiertokulun ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä. Omassa toiminnassamme näitä painopistealueita käsitellään Green Factory -konseptimme toteuttamisen kautta.

Yhdessä arvoketjumme kumppaneiden kanssa vähennämme hiili-intensiteettiä -50 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöt

Hiilijalanjälkeämme laskettaessa otamme huomioon koko arvoketjun. Olemme arvioineet hiilijalanjälkemme koko toimitusketjussa GHG-protokollan mukaisesti.

Suurin osa päästöistä aiheutuu sähkön käytöstä. Lisäksi välilliset päästöt tulevat kasvuturpeesta. Olemme ryhtyneet kehittämään strategiaamme vähentääksemme päästöjä arvoketjussa.

Seuraa tavoitteidemme edistymistä matkallamme luontopositiivisempaan liiketoimintaan

Osana Green Factory -konseptiamme siirrymme vuonna 2025 kaikissa tuotantolaitoksissamme uusiutuvaan sähköön, mikä pienentää omaa jalanjälkeämme merkittävästi. Korvaamme öljylämmityksen lopulta maalämmöllä tai geotermisellä maalämmöllä Suomen ja Viron tehtailla.

Pyrimme myös käyttämään toiminnassamme yhä enemmän uusiutuvia polttoaineita. Yksi tapa vähentää logistiikasta tulevia päästöjä on keskittyä materiaalien paikalliseen hankintaan ja asettaa vähimmäisrajat lähetettäville määrille.

Suoritamme toimenpiteitä:

  • Osana Green Factory -konseptiamme olemme päättäneet siirtyä uusiutuvaan sähköön kaikissa toiminnoissamme vuonna 2025, mikä pienentää omaa jalanjälkeämme merkittävästi.
  • Teemme vuoden 2022 aikana useita arviointeja öljylämmityksen korvaamisesta maalämmöllä tai geotermisellä lämmöllä Suomen ja Viron tehtailla.
  • Logististen päästöjemme parantamiseksi keskitymme materiaalien paikalliseen hankintaan ja asetamme kuljetettaville määrille vähimmäisrajat.
  • Haastamme turvetoimittajat etsimään tapoja vähentää päästöjä turpeenkorjuun aikana ja käytön jälkeen; esimerkiksi massansiirtomenetelmällä korjuussa. Turve on tällä hetkellä olennainen materiaali kasvualustateollisuudelle. Se on turvallisin, monipuolisin, tehokkain ja puhtain viljelymateriaali. Ilman hiilijalanjälkeä se olisi myös ympäristöystävällisin.

Turve on elintärkeä kasvualustojen raaka-aine

Toinen koko sektorilla paljon puhuttu aihe on turpeen korjuusta aiheutuvat päästöt, joilla on suurin vaikutus kokonaiskasvihuonekaasupäästöihimme. Haastamme toimittajamme etsimään tapoja vähentää päästöjä korjuun aikana ja käytön jälkeen.

Turve on tällä hetkellä elintärkeä materiaali kasvualustateollisuudelle ja turvallisin, monipuolisin, tehokkain ja puhtain viljelymateriaali. Ja ilman hiilijalanjälkeä se olisi myös ympäristöystävällisin.

Puutarhanhoito ja viherrakentaminen luovat positiivisia nettovaikutuksia

Hiilijalanjälkeä laskettaessa on tärkeää tarkastella kasvualustaratkaisujemme myönteistä nettovaikutusta. Varsinkin puutarhanhoidossa ja viherrakentamisessa itse kasvualustan hiilijalanjälki on mitätön verrattuna siinä kasvaviin kasveihin, pensaiden ja puiden positiiviseen vaikutukseen.

Otamme huomioon koko arvoketjun

Ammattiviljelyssä suojatussa ympäristössä sato voi olla jopa 10 kertaa suurempi kuin avomaaviljelyssä. Tämä tarkoittaa, että maata voidaan antaa käytettäväksi puiden kasvattamiseen hiilen varastointia varten. Myös lannoitteiden käyttöä on mahdollista vähentää 60 % ja siihen liittyviä CO2-päästöjä. Kasvihuoneviljelyn kautta äärimmäiset säät, maaperän saastuminen tai muut ulkoiset tapahtumat eivät vaaranna satoa, mikä olisi energian, veden, lannoitteiden ja työvoiman kannalta tuhlausta. Siksi otamme myös vastuullisen kasvualustan kehittämisessä huomioon koko arvoketjun vaikutuksen, jotta emme päätyisi epäoptimaalisiin ratkaisuihin.

Toimimme standardien mukaan

Toimintamme laadun ja ympäristönsuojelun parantamisessa noudatamme standardeja, kuten ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatteja. ISO 9001 kattaa kaikki Kekkilä-BVB:n toimipaikat. Jatkamme ISO 14001 -standardin käyttöönottoa Alankomaissa.

Lue lisää työtämme ohjaavista standardeista, sertifikaateistamme ja jäsenyyksistämme.

Seuraa tavoitteidemme edistymistä:

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Etsi

Etsimme yhteistyökumppaneita nopeasti uusiutuvan kasvualustamateriaalin viljelyyn!

Satoisa ruokohelpi sitoo hiiltä tehokkaasti ja nyt tavoittelemme keväästä 2023 alkaen runsaasti uutta viljelyalaa sille. Etsimme sopimusviljelijöitä, vuokrattavaa viljelyalaa sekä viljelyn eri vaiheisiin tarvittavia urakoitsijoita.
Kasvatettava ruokohelpi käytetään Kekkilä-BVB:n kasvualustatuotantoon. Tuotetusta ruokohelvestä osa ohjataan Suomen tehtaisiin ja osa vientiin. Olemme kiinnostuneita erityisesti yli 5 hehtaarin viljelyaloista alle 150 km etäisyydellä länsirannikosta.

Lue lisää täältä.