Hyppää sisältöön

Vastuullisuus on liiketoimintamme lähtökohta

 

Yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa voimme luoda tulevaisuuden, jossa me alana pystymme kohtaamaan maailmanlaajuiset kestävän kehityksen haasteet ja hyötymään kasvamaan vastuullisesti.

Vastuullisuussuunnitelmaamme ohjaavat Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet ja suunnitelmamme koostuu neljästä teemasta, jotka auttavat meitä saavuttamaan päätavoitteemme – tulla nettopositiiviseksi. Tämä tarkoittaa, että tuotamme maailmalle enemmän kuin mitä siltä otamme.

Tärkeimmät kehitysalueet toimintaympäristössämme.

Vastuullisuussuunnitelmamme

Euroopan unioni on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita ilmastomuutoksen haasteiden ehkäisemiseksi. Vuodelle 2030 asetettu tavoite sisältää kasvihuonepäästöjen vähentämisen 40 prosentilla.

Euroopan puutarha-alan yrityksille tämä tarkoittaa sekä suuria mahdollisuuksia että haasteita. Sääntelyn ja kuluttajien kysynnän ohjaamat viljelijät ja viherrakentajat, jotka onnistuvat saavuttamaan tai ylittämään ilmastotavoitteet, nousevat varmasti lopulta voittajaksi.

Me Kekkilä-BVB:ssä tuemme asiakkaitamme tämän matkan varrella. Olemme jo kehittäneet työkaluja, kuten Ympäristökustannusindikaattorikonseptin, joka auttaa asiakkaitamme ymmärtämään, kuinka vastuullisuuteen liittyvät valinnat vaikuttavat heidän taloudellisiin tuloksiinsa. Ja jakamalla taattua ja tunnettua osaamistamme ja asiantuntemustamme orgaanisista kasvualustoista sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille, voimme kasvaa yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta.

Vastuullisuussuunnitelmamme koostuu kahdeksasta päätavoitteesta, joiden avulla varmistamme vastuulliset valinnat ja prosessit koko arvoketjussa tulevina vuosina.

Kukoistavat ihmiset

Parannamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden arvoketjuihimme kuuluvien ihmisten hyvinvointia hyvällä johtamisella ja sosiaalisen vastuullisuuden toimilla, jotka tukevat tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

1. tavoitteemme:

Parannamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme hyvinvointia.

Katso esimerkkitapaus: Matkalla Euroopan parhaaksi työpaikaksi

2. tavoitteemme:

Yrityksemme päätavoite on parantaa positiivista nettovaikutustamme joka vuosi. Haluamme johtaa nettopositiivisuuden toteutumista täysin läpinäkyvän datan ja digitaalisten työkalujen avulla

Katso esimerkkitapaus: Verkkokurssi apuna vastuullisuuden opetuksessa

Vastuullinen ruoka ja eläminen

Mahdollistamme osaltamme ruoantuotannon maailmanlaajuisesti ja hyvinvoinnin kodeissa ja kaupungeissa. Vastuullisten viljelykäytänteiden avulla luomme ja pilotoimme vuosittain 3 uutta smart-service -konseptia, jotka liittyvät ruokaan ja elämiseen. Tämän ennakoimme lisäävän merkittävästi omien ja kumppaneidemme positiivista vaikutusta. Vuoteen 2022 mennessä tuomme markkinoille innovatiivisia uusia tuotteita ja palveluita, jotka optimoivat vesihuoltoa.

3. tavoitteemme:

Kehitämme joka vuosi kolme uutta palvelukonseptia, jotka edistävät merkittävästi joko kestävää ruuantuotantoa tai asumista mikä lisää merkittävästi omien ja kumppaneidemme positiivista kestävyysvaikutusta.

katso esimerkkitapaus: Päästöt pienenivät 40%:lla vaihtamalla kiskoille

4. tavoitteemme:

Vuonna 2022 meillä on innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat säästämään vettä.

Katso esimerkkitapaus: Optimoitu vesihuolto viherrakentamisessa

Vihreä kasvu ja kierrätys

Vuodesta 2020 kaikki innovaatiomme edistävät vastuullisuutta. Vuoteen 2024 mennessä korvaamme pakkauksissamme 80% kertakäyttöisistä muoveista kierrätysmuovilla tai vaihtoehtoisilla pakkausmenetelmillä ja100% pakkauksistamme on kierrätettäviä.

5. tavoitteemme:

Vuodesta 2020 kaikki innovaatiomme edistävät kestävyyttä.

Katso esimerkkitapaus: Sammal on kestävä raaka-aine

6. tavoitteemme:

Vuoteen 2024 mennessä 80 % pakkauksistamme on kierrätysmuovia tai muuta vastuullista pakkausmateriaalia. 100 % pakkauksistamme on kierrätettäviä.

Katso esimerkkitapaus: Vastuulliset pakkaukset

Biodiversiteetti ja suoalueiden ennallistaminen

Vuoteen 2030 mennessä olemme nettopositiivinen yritys, mikä tarkoittaa, että tuotamme maapallolle enemmän hyvää kuin mitä siltä otamme. Siksi on tärkeää, että tuotantomme, tuotteemme ja palvelumme parantavat todistetusti luonnon monimuotoisuutta.

7. tavoitteemme:

Yhdessä sidosryhmien kanssa kehitämme turvesoiden vastuullista korjuuta ja jälkihoitokonseptia.

Katso esimerkkitapaus: Vastuullinen turvesoiden jälkihoitokonsepti

8. tavoitteemme:

Lisäämme biodiversiteettiä kaupunkialueilla mitattavalla tavalla.

Katso esimerkkitapaus: Kattopuutarha Dubaissa

Etsi

Etsimme yhteistyökumppaneita nopeasti uusiutuvan kasvualustamateriaalin viljelyyn!

Satoisa ruokohelpi sitoo hiiltä tehokkaasti ja nyt tavoittelemme keväästä 2023 alkaen runsaasti uutta viljelyalaa sille. Etsimme sopimusviljelijöitä, vuokrattavaa viljelyalaa sekä viljelyn eri vaiheisiin tarvittavia urakoitsijoita.
Kasvatettava ruokohelpi käytetään Kekkilä-BVB:n kasvualustatuotantoon. Tuotetusta ruokohelvestä osa ohjataan Suomen tehtaisiin ja osa vientiin. Olemme kiinnostuneita erityisesti yli 5 hehtaarin viljelyaloista alle 150 km etäisyydellä länsirannikosta.

Lue lisää täältä.