Skip to content

Future Fit Framework

Duurzaamheid transparant gemaakt

Steeds meer klanten vragen ons hoe duurzaam onze producten zijn. Voor ons is het belangrijk om transparant te zijn over de duurzaamheidsprestaties van onze grondstoffen en producten. Om de vragen op een consistente manier te beantwoorden hebben wij het Future Fit Framework ontwikkeld, dat een breed scala aan relevante milieu-, sociale en zakelijke aspecten binnen de waardeketen omvat. Het kader is ontwikkeld via een iteratief proces, waarbij zowel externe consultants en belanghebbenden als onze interne specialisten betrokken waren om de bruikbaarheid, relevantie en een holistische aanpak te garanderen.

De wereldwijde vraag naar groeiende media neemt toe, en iedereen die in de groene sector werkt, moet inzicht hebben in de algehele duurzaamheid van materialen. Elk materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen, en inzicht hierin en in de duurzaamheidsaspecten die aan elk materiaal verbonden zijn, is essentieel om de meest geschikte en duurzame grondstoffen te kiezen. Omdat we onze klanten toekomstbestendig willen maken, moeten we weten op welke grondstoffen we ons moeten richten en welke soorten producten we moeten ontwikkelen.

Een holistisch beoordelingsinstrument

Onze klanten verwachten van ons producten van hoge kwaliteit en dat willen wij hen ook bieden. Daarom hebben we het Future Fit Framework ontwikkeld om ons te helpen de duurzaamheid van onze producten en de grondstoffen die we erin verwerken te beoordelen. Uitgaande van fit for purpose moeten we een aantal verschillende aspecten in overweging nemen die verband houden met de vraag of een grondstof of een product al dan niet duurzaam is. Idealiter is de uiteindelijke oplossing een lokaal, klimaatbestendig, circulair, natuurpositief en waterconserverend substraat dat bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van een eerlijke samenleving. In de illustratie presenteren wij de belangrijkste aspecten achter het Future Fit Framework.

Een solide basis voor besluitvorming

Het Future Fit Framework kan een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming door de risico’s en kansen van elke grondstof in kaart te brengen. Naar aanleiding van de score van de grondstof kunnen mitigerende maatregelen worden geïnitieerd of kansen worden nagestreefd. Het kader kan worden gebruikt om optimale prestaties te vinden (fit for purpose) van onze grondstoffen met de best mogelijke duurzaamheidsscore. Het kan worden gebruikt om verschillende recepten met elkaar te vergelijken. Onze R&D-afdeling gebruikt het om snel nieuwe grondstoffen te beoordelen om inzicht te krijgen in hun geschiktheid voor toekomstige oplossingen. Wanneer de eerste evaluatie een positief resultaat oplevert, wordt een grondiger onderzoek uitgevoerd met sourcing om de fysische, biologische en chemische eigenschappen te bevestigen.

Nieuwe aanpak 2022

Het Future Fit Framework is in 2022 ingevoerd en wij streven ernaar het te gebruiken voor al onze nieuwe grondstoffen. Tegelijkertijd zal het kader deel uitmaken van ons productontwikkelingsproces. Alle nieuwe grondstoffen die op hun fysische, chemische en biologische eigenschappen worden getest, moeten eraan worden getoetst om de meest geschikte en verantwoorde producten voor onze klanten te garanderen.

Fit for purpose: de doeltreffendheid van onze oplossingen is het uitgangspunt voor elke nieuwe ontwikkeling. Als een oplossing niet geschikt is voor het beoogde doel, is dat een verspilling van energie, materialen, water en arbeid voor de hele waardeketen.

Lokaal: hoe dichter bij onze productiefaciliteiten wij inkopen en verkopen, hoe minder wij last hebben van verstoringen in de toeleveringsketen en hoe gemakkelijker het is om met de gemeenschap samen te werken.

Klimaatbestendig: materialen en producten met een lagere koolstofvoetafdruk genieten de voorkeur van overheden, de markt en de samenleving.

Circulair: hoe meer materialen we gebruiken die niet worden gedolven en op korte termijn worden geregenereerd, hoe gemakkelijker het is om de bevoorrading veilig te stellen. Ook moeten we zorgen voor een waardevol tweede leven.

Natuur positief: onze rol in het vergroenen van de wereld is onmisbaar, we moeten ervoor zorgen dat dit in de hele waardeketen het geval is.

Maatschappelijk verantwoord: onze license to operate is een waardeketen die zorg draagt voor de gezondheid en het welzijn van alle belanghebbenden.

Waterbesparend: de beschikbaarheid van water verschilt per regio, we moeten ervoor zorgen dat we alleen water gebruiken waar het voldoende beschikbaar is.

Gebruiksvriendelijk: onze oplossingen moeten veilig en gebruiksvriendelijk zijn en bijdragen tot de duurzaamheid van de gebruiker.

Duurzame verpakking: al het bovenstaande geldt ook voor onze verpakking.

Zoek