Hoppa över innehåll

Samhällsutveckling

Som i alla andra branscher påverkas vi av den globala utvecklingen som inverkar på efterfrågan, statliga regleringar och intressenters åtaganden. För oss består samhällsutvecklingen huvudsakligen av urbanisering, klimatdestabilisering, minskning av den biologiska mångfalden, livsmedelsbrist, ojämlikhet och resursbrist. Denna utveckling skapar både utmaningar och möjligheter för vårt bolag.

Search