Skip to content

Focus op succes van de klant

Duurzaamheid is de kern van ons bedrijf. Alleen samen met onze klanten en partners kunnen we gedijen. Wij voorzien onze klanten van doelgerichte producten en diensten, evenals professioneel advies over hun specifieke omstandigheden. Ons doel is duurzaam dagelijks leven. In aanvulling op onze visie growing together for a better future, hebben wij onze bedrijfsstrategie bepaald op het leveren van tuinbouwoplossingen en producten die duurzaam ondernemen ondersteunen. Samen met onze klanten en stakeholders kunnen we een toekomst creëren waarin we allemaal, als sector, in staat zijn om de wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan en op een duurzame manier winst te maken. Onze routekaart voor duurzaamheid is gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en bestaat uit vier initiatieven die ons zullen helpen bij onze belangrijkste doelstelling - het elk jaar verbeteren van onze netto positieve impact. Dit betekent dat we voortdurend meer willen bijdragen aan de wereld dan we ervan nemen.

Wij werken samen met de natuur

 • Verbeterde waterhuishouding door innovatief gebruik van sphagnum mos (Accretio)
 • Onze verpakking bevat 80% gerecycled plastic, en al onze verpakkingen zijn recyclebaar
 • We testen onze groeimedia voordat we ze naar onze klanten sturen om veilig gebruik te garanderen en oogstverlies te voorkomen
 • Bijna al onze producten zijn biologisch afbreekbaar en kunnen na gebruik worden gecomposteerd 
 • Wij streven naar verantwoorde inkoop door onafhankelijke certificering (zoals RPP of FSC) van onze grondstoffen
 • 100% gecertificeerde resp geproduceerde turf in eigen productie
 • 100% gedragscode ondertekend door contractleveranciers

Doel, visie en waarden

Ons doel is duurzaam dagelijks leven. In aanvulling op onze visie om samen te groeien voor een betere toekomst, hebben we onze bedrijfsstrategie bepaald om tuinbouwoplossingen en producten te leveren die duurzaam ondernemen ondersteunen. Sterke waarden sturen onze strategie en ons dagelijks werk. Samen met onze klanten en stakeholders kunnen we een toekomst creëren waarin we allemaal, als sector, in staat zijn om de wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan en op een duurzame manier winst te maken. Onze routekaart voor duurzaamheid is gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en bestaat uit vier initiatieven die ons zullen helpen bij onze belangrijkste doelstelling – het elk jaar verbeteren van onze netto positieve impact. Dit betekent dat we voortdurend meer willen bijdragen aan de wereld dan we ervan nemen.

Samen groeien voor een betere toekomst

Samen met onze klanten en stakeholders kunnen we een toekomst creëren waarin we als sector allemaal in staat zijn om de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te gaan en op een duurzame manier inkomsten te genereren. Samen met onze klanten groeien we voor een betere toekomst.

Kekkilä-BVB als partner in duurzaamheid

 • Innovatie gericht op duurzaam succes voor de klant

 • Voortdurende kwaliteitsbewaking

 • Verantwoorde inkoop van grondstoffen

 • Besluitvorming op basis van ketenbenadering

 • Wilt u meer weten over onze duurzaamheidsdoelstellingen? Bekijk hier onze routekaart voor duurzaamheid

Kekkilä-BVB Research

Voor al onze Kekkilä-BVB producten is kwaliteit onze hoogste prioriteit. Wij ontwikkelen en verbeteren onze productie en processen voortdurend, en we kunnen gerust zeggen dat onze moderne faciliteiten toonaangevend zijn. Mede dankzij onze moderne apparatuur kunnen wij onze klanten producten leveren met een optimaal niveau van kwaliteit, betrouwbaarheid en consistentie. Wij verspreiden deze kennis om ze te delen met telers en anderen in het veld.

Research & Development

Kennis is de drijvende kracht achter ontwikkeling. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe en bestaande substraten. Kekkilä-BVB beschikt over 6 laboratoria. Ze zijn allemaal volledig uitgerust met onderzoeksfaciliteiten die uniek zijn in onze sector.

Deze laboratoria zijn in staat om met de modernste apparatuur grondige analyses uit te voeren op substraten en grondstoffen. Ook beschikken wij over proefkassen (fytotrons) waar alle ontwikkelingen met betrekking tot onze substraten en grondstoffen aan strenge testen worden onderworpen.

Onze werkwijze

Voordat een nieuw substraatmengsel wordt ontwikkeld, zijn verschillende fasen doorlopen. Vanuit onze visie worden onderzoeksrichtingen gedefinieerd waarbinnen projecten kunnen worden opgestart. Een nieuw project gaat pas van start als aan alle randvoorwaarden is voldaan. Een nieuw te ontwikkelen substraat moet bij Kekkilä-BVB Research aan een groot aantal criteria voldoen, zoals algemene, chemische, fysische en fytosanitaire substraateigenschappen.

De algemene eigenschappen hebben onder meer betrekking op de beschikbaarheid, de milieubelasting tijdens winning, transport, gebruik en verwerking, het mogelijke hergebruik, de voedselveiligheid en de veilige verwerkbaarheid van het substraat(mengsel) in de fabriek. Daarnaast is er altijd een efficiency overweging. Bij chemische substraatkenmerken gaat het vooral om de elektrische geleidbaarheid, die een maat is voor de totale hoeveelheid opgeloste zouten waarover de plant kan beschikken, en de pH of zuurgraad van een extract van het substraat.

Ook is de samenstelling van de hoofd- en sporenelementen in het substraat van belang om een optimale teeltconditie te verkrijgen. Bovendien wordt gecontroleerd of er niet te veel zware metalen aanwezig zijn.

Bij fysische substraateigenschappen moet men vooral denken aan een optimale water-luchtverhouding, de wateropnamecapaciteit, de waterretentie (het vasthouden van water), een goede structuur voor beworteling en voldoende stabiliteit van het substraat. Bij de fytosanitaire eigenschappen wordt gecontroleerd of er geen onkruidsporen en schadelijke en/of ziekteverwekkende micro-organismen in het substraat aanwezig zijn. Bovendien mag er geen kiem- en groeiremming optreden. Kekkilä-BVB Research werkt met professioneel gekwalificeerde mensen met een passie voor productontwikkeling en onderzoek naar de eigenschappen van het product om het totale eindproduct te verbeteren.

Zoek