Skip to content

Beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen beschrijft onze bedrijfsprincipes op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit. We volgen dit beleid in alle bedrijven en activiteiten van de Neova Group. Het beleid en de uitvoering ervan worden gestuurd door ons managementsysteem, waarden, gedragscode en strategische doelen. We dragen bij aan het ontwikkelen van activiteiten door continue verbetering en we moedigen al onze medewerkers, partners en klanten aan om opmerkingen te maken en verbetervoorstellen te doen. We baseren alles wat we doen op de naleving van wet- en regelgeving en transparantie.

De belangrijkste principes van het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Neova Group waaraan het management en het voltallige personeel zich committeren, zijn:

  • Gezondheid en veiligheid is onze eerste prioriteit.

  • Wij geven de voorkeur aan duurzame oplossingen in onze productontwikkeling.

  • We minimaliseren de schadelijke milieueffecten van onze activiteiten.

  • Onze producten voldoen aan de kwaliteitsspecificaties die samen met onze klanten zijn overeengekomen.

  • We doen er alles aan om onze activiteiten voortdurend te verbeteren.

Gezondheid en veiligheid eerst!

We committeren ons eraan onze werknemers, partners en bezoekers een veilige, gezonde werkomgeving te bieden door methoden te gebruiken die letsels en ongelukken voorkomen en het welzijn op het werk bevorderen. Ons doel is om de mindset van mensen te beïnvloeden, zodat ze als eerste aan gezondheid en veiligheid denken bij alles wat ze doen. Wij gebruiken onze werkinstructies en de competentie van ons personeel om risico’s en gevaren te identificeren en te beperken. Ons doel is nul ongevallen.

Milieu – essentieel onderdeel van duurzaamheid

We zijn toegewijd aan milieubescherming. We volgen en verminderen de milieueffecten van onze activiteiten op basis van de principes van continue verbetering. We voorkomen aantasting van het milieu en controleren en verminderen de milieubelasting van onze activiteiten. We gebruiken natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier en verhogen de biodiversiteit. We voeren
acties uit en stellen doelen op als onderdeel van ons duurzaamheidswerk. We plannen en ondernemen acties om te komen tot een CO2-neutrale samenleving. We stimuleren de circulaire economie door efficiënt recyclen te bevorderen, gerecycleerde grondstoffen te gebruiken en een circulaire economie te promoten tijdens de innovatiefase van nieuwe producten. We ontwikkelen onze milieuverantwoordelijkheid op basis van open communicatie en een open dialoog met belanghebbenden.

Kwaliteit – gebaseerd op continue verbetering

We richten ons op de uiteenlopende behoeften van onze klanten om maximale klantloyaliteit te garanderen en samen waarde te creëren voor onze klanten. We baseren onze acties en onze aantrekkelijkheid als partner op onze kennis van de eindgebruikers van onze producten en diensten. We beheren onze activiteiten zodat we kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten. We beschouwen betrouwbaarheid en hoge product- en servicekwaliteit als essentieel voor de voortzetting van onze activiteiten. De producten en diensten die we leveren, gaan door een grondig systematisch productontwikkelingsproces en zijn veilig.

We streven naar hoge kwaliteit bij alles wat we doen door onze processen, activiteiten, producten en diensten voortdurend proactief en duurzaam te verbeteren. We stellen doelen, meten onze prestaties en nemen proactief de nodige corrigerende en preventieve maatregelen als onderdeel van ons managementsysteem.

 

Dit beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Neova Oy op 19 juni 2019.

Zoek