Skip to content

Onze groeimedia

Groeimedia (ook substraten genoemd) zijn de materialen waarin planten worden gekweekt. Een mengsel van componenten die water, lucht, voedingsstoffen en steun aan planten leveren.

Kekkilä-BVB is een duurzaam groeimediabedrijf dat er voortdurend naar streeft het leven van mensen en hun omgeving beter te maken. We willen zo transparant mogelijk zijn over onze inspanningen en daarom hebben we deze pagina samengesteld zodat mensen niet alleen meer te weten kunnen komen over onze substraten in het algemeen, maar ook over onze materialen. Waarom hebben we ze gekozen? Hoe oogsten we ze? Hoe zien we ze in de toekomst?

Wat zijn duurzame groeimedia?

Ons doel is milieuvriendelijke substraten te maken, maar hoe kunnen we bepalen wat groen is?

We kijken naar de hele levenscyclus: van de bron van de materialen tot hoe ze worden vervoerd tot wat er na gebruik mee wordt gedaan.

Dankzij deze methode kunnen we specifieke doelstellingen formuleren, verbeterpunten vaststellen en zelfs kleine veranderingen herkennen die een groot verschil kunnen maken.

Welke materialen gebruiken we?

Bij de beoordeling van de materialen die in onze substraten worden verwerkt, kijken we niet alleen naar hun unieke kenmerken zoals watervasthoudendheid of luchtcapaciteit, maar houden we ook rekening met hun invloed op het milieu.

Voordelen

Nadelen

+ Beschikken over uitstekende fysische, chemische en biologische eigenschappen voor plantengroei
+ In veel opzichten veilig: geen menselijke pathogenen,
geen pesticiden, zeer lage plantpathogenen,
geen bemestingsproblemen, goede voedselveiligheid
+ Bruikbaar voor zure planten
+ Turf is een zeer goed begrepen, betrouwbaar
en consistente optie voor veel telers
+ Oogsten onder zeer strenge milieuvoorschriften
+ Uitstekende beschikbaarheid
– Lage herbevochtigingscapaciteit
– De groei van veengebieden is traag
(~1 mm per jaar)
+ Hernieuwbaar materiaal
+ Goede structuur en stabiliteit
+ Het zorgt voor een gunstige balans tussen lucht en water om wortel te planten
+ Hoge herbevochtigingscapaciteit
+ Houdt zijn structuur goed vast
+ Lage bulkdichtheid
– Behandeling nodig om vrijkomen te voorkomen
van fytotoxische niveaus van zouten
– Reinigen en bufferen is water
intensief proces
– Door verwerking, hoger risico voor
fytosanitaire en chemische vervuiling
– Nitraat en andere zouten komen binnen
het milieu vanwege de bufferbehandeling
+ Hernieuwbaar materiaal
+ Hoge totale porositeit en lucht
houdvermogen na behandeling
+ Het wordt gebruikt om de
fysieke eigenschappen van andere
materiële componenten (bijv
het verminderen van de bulkdichtheid en
toenemende luchtruimte)
– Behoefte aan meststoffen, vooral itrogeen, is groter bij gebruik van houtvezel
– Zelden gebruikt als een op zichzelf staande groeimediacomponent omdat het onvoldoende plantbeschikbaar water vasthoudt en de neiging heeft om samengedrukt te raken
+ Composts bevatten veel voedingsstoffen
+ Compostering zorgt voor hergebruik van veel afvalstoffen die anders op de vuilstort terecht zouden komen of
verbrandingsinstallaties
+ Compost kan ondersteunen in
onderdrukking van pathogenen
– Hoge stortdichtheid (70-85%
van de bestaat uit mineralen)
– Hoge pH- en nutriëntenniveaus (voornamelijk
kalium en fosfor)
– Vereist andere materialen om
bedienen (meestal turf)
– Gevoelig voor verontreinigingen
+ Goede structuur voor lange periode
+ Goede afwatering
+ Het heeft een hoge luchtcapaciteit
+ Uitstekend voor epifyten
(bijv. orchideeën)
– Zeer laag waterhoudend vermogen
– Secundaire behandeling nodig om zeker te zijn
er worden geen dennenaaltjes vervoerd
– Als afvalproduct is het fysisch, chemisch
en biologische eigenschappen kunnen variëren
– Gebruik in kleine hoeveelheden in mengsel
– Voedingsstoffen voornamelijk kalium, natrium en chloride
– Groeiremming bij gebruik in grote hoeveelheden
+ Uitstekende balans tussen vochtigheid en luchtigheid
+ Zeer lage bulkdichtheid
+ Laag pH- en nutriëntengehalte
(gemakkelijk aan te passen aan de behoeften van verschillende planten)
+Hoog gemakkelijk beschikbaar water
– Productiecapaciteit
afhankelijk van tijdige aanvragen
– Nieuw materiaal, minder ervaring
+ Hoge buffercapaciteit voor voedingsstoffen
+ Goede wateropslag
+ Bevordert snellere herbevochtiging
Clay – Verdichting en wateroverlast
– Kan plakkerig zijn als het nat is en taai als het droog is
– Hoog gewicht
+ Zorgt voor een hoge luchtcapaciteit en voegt drainage toe
+ Structureel stabiel
Expanded Clay – Energie-intensieve productie
– Lage waterhoudende capaciteit
+ Zowel nieuw als gebruikt zand kan worden gebruikt
+ Maakt snelle afwatering mogelijk
+ Voegt gewicht en stabiliteit toe
Sand – Moeilijk te irrigeren
– Erg zwaar
+ Het is schoon, steriel en weerstaat verdichting
+ Toegevoegd aan grondloze mengsels om drainage en beluchting te verbeteren
+ Herbruikbaar, het breekt niet af
Perlite – Energie-intensieve productie
– Niet-hernieuwbare bron, gemaakt van vulkanisch gesteente
– Lage waterhoudende capaciteit

 

Turf in onze groeimedia

Turf is een unieke organische grondstof, gevormd door gedeeltelijk vergane vegetatie in moerasgebieden. Het wordt geclassificeerd als een langzaam hernieuwbare biomassabron (het Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

Waarom gebruiken we het?

Turf is de veiligste, zuiverste en meest gebruikte grondstof voor de teelt om de volgende redenen:

  • Bevat geen onkruid of ziekteverwekkers
  • Verbetert de bodemstructuur
  • Verhoogt de waterretentie
  • Helpt uitspoeling van voedingsstoffen te verminderen
  • Is zeer tolerant voor pH-schommelingen, zodat het de buffercapaciteit van de bodem verbetert
  • Stelt ons in staat nieuwe circulaire en hernieuwbare materialen uit te proberen en te gebruiken

Herkomst

Ongeveer 40% van de Europese veengronden wordt gebruikt voor landbouw en bosbouw. Deze veengebieden zijn drooggelegd, anders kunnen ze niet worden gebruikt.
Wanneer veengebieden worden drooggelegd en gedegradeerd, stoten ze CO2 (koolstofdioxide) uit.

Deze gedegradeerde veengebieden kunnen worden gebruikt voor turfproductie. Het herstel ervan verandert daarna in koolstofputten, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verminderd.

Ongeveer 58% van de veengebieden in de EU zijn gedegradeerd.

*Bronnen: RPP. IPS 2010 Strategie voor verantwoord veenbeheer, IPS, 2010.

Responsibly Produced Peat

Het Responsibly Produced Peat-certificaat garandeert dat veengronden op verantwoorde wijze worden gebruikt, beheerd en hersteld.

Responsibly Produced Peat is een onafhankelijke organisatie die het volgende waarborgt:

  • Ongerepte veengebieden blijven onaangetast
  • De turfproductie is zo milieuvriendelijk mogelijk
  • Turfgebieden worden duurzaam hersteld na productie
  • Oogsten met de best beschikbare technologie (BBT) zorgt voor slimme productie en schone wateren.

Tegen 2030 zal 95% van de turf van Kekkilä-BVB RPP-gecertificeerd zijn.

Toekomst van groeimedia

Om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen, moet de hoeveelheid groeimedia in de komende 30 jaar met 332% toenemen*. Tegelijkertijd zullen er minder hulpbronnen zijn, zoals water, bouwland en diverse materialen. Om dit probleem aan te pakken zijn we gestart met het Grow Together-programma. Het programma bestaat uit onze interne onderzoeksprojecten en uit samenwerkingsverbanden met klanten en onderzoeksinstellingen om nieuwe manieren van duurzaam telen te onderzoeken en te ontwikkelen, door onze huidige materialen gedurende hun hele levenscyclus te gebruiken en te optimaliseren, en door mogelijke nieuwe alternatieven te onderzoeken.

*Bron: Growing media for food and quality of life in the period 2020-2050, Professor Chris Blok et al, Wageningen University & Research, 2020

Groeimedia-gemeenschap

Als we een gelukkige en gezonde toekomst voor mens en planeet willen verzekeren, is samenwerking essentieel. Onze groeimedia-gemeenschap bestaat niet alleen uit telers en innovatiepartners, maar we moeten ook samenwerken met onze concurrenten zodat we kennis kunnen delen om het publiek en de beleidsmakers te helpen de wereld van de tuinbouw te begrijpen.

Growing Media Europe

We zijn lid van Growing Media Europe, een internationale ngo die producenten van groeimedia en bodemverbeteraars vertegenwoordigt op Europees niveau. We werken samen met onze klanten en concurrenten om de Europese tuinbouwindustrie een stem te geven.

Verwante casusverhalen

Zoek