Hyppää sisältöön

Kasvualustamme

Kasvualustat (tunnetaan myös substraateina) ovat materiaaleja, joissa kasveja kasvatetaan. Seos komponentteja, jotka tarjoavat vettä, ilmaa, ravinteita ja
tukea kasveille.

Kekkilä-BVB on vastuullinen kasvualustan valmistaja ja toimittaja, joka pyrkii jatkuvasti parantamaan ihmisten elämää ja elinympäristöä. Haluamme kertoa ponnisteluistamme vastuullisempien ratkaisujen saavuttamiseksi mahdollisimman avoimesti, ja siksi teimme tämän sivun, jotta kaikki asiasta kiinnostuneet voisivat oppia paitsi kasvualustoistamme yleensä myös käyttämistämme raaka-aineista. Miksi käytämme juuri näitä materiaaleja? Kuinka saamme ne? Miten näemme kasvualustojen raaka-aineet tulevaisuudessa?

Mitä on vastuullinen kasvualusta?

Tavoitteemme on tehdä ympäristöystävällisiä kasvualustoja, mutta miten voimme määrittää, mikä on vihreä?

Tarkastelemme kasvualustan koko elinkaarta materiaalien hankinnasta, niiden kuljetukseen ja siihen, mitä niillä tehdään käytön jälkeen.

Tämän menetelmän avulla pystymme luomaan erityisiä tavoitteita, tunnistamaan kehittämiskohteita ja tunnistamaan pienetkin muutokset, joilla voi olla suuri merkitys.

Mitä materiaaleja käytämme?

Harkitessamme materiaaleja kasvualustoihimme, emme tarkastele vain niiden ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten vedenpidätyskykyä tai ilmakapasiteettia, vaan otamme huomioon myös niiden ympäristövaikutukset.

Edut

Riskit

+ Erinomaiset fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet kasvien kasvulle
+ Turvallinen monella tapaa: ei ihmisen patogeenejä,
ei torjunta-aineita, erittäin vähän kasvipatogeenejä,
ei lannoitusongelmia, hyvä elintarviketurvallisuus
+ Soveltuu happamille kasveille
+ Turve on erittäin hyvin ymmärretty, luotettava
ja yhtenäinen vaihtoehto monille viljelijöille
+ Korjuu erittäin tiukkojen ympäristömääräysten mukaisesti
+ Erinomainen saatavuus
– Alhainen uudelleenkostutuskyky
– Soiden kasvu on hidasta
(~1 mm vuodessa)
+ Uusiutuvaa materiaalia
+ Hyvä rakenne ja vakaus
+ Se tarjoaa suotuisan ilman ja veden tasapainon kasvin juurille
+ Korkea uudelleenkostutuskyky
+ Pitää rakenteensa hyvin
+ Alhainen tiheys
– Fytotoksisten suolojen vapautumisen estämiseksi tarvitaan toimenpiteitä
– Puhdistus ja puskurointi on vettä
intensiivinen prosessi
– Käsittelyn kautta suurempi riski
kasvinsuojelullinen ja kemiallinen saastuminen
– Nitraattia ja muita suoloja tulee sisään
puskurointikäsittelyn vuoksi
+ Uusiutuvaa materiaalia
+ Korkea kokonaishuokoisuus ja ilma
säilytyskyky hoidon jälkeen
+ Sitä käytetään optimoimaan
muiden fysikaaliset ominaisuudet
materiaalikomponentit (esim. irtotiheyden vähentäminen ja
ilmatilan lisääminen)
– Lannoitteiden, erityisesti typen, tarve on suurempi puukuitua käytettäessä
– Käytetään harvoin erillisenä kasvualustan komponenttina, koska se ei pidä kasvien käytettävissä riittävästi vettä ja sillä on taipumus puristua
+ Kompostit sisältävät runsaasti ravinteita
+ Kompostointi mahdollistaa useiden jätemateriaalien uudelleenkäytön, jotka muuten päätyisivät kaatopaikalle tai kaatopaikalle
polttolaitokset
+ Kompostit voivat tukea sisään
patogeenin tukahduttaminen
– Suuri irtotiheys (70–85 %
koostuu mineraaleista)
– Korkea pH ja ravintoainetasot (pääasiassa
kalium ja fosfori)
– Vaatii muita materiaaleja
käyttää (yleensä turvetta
– Altis epäpuhtauksille
+ Hyvä rakenne pitkäksi ajaksi
+ Hyvä vedenpoisto
+ Siinä on suuri ilmakapasiteetti
+ Erinomainen epifyyteille
(esim. orkideat)
– Erittäin alhainen vedenpidätyskyky
– Jälkikäsittelyä tarvitaan jotta varmistetaan, että
mäntyankeroiset eivät pääse kulkeutumaan
– Jätetuotteena sen fyysiset, kemialliset
ja biologiset ominaisuudet voivat vaihdella
– Käytä pieniä määriä seoksena
– Ravinteet pääasiassa kaliumia, natriumia ja kloridia
– Kasvun esto, kun sitä käytetään suurina määrinä
+ Erinomainen kosteuden ja ilmavuuden tasapaino
+ Erittäin pieni irtotiheys
+ Matala pH ja ravintoainetaso
(helppo mukauttaa eri kasvien tarpeisiin)
+ Erittäin helposti saatavilla oleva vesi
– Tuotantokapasiteetti
ajankohtaisista pyynnöistä riippuen
– Uusi materiaali, vähemmän kokemusta
+ Korkea puskurikapasiteetti ravinteille
+ Hyvä veden varastointikyky
+ Nopeuttaa uudelleenkosteutusta
Clay – Tiivistyminen ja veden kertyminen
– Voi olla tahmea märkänä ja kova kuivana
– Korkea paino
+Takaa korkean ilmakapasiteetin ja lisää salaojitusta
+Rakenteellisesti vakaa
Expanded Clay – Energiaintensiivinen tuotanto
– Matala vedenpidätyskyky
+ Sekä uutta että käytettyä hiekkaa voidaan käyttää
+ Mahdollistaa nopean kuivatuksen
+ Lisää painoa ja vakautta
Sand – Vaikea kastella
– Erittäin raskas
+ Se on puhdasta, steriiliä ja kestää tiivistymistä
+ Lisätty kasvualustattomiin sekoituksiin parantamaan salaojitusta ja ilmastointia
+ Uudelleenkäytettävä, ei hajoa
Perlite – Energiaintensiivinen tuotanto
– Uusiutumaton resurssi, valmistettu vulkaanisesta kivestä
– Matala vedenpidätyskyky

Turve kasvualustassamme

Turve on ainutlaatuinen luomuraaka-aine, joka muodostuu kosteikkojen osittain lahoavasta kasvillisuudesta. Se on luokiteltu hitaasti uusiutuvaksi biomassalähteeksi (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

Miksi käytämme sitä?

Turve on turvallisin, puhtain ja eniten käytetty viljelyraaka-aine, koska se:

 • Ei sisällä rikkaruohoja tai taudinaiheuttajia
 • Parantaa maaperän rakennetta
 • Lisää vedenpidätyskykyä
 • Auttaa vähentämään ravinteiden huuhtoutumista
 • Kestää hyvin pH-vaihteluita, joten se parantaa maaperän puskurointikykyä
 • Mahdollistaa uusien kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien testaamisen ja käytön

Hankinta

Noin 40 % Euroopan turvemaista on maa- ja metsätalouskäytössä sekä yhteiskuntien muussa maankäytössä. Nämä turvemaat on ojitettu sillä ilman kuivattamista niitä ei olisi voitu hyödyntää.

Soiden ojittaminen muuttaa suon luontaista tilaa ja ojituksen myötä kuivuva turvekerros vapauttaa hiildioksidia (CO2). Ojitettuja ja luonnontilaltaan muuttuneita soita voidaan käyttää turvetuotantoon.

Turvetuotannon päätyttyä alueet voidaan palauttaa uudelleen soistumaan joko ennallistamalla, vesittämällä tai metsittämällä tuotannosta poistuneet alueet. Alueiden seuraavan maankäytön avulla ne voidaan palauttaa hiilinieluiksi ja vähentää näin hiilidioksidipäästöjä.

Noin 58% Euroopan turvemaista on luonnontilaltaan muuttuneita yhteiskuntien kulloistenkin tarpeiden mukaan.

*Sources: RPP. IPS 2010 Strategy for Responsible Peatland Management, IPS, 2010., Neova Group 2022

Vastuullisesti tuotettu turve

Vastuullisesti tuotettu turve -sertifikaatti varmistaa, että suo, jolta turve on korjattu käytetään, hallinnoidaan ja ennallistetaan vastuullisesti.

Vastuullisesti Tuotettu Turve on itsenäinen organisaatio, joka varmistaa:

 • Koskemattomat suot pysyvät koskemattomina
 • Turvetta korjataan vain jo aiemmin käytössä olleilta soilta
 • Turvetuotanto on mahdollisimman ympäristöystävällistä
 • Suot ennallistetaan vastuullisesti tuotannon jälkeen
 • Best Available Technology (BAT) -korjuu tarkoittaa älykästä tuotantoa ja puhtaita vesiä.

Vuoteen 2030 mennessä 95 % Kekkilä-BVB-turpeesta on RPP-sertifioitua.

Kasvualustojen tulevaisuus

Vastatakseen 2000-luvun tuleviin haasteisiin kasvualustojen määrän on kasvettava 332 % seuraavien 30 vuoden aikana*. Samanaikaisesti maapallon luonnonvarat kuten vesi, peltoala ja monet materiaalit vähenevät. Tämän ongelman ratkaisemiseksi olemme käynnistäneet Grow Together – ohjelman. Ohjelma koostuu sisäisistä tutkimusprojekteistamme sekä yhteistyöstä asiakkaiden ja tutkimuslaitosten kanssa, joiden tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia tapoja viljellä vastuullisesti hyödyntämällä ja optimoimalla nykyisiä materiaalejamme koko niiden elinkaaren ajan ja samalla kartoittamalla mahdollisia uusia vaihtoehtoja.

*Lähde: Kasvualusta ruoalle ja elämänlaadulle kaudella 2020-2050, professori Chris Blok et al, Wageningen University & Research, 2020

Alan yhteisö

Jos haluamme turvata onnellisen ja terveen tulevaisuuden ihmisille ja planeetalle, yhteistyö on välttämätöntä. Kasvava yhteisömme ei koostu vain viljelijöistä ja innovaatiokumppaneista, vaan meidän on myös työskenneltävä kilpailijoiden rinnalla, jotta voimme jakaa tietoa ja auttaa sekä päätöksentekijöitä että kansalaisia ymmärtämään kauppapuutarha-alaa.

Growing Media Europe

Olemme jäseniä Growing Media Europessa, kansainvälisessä järjestössä, joka edustaa kasvualustojen ja maanparannusaineiden tuottajia Euroopan tasolla. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme ja kilpailijoidensa kanssa antaaksemme äänen Euroopan puutarhateollisuudelle.

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Etsi