Hyppää sisältöön

Ura meillä

Tule osaksi kansainvälistä tiimiämme! Meitä on yhteensä yli 650 Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Virossa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Meksikossa ja Kiinassa.

Oletpa kehittämisen, myynnin, tuotannon tai yrityksen tukitoimintojen asiantuntija, meillä saattaa olla paikka juuri sinulle korkealaatuisten tuotteidemme ja palveluidemme parissa. Toimimme yli 100 maassa ympäri maailmaa! Ratkaisujemme avulla luomme keinoja kestävään arkielämään maailmanlaajuisesti kasvihuoneviljelyn, viherrakentamisen ja puutarhanhoidon vähittäiskaupan alalla.

Avoimet paikat

Kekkilä-BVB on osa Neova-konsernia (emoyhtiö Neova Oy), johon kuuluvilla yhtiöillä on yhteinen, keskitetty tietosuojan hallinta. Lisätietoa hakijatietojen säilyttämisestä Neova-konsernissa saat työnhakijoiden tietosuojaselosteestahttps://www.neova-group.com/fi/ura/tietosuojaseloste-tyonhakijoille/

In every production facility and office we aim for 0 accidents

Turvallisuus ennen kaikkea

Työturvallisuus on meille ensisijainen tavoite. Tavoitteenamme on saavuttaa nolla (0) onnettomuutta vuodessa.  Seuraamme tarkasti sisäisiä turvallisuushavaintoja ja ryhdymme tarvittaessa välittömiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Säännölliset päivitykset turvallisuuskysymyksistä ja turvallisuuskoulutuksesta takaavat, että olemme kaikki tietoisia riskeistä ja mahdollisista ongelmista sekä työpaikalla että sen ulkopuolella.

Kohti parempaa työpaikkaa – Great Place to Work

Hyvä työpaikka on jokaisen henkilökohtainen kokemus, joka rakentuu johtamisen, arvojen ja luottamuksen kautta.
Hyvän työpaikan luominen on johtoryhmämme ensisijainen tavoite. Kuuntelemalla työntekijöitämme ja noudattamalla johdonmukaisesti palautteeseen perustuvaa kehittämissuunnitelmaamme pyrimme tekemään Kekkilä-BVB:stä yhden Euroopan parhaista työpaikoista. Yhdessä koko organisaation kanssa saavutamme hienoja tuloksia.

Yrityskulttuurimme

Jos kuuntelet kansainvälisten työntekijöidemme ajatuksia siitä, mikä on heille tärkeää yrityskulttuurissamme, mikä motivoi heitä ja mikä tekee heidät iloisiksi tulla töihin joka päivä, voit kuulla, että työntekijämme ovat sitoutuneita tuomaan arvoa asiakkaillemme ja parantamaan jatkuvasti vastuullisuutta sekä tuotteissamme että toiminnassamme.

Prioritizing your wellbeing above your career? Why not prioritize do both at the same time with a career at Kekkilä-BVB!

Työhyvinvointi

Vastuullisuussuunnitelmaamme olemme sisällyttäneet työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden arvoketjuissamme olevien ihmisten hyvinvoinnin parantamisen tavoitteeksi. Tämän saavutamme hyvällä johtajuudella ja sosiaalisilla vastuullisuustoimillamme, jotka tukevat monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Teemme tutkimuksia ja kyselyjä pysyäksemme ajan tasalla työntekijöidemme muutosvalmiuden, hyvinvoinnin ja sitoutumisen kanssa, koska menestyminen ei ole riippuvainen pelkästään siitä, mitä teemme, vaan myös siitä, miten teemme. Haluamme antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden kukoistaa.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus (DEI) velvoittavat meitä yrityksenä

Osana sosiaalista vastuullisuuttamme proaktiivinen lähestymistapamme on etsiä aktiivisesti tapoja parantaa henkilöstömme oikeudenmukaisen kohtelun kaikkia puolia.

Haluamme kaikkien tuntevan olevansa osa työyhteisöämme ja kunnioitettuja sellaisina kuin he ovat. Edistämme oikeudenmukaisuutta organisaatiossamme tarjoamalla kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään.

Emme siedä minkäänlaista syrjintää

Emme siedä minkäänlaista syrjintää rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhetilanteen, seksuaalisen suuntautumisen, terveyden, uskonnon, yhteiskunnallisiin mielipiteisiin, poliittiseen tai ammatilliseen aktivismiin tai mihinkään muuhun lakiin tai säädöksiin perustuvaan vastaavaan syyhyn missään maassa, jossa toimimme.

Emme salli pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä toiminnassamme tai yhteistyökumppaneidemme toimesta. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista työpaikalla ja odotamme, että tällaisissa tilanteissa puututaan välittömästi asiaan.

Tämä ei ole pelkkää puhetta, vaan todellisia tekoja ja yhteinen vastuu johtajien, henkilöstöhallinnon ja jokaisen Kekkilä-BVB:n työntekijän välillä.

Kaikki voivat vaikuttaa osallistamiseen työpaikalla

Onko sillä väliä, miten puhuttelet kollegojasi? Varmasti on! Osallistava toiminta alkaa meistä itsestämme. Me Kekkilä-BVB:ssä edistämme sekä käyttäytymiseen perustuvaa että rakenteellista osallisuutta edistämällä johtajien ja työntekijöiden henkilökohtaista muutosta ja muuttamalla järjestelmäämme.

Yritykseemme toivotetaan jatkuvasti tervetulleeksi uusia työntekijöitä, jotka tulevat erilaisista taustoista ja elämäntilanteista. Joskus kyse voi olla toisen mahdollisuuden antamisesta ja joskus kieli- tai kulttuurirajojen ylittämisestä. Tehtävämme on tehdä yhteistyötä ja auttaa toisiamme päivittäisessä työssämme ja elämässämme. Haluamme luoda hyväksynnän ja kunnioituksen tunnetta kaikille kanssaihmisillemme sellaisina kuin he ovat, arvostettuina tiimin jäseninä.

Johtamisperiaatteemme

Olemme määritelleet periaatteet, joiden mukaan yritystämme johdetaan. Säännöllisellä esimieskoulutuksella ja viestinnällä varmistamme hyvät esimies- ja johtamiskäytännöt.

Käyttäytymissääntömme

  • Autamme toisiamme onnistumaan ja etsimme win-win -tilanteita
  • Emme suvaitse syrjintää emmekä sopimatonta käytöstä
  • Oletamme toistemme aikeiden olevan hyviä
  • Tunnistamme ihmisen roolin takana
  • Kuuntelemme aktiivisesti ja kommunikoimme avoimesti ja kunnioittavasti
  • Keskitymme toteutukseen suunnitellessamme tulevaisuutta
  • Meillä on rohkeutta ratkaista vaikeimmatkin asiat nopeasti
  • Kannustamme sekä pyytämään että antamaan palautetta
  • Juhlimme onnistumisia ja epäonnistumisista opittuja kokemuksia
  • Olemme sitoutuneet kehittämään itseämme, toisiamme ja organisaatiomme

Etsi