Hyppää sisältöön

Ura meillä

Liity kansainväliseen joukkoomme Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Saksassa, Virossa ja Espanjassa. Meitä on jo yli 500.

Tule kehittämään, myymään tai tuottamaan vastuullisia, korkealaatuisia tuotteita, jotka toimitetaan yli 100 maahan. Työssämme keskitymme asiakkaidemme menestykseen. Luomme ratkaisuillamme välineitä vastuulliseen jokapäiväiseen elämiseen ympäri maailmaa puutarhanhoitoalalla.

 

Työhyvinvointi

Yksi vastuullisuussuunnitelmamme tavoitteista on parantaa työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden arvoketjuihimme kuuluvien ihmisten hyvinvointia hyvällä johtamisella ja sosiaalisilla kestävyystoimilla tukemalla tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

Suoritamme tutkimuksia ja kyselyjä pysyäksemme ajan tasalla työntekijöidemme muutosvalmiuden, hyvinvoinnin ja sitoutumisen kanssa, koska menestyminen ei ole riippuvainen pelkästään siitä, mitä teemme, vaan myös siitä, miten teemme. Haluamme antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden kukoistaa.

Turvallisuus ennen kaikkea

Työturvallisuus on meille ensisijainen tavoite. Tavoitteenamme on saavuttaa nolla (0) onnettomuutta vuodessa.  Seuraamme tarkasti sisäisiä turvallisuushavaintoja ja ryhdymme tarvittaessa välittömiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Säännölliset päivitykset turvallisuuskysymyksistä ja turvallisuuskoulutuksesta takaavat, että olemme kaikki tietoisia riskeistä ja mahdollisista ongelmista sekä työpaikalla että sen ulkopuolella.

Johtamisperiaatteemme

Olemme määritelleet periaatteet, joiden mukaan yritystämme johdetaan. Säännöllisellä esimieskoulutuksella ja viestinnällä varmistamme hyvät esimies- ja johtamiskäytännöt.

Käyttäytymissääntömme

  • Autamme toisiamme onnistumaan ja etsimme win-win -tilanteita
  • Emme suvaitse syrjintää emmekä sopimatonta käytöstä
  • Oletamme toistemme aikeiden olevan hyviä
  • Tunnistamme ihmisen roolin takana
  • Kuuntelemme aktiivisesti ja kommunikoimme avoimesti ja kunnioittavasti
  • Keskitymme toteutukseen suunnitellessamme tulevaisuutta
  • Meillä on rohkeutta ratkaista vaikeimmatkin asiat nopeasti
  • Kannustamme sekä pyytämään että antamaan palautetta
  • Juhlimme onnistumisia ja epäonnistumisista opittuja kokemuksia
  • Olemme sitoutuneet kehittämään itseämme, toisiamme ja organisaatiomme

Uratarinoita – Career stories

Fire at Kekkilä-BVB´s Grubbenvorst production site – situation under control / Brand in fabriek van Kekkilä-BVB in Grubbenvorst – situatie onder controle

On Sunday the 15th of May there was a fire at the bark department on the Grubbenvorst site. Factory was not working at the time of the accident and there were no people injuries. One building and some machinery were damaged. The cause of the fire is being investigated. The production can continue on the site and at the moment it seems that all customer orders can be met with minor delays, if any. Although it seems very unlikely that growing media materials were impacted, careful quality assessment will be done in any case. We wish to thank the local fire department and our safety personnel for the quick actions taken to prevent and further damage. -------------- Brand in fabriek van Kekkilä-BVB in Grubbenvorst - situatie onder controle Op zondag 15 mei jl. is er brand uitgebroken in de schorsafdeling van de fabriek in Grubbenvorst. Op het moment van het ongeval was de fabriek niet in bedrijf en zijn er geen gewonden gevallen. Een hal en enkele machines hebben schade opgelopen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De productie kan worden voortgezet en op dit moment lijkt het erop dat alle bestellingen van klanten kunnen worden afgehandeld met een kleine vertraging, als die er al is. Alhoewel het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat grondstoffen werden aangetast, zullen er zorgvuldige kwaliteitsbeoordelingen worden uitgevoerd. We willen graag de plaatselijke brandweer en ons veiligheidspersoneel bedanken voor de snelle acties die werden ondernomen om verdere schade te voorkomen.
Lue lisää

Etsi