Hoppa över innehåll

Jobba hos oss

Vill du arbeta med oss i vårt internationella team på över 650 personer – i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Estland och Spanien?

Vi utvecklar, säljer och producerar hållbara produkter i form av växtsubstrat och jord av hög kvalitet som vi levererar i 100+ länder. Vi sätter våra kunders framgång i fokus. Med våra lösningar skapar vi en grund för ett hållbart vardagsliv runt om i världen. Odling inom hem och trädgård och professionell odling är vad vi vurmar för.

Jobbmöjligheter

Kekkilä-BVB är en del av Neova Group (moderbolag Neova Oy) och har en delad datasekretesstyrning med Neova Group. För mer information om lagring av kandidatinformation i Neova Group, se integritetsmeddelandet för arbetssökande här.

Människors välbefinnande

Vårt första initiativ i vår hållbarhetssstrategi är att öka välbefinnandet hos våra medarbetare, våra kunder och hos våra partners i våra värdekedjor. Det gör vi genom ett starkt och gott ledarskap samt genom social hållbarhet som jämställdhet och mångfald.

Vi gör studier och undersökningar för att hålla oss uppdaterade om våra medarbetares upplevelse av förändringar samt om välbefinnande och engagemang. Eftersom vår framgång inte bara beror på vad vi gör utan på hur vi gör vill vi göra det möjligt för alla i vår närhet att blomstra.

 

Säkerhet först

En säker arbetsplats är en prioritering för oss. Vårt mål är att nå noll olyckor på årsbasis.  Vi följer våra interna säkerhetsobservationer noggrant och vidtar omedelbara åtgärder vid behov. Regelbundna uppdateringar av säkerhetsrutiner och kontinuerlig utbildning i säkerhet gör alla medvetna om riskerna samt om potentiella problem både på arbetsplatsen och utanför den.

Ledarskap och dess principer

Vi har definierat de principer som vårt företag leds efter. Genom regelbunden utbildning även för linjechefer, säkerställer vi gott ledarskap.

Our code of conduct

Vår uppförandekod

 • Vi hjälper varandra att lyckas och söker efter win-win-relationer
 • Vi har nolltolerans för diskriminering och olämpligt beteende
 • Vi antar att vi har goda avsikter med vår kommunikation
 • Vi ser människan bakom rollen
 • Vi lyssnar aktivt och kommunicerar på ett öppet och respektfullt sätt
 • Vi fokuserar på genomförande medan vi planerar framåt
 • Vi har mod att lösa även de svåraste frågorna i tid
 • Vi uppmuntrar att söka och ge feedback
 • Vi firar framgångar och vi drar lärdomar av misslyckanden
 • Vi engagerar oss i organisationen, att vi växer som människor samt att andra växer
 • För att stödja vårt dagliga arbete och för att stödja andra, är vi fast beslutna att söka och ge feedback om hur vi hanterar dessa principer

Våra medarbetare berättar

 

Search