Hoppa över innehåll

Jobba hos oss

Vill du arbeta med oss i vårt internationella team på över 650 personer – i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Estland och Spanien?

Vi utvecklar, säljer och producerar hållbara produkter i form av växtsubstrat och jord av hög kvalitet som vi levererar i 100+ länder. Vi sätter våra kunders framgång i fokus. Med våra lösningar skapar vi en grund för ett hållbart vardagsliv runt om i världen. Odling inom hem och trädgård och professionell odling är vad vi vurmar för.

Jobbmöjligheter

Kekkilä-BVB är en del av Neova Group (moderbolag Neova Oy) och har en delad datasekretesstyrning med Neova Group. För mer information om lagring av kandidatinformation i Neova Group, se integritetsmeddelandet för arbetssökande här.

In every production facility and office we aim for 0 accidents

Säkerhet först

En säker arbetsplats är en prioritering för oss. Vårt mål är att nå noll olyckor på årsbasis.  Vi följer våra interna säkerhetsobservationer noggrant och vidtar omedelbara åtgärder vid behov. Regelbundna uppdateringar av säkerhetsrutiner och kontinuerlig utbildning i säkerhet gör alla medvetna om riskerna samt om potentiella problem både på arbetsplatsen och utanför den.

Bra plats att jobba på (Great place to work)

En bra arbetsplats är en subjektiv upplevelse byggd genom ledarskap, värderingar och tillit.

Att skapa en bra arbetsplats är en prioritet för vårt ledarteam. Genom att lyssna på våra anställda och konsekvent följa vår feedback-baserade utvecklingsplan strävar vi efter att göra Kekkilä-BVB till en av de bästa arbetsplatserna i Europa. Tillsammans med hela organisationen kommer vi att uppnå fantastiska resultat och att alla ska trivas med sin karriär på Kekkilä-BVB.

Vår kultur

Lyssna på röster och tankar från våra internationella medarbetare, prata om vad som är viktigt för dem i vår företagskultur, vad som motiverar dem och vad som gör dem glada att komma till jobbet varje dag. Som du kan höra är våra anställda engagerade i att tillföra värde till våra kunder och ständigt förbättra hållbarheten både i våra produkter och i vårt agerande.

Prioritizing your wellbeing above your career? Why not prioritize do both at the same time with a career at Kekkilä-BVB!

Människors välbefinnande

Vårt första initiativ i vår hållbarhetssstrategi är att öka välbefinnandet hos våra medarbetare, våra kunder och hos våra partners i våra värdekedjor. Det gör vi genom ett starkt och gott ledarskap samt genom social hållbarhet som jämställdhet och mångfald.

Vi gör studier och undersökningar för att hålla oss uppdaterade om våra medarbetares upplevelse av förändringar samt om välbefinnande och engagemang. Eftersom vår framgång inte bara beror på vad vi gör utan på hur vi gör vill vi göra det möjligt för alla i vår närhet att blomstra.

Vi är engagerade i DEI som företag

Som en del av vår sociala hållbarhet är vårt proaktiva tillvägagångssätt att aktivt söka sätt att förbättra alla aspekter av rättvis behandling av vår personal.

Vi vill att alla ska känna sig som en del av vår arbetsgemenskap och respekteras som de är. Vi främjar rättvisa i vår organisation genom att ge alla lika möjligheter att utveckla sig själva.

Vi har nolltolerans mot diskriminering

Vi har nolltolerans för diskriminering på grund av ras, nationellt eller etniskt ursprung, medborgarskap, hudfärg, språk, kön, ålder, familjeförhållanden, sexuell läggning, hälsa, religion, social åsikt, politisk eller professionell aktivism eller någon annan jämförbar orsak. Vi tillåter inte tvångs- eller barnarbete i vår verksamhet eller av någon av våra partners. Vi tolererar inte någon form av trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen och förväntar oss ett omedelbart ingripande i sådana situationer.

Detta är inte bara prat utan verkliga handlingar och ett delat ansvar mellan ledarna, HR och varje medarbetare på Kekkilä-BVB.

Alla kan påverka integrationen

Spelar det någon roll hur du tilltalar dina kollegor? Det gör det verkligen! Inkluderande handling börjar med oss själva. På Kekkilä-BVB främjar vi både beteendeinkludering och strukturell inkludering genom att driva på personlig transformation hos ledare och medarbetare och förändra vårt system.

Nya medarbetare från många olika bakgrunder och livssituationer är ständigt välkomna till vårt företag. Ibland kan det handla om att ge någon en andra chans och ibland kan det handla om att korsa språkliga eller kulturella barriärer. Vårt uppdrag är att arbeta tillsammans och hjälpa varandra i vårt dagliga arbete och liv. Vi vill skapa en känsla av acceptans och respekt för alla individer för vem de är, som uppskattade teammedlemmar.

Ledarskap och dess principer

Vi har definierat de principer som vårt företag leds efter. Genom regelbunden utbildning även för linjechefer, säkerställer vi gott ledarskap.

Vår uppförandekod

 • Vi hjälper varandra att lyckas och söker efter win-win-relationer
 • Vi har nolltolerans för diskriminering och olämpligt beteende
 • Vi antar att vi har goda avsikter med vår kommunikation
 • Vi ser människan bakom rollen
 • Vi lyssnar aktivt och kommunicerar på ett öppet och respektfullt sätt
 • Vi fokuserar på genomförande medan vi planerar framåt
 • Vi har mod att lösa även de svåraste frågorna i tid
 • Vi uppmuntrar att söka och ge feedback
 • Vi firar framgångar och vi drar lärdomar av misslyckanden
 • Vi engagerar oss i organisationen, att vi växer som människor samt att andra växer
 • För att stödja vårt dagliga arbete och för att stödja andra, är vi fast beslutna att söka och ge feedback om hur vi hanterar dessa principer

Search