Hoppa över innehåll

Jobba hos oss

Vill du arbeta med oss i vårt internationella team på över 500 personer – i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Estland och Spanien?

Vi utvecklar, säljer och producerar hållbara produkter i form av växtsubstrat och jord av hög kvalitet som vi levererar i 100+ länder. Vi sätter våra kunders framgång i fokus. Med våra lösningar skapar vi en grund för ett hållbart vardagsliv runt om i världen. Odling inom hem och trädgård och professionell odling är vad vi vurmar för.

Människors välbefinnande

Vårt första initiativ i vår hållbarhetssstrategi är att öka välbefinnandet hos våra medarbetare, våra kunder och hos våra partners i våra värdekedjor. Det gör vi genom ett starkt och gott ledarskap samt genom social hållbarhet som jämställdhet och mångfald.

Vi gör studier och undersökningar för att hålla oss uppdaterade om våra medarbetares upplevelse av förändringar samt om välbefinnande och engagemang. Eftersom vår framgång inte bara beror på vad vi gör utan på hur vi gör vill vi göra det möjligt för alla i vår närhet att blomstra.

 

Säkerhet först

En säker arbetsplats är en prioritering för oss. Vårt mål är att nå noll olyckor på årsbasis.  Vi följer våra interna säkerhetsobservationer noggrant och vidtar omedelbara åtgärder vid behov. Regelbundna uppdateringar av säkerhetsrutiner och kontinuerlig utbildning i säkerhet gör alla medvetna om riskerna samt om potentiella problem både på arbetsplatsen och utanför den.

Ledarskap och dess principer

Vi har definierat de principer som vårt företag leds efter. Genom regelbunden utbildning även för linjechefer, säkerställer vi gott ledarskap.

Our code of conduct

Vår uppförandekod

 • Vi hjälper varandra att lyckas och söker efter win-win-relationer
 • Vi har nolltolerans för diskriminering och olämpligt beteende
 • Vi antar att vi har goda avsikter med vår kommunikation
 • Vi ser människan bakom rollen
 • Vi lyssnar aktivt och kommunicerar på ett öppet och respektfullt sätt
 • Vi fokuserar på genomförande medan vi planerar framåt
 • Vi har mod att lösa även de svåraste frågorna i tid
 • Vi uppmuntrar att söka och ge feedback
 • Vi firar framgångar och vi drar lärdomar av misslyckanden
 • Vi engagerar oss i organisationen, att vi växer som människor samt att andra växer
 • För att stödja vårt dagliga arbete och för att stödja andra, är vi fast beslutna att söka och ge feedback om hur vi hanterar dessa principer

Våra medarbetare berättar

 

Fire at Kekkilä-BVB´s Grubbenvorst production site – situation under control / Brand in fabriek van Kekkilä-BVB in Grubbenvorst – situatie onder controle

On Sunday the 15th of May there was a fire at the bark department on the Grubbenvorst site. Factory was not working at the time of the accident and there were no people injuries. One building and some machinery were damaged. The cause of the fire is being investigated. The production can continue on the site and at the moment it seems that all customer orders can be met with minor delays, if any. Although it seems very unlikely that growing media materials were impacted, careful quality assessment will be done in any case. We wish to thank the local fire department and our safety personnel for the quick actions taken to prevent and further damage. -------------- Brand in fabriek van Kekkilä-BVB in Grubbenvorst - situatie onder controle Op zondag 15 mei jl. is er brand uitgebroken in de schorsafdeling van de fabriek in Grubbenvorst. Op het moment van het ongeval was de fabriek niet in bedrijf en zijn er geen gewonden gevallen. Een hal en enkele machines hebben schade opgelopen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De productie kan worden voortgezet en op dit moment lijkt het erop dat alle bestellingen van klanten kunnen worden afgehandeld met een kleine vertraging, als die er al is. Alhoewel het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat grondstoffen werden aangetast, zullen er zorgvuldige kwaliteitsbeoordelingen worden uitgevoerd. We willen graag de plaatselijke brandweer en ons veiligheidspersoneel bedanken voor de snelle acties die werden ondernomen om verdere schade te voorkomen.
Läs mer

Search