Jäta sisu vahele

Karjäär

Liituge meie rahvusvahelise meeskonnaga, kuhu kuulub üle 650 töötaja Soomes, Rootsis, Hollandis, Saksmaal, Eestis ja Hispaanias.

Tulge arendama, müüma ja tootma säästlikke ja kõrgekvaliteetseid tooteid, mida tarnitakse rohkem kui 100 riiki. Meie keskendume oma klientide edule. Kasutades oma lahendusi me loome võimalused säästva aianduse loomiseks kõikjal maailmas.

Avatud tööpakkumised

Kekkilä-BVB kuulub Neova kontserni (emafirma Neova Oy) ja ettevõttel on Neova kontserniga ühine andmekaitsehaldus. Lisateavet kandidaatide teabe säilitamise kohta Neova Grupis leiate tööle kandideerijate privaatsusteatist siit: https://www.neova-group.com/career/privacy-notice-for-job-applicants/.

Heaolu töö juures

Meie kõige tähtsam eesmärk on parandada oma töötajate, klientide ja teiste meie väärtusahelas olevate inimeste heaolu  läbi hea juhtimise ning sotsiaalse jätkusuutlikkuse meetodite, mis toetavad võrdsust ja mitmekesisust.

Viime läbi uuringuid, et olla kursis oma töötajate muutuste valmiduse, heaolu ja pühendumusega, kuna meie edu ei sõltu vaid sellest, mida me teeme, vaid ka sellest, kuidas me seda teeme. Soovime saavutada selle, et kõigil oleks meie juures hea töötada.

Ohutus ennekõike

Töökoha ohutus on meie jaoks kõige olulisem. Meie eesmärgiks on saavutada aastapõhine õnnetuste nullmäär. Järgime täpselt kõiki asutusesiseseid ohutusvaatluste tulemusi ja tegutseme vajadusel kohe. Regulaarne ohutusteemade ajakohastamine ja ohutuskoolitused tagavad selle, et oleme teadlikud riskidest ja potentsiaalsetest ohtudest nii töökohal kui ka sellest väljaspool.

Juhtimispõhimõtted

Oleme määratlenud põhimõtted, mille järgi meie ettevõtet juhitakse. Juhtide regulaarsete koolituse ja kommunikatsiooniga tagame me head juhtimistavad.

Meie tegevusjuhend

 • Aitame üksteist, et me kõik oleksime edukad, ja püüame saavutada olukorra, kus kõik võidavad.
 • Meil on nulltolerants diskrimineerimise ja ebasobiva käitumise suhtes.
 • Me eeldame alati, et teisel inimesel on head kavatsused.
 • Me näeme inimest ameti taga.
 • Me kuulame aktiivselt ning suhtleme avatult ja austusväärselt.
 • Keskendume ülesannete täitmisele ja tuleviku planeerimisele.
 • Meil on julgust lahendada ka kõige keerulisemad probleemid õigeaegselt.
 • Me julgustame küsima ja andma tagasisidet.
 • Me tähistame kordaminekuid ja õpime oma vigadest.
 • Me oleme pühendunud enda, üksteise ja oma organisatsiooni arengule.
 • Me toetame oma igapäevatööd ja teiste toetamiseks küsime ja anname me tagasisidet selle kohta, kuidas me nende põhimõtetega toime tuleme.
Our code of conduct

Karjäärilood – Career stories

 

Otsi