Jäta sisu vahele

Karjäär

Liituge meie rahvusvahelise meeskonnaga, kuhu kuulub üle 500 töötaja Soomes, Rootsis, Hollandis, Saksmaal, Eestis ja Hispaanias.

Tulge arendama, müüma ja tootma säästlikke ja kõrgekvaliteetseid tooteid, mida tarnitakse rohkem kui 100 riiki. Meie keskendume oma klientide edule. Kasutades oma lahendusi me loome võimalused säästva aianduse loomiseks kõikjal maailmas.

Heaolu töö juures

Meie kõige tähtsam eesmärk on parandada oma töötajate, klientide ja teiste meie väärtusahelas olevate inimeste heaolu  läbi hea juhtimise ning sotsiaalse jätkusuutlikkuse meetodite, mis toetavad võrdsust ja mitmekesisust.

Viime läbi uuringuid, et olla kursis oma töötajate muutuste valmiduse, heaolu ja pühendumusega, kuna meie edu ei sõltu vaid sellest, mida me teeme, vaid ka sellest, kuidas me seda teeme. Soovime saavutada selle, et kõigil oleks meie juures hea töötada.

Ohutus ennekõike

Töökoha ohutus on meie jaoks kõige olulisem. Meie eesmärgiks on saavutada aastapõhine õnnetuste nullmäär. Järgime täpselt kõiki asutusesiseseid ohutusvaatluste tulemusi ja tegutseme vajadusel kohe. Regulaarne ohutusteemade ajakohastamine ja ohutuskoolitused tagavad selle, et oleme teadlikud riskidest ja potentsiaalsetest ohtudest nii töökohal kui ka sellest väljaspool.

Juhtimispõhimõtted

Oleme määratlenud põhimõtted, mille järgi meie ettevõtet juhitakse. Juhtide regulaarsete koolituse ja kommunikatsiooniga tagame me head juhtimistavad.

Meie tegevusjuhend

 • Aitame üksteist, et me kõik oleksime edukad, ja püüame saavutada olukorra, kus kõik võidavad.
 • Meil on nulltolerants diskrimineerimise ja ebasobiva käitumise suhtes.
 • Me eeldame alati, et teisel inimesel on head kavatsused.
 • Me näeme inimest ameti taga.
 • Me kuulame aktiivselt ning suhtleme avatult ja austusväärselt.
 • Keskendume ülesannete täitmisele ja tuleviku planeerimisele.
 • Meil on julgust lahendada ka kõige keerulisemad probleemid õigeaegselt.
 • Me julgustame küsima ja andma tagasisidet.
 • Me tähistame kordaminekuid ja õpime oma vigadest.
 • Me oleme pühendunud enda, üksteise ja oma organisatsiooni arengule.
 • Me toetame oma igapäevatööd ja teiste toetamiseks küsime ja anname me tagasisidet selle kohta, kuidas me nende põhimõtetega toime tuleme.
Our code of conduct

Karjäärilood – Career stories

 

Fire at Kekkilä-BVB´s Grubbenvorst production site – situation under control / Brand in fabriek van Kekkilä-BVB in Grubbenvorst – situatie onder controle

On Sunday the 15th of May there was a fire at the bark department on the Grubbenvorst site. Factory was not working at the time of the accident and there were no people injuries. One building and some machinery were damaged. The cause of the fire is being investigated. The production can continue on the site and at the moment it seems that all customer orders can be met with minor delays, if any. Although it seems very unlikely that growing media materials were impacted, careful quality assessment will be done in any case. We wish to thank the local fire department and our safety personnel for the quick actions taken to prevent and further damage. -------------- Brand in fabriek van Kekkilä-BVB in Grubbenvorst - situatie onder controle Op zondag 15 mei jl. is er brand uitgebroken in de schorsafdeling van de fabriek in Grubbenvorst. Op het moment van het ongeval was de fabriek niet in bedrijf en zijn er geen gewonden gevallen. Een hal en enkele machines hebben schade opgelopen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De productie kan worden voortgezet en op dit moment lijkt het erop dat alle bestellingen van klanten kunnen worden afgehandeld met een kleine vertraging, als die er al is. Alhoewel het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat grondstoffen werden aangetast, zullen er zorgvuldige kwaliteitsbeoordelingen worden uitgevoerd. We willen graag de plaatselijke brandweer en ons veiligheidspersoneel bedanken voor de snelle acties die werden ondernomen om verdere schade te voorkomen.
Loe lisa

Otsi