Jäta sisu vahele

Jätkusuutlikkus on meie hoolivus

Koos oma klientide ja sidusrühmadega saame me luua tuleviku, kus meie sektorina saame vastu astuda globaalsetele säästvusprobleemidele ja saame kasu jätkusuutlikul viisil.
Meie säästva arengu tegevuskava põhineb ÜRO säästva arengu eesmärkidel ning koosneb neljast algatusest, mis aitavad meil saavutada meie põhieesmärgi – saada netopositiivseks ettevõtteks. See tähendab, et me panustame maailma rohkem, kui me sealt võtame.

Meie säästva arengu tegevuskava

Euroopa Liit on seadnud ambitsioonikad eesmärgid kliimamuutuste ohtude peatamiseks. 2030 aasta eesmärgiks on muuhulgas kasvuhoonegaaside vähendamine 40% võrra.

Euroopa aiandusettevõtete sektorile tähendab see nii võimalusi kui ka väljakutseid. Ajendatuna regulatsioonidest ja tarbijate nõudlusest jäävad võitjateks need taimekasvatajad ja maastikukujundajad, kes suudavad seatud kliimaeesmärkidele vastata või need ületada.

Meie Kekkilä-BVB-s oleme olemas, et oma kliente sel teekonnal toetada. Oleme juba välja töötanud näiteks sellise keskkonnakulude kontseptsiooni nagu Environmental Cost Indicator, mis võimaldab meie klientidel mõista, kuidas säästvusega seonduvad valikud mõjutavad nende majandustulemusi. Ning jagades meie laialdasi teadmisi orgaaniliste substraatide vallas oma klientide ja partneritega, saame me koos luua parema tuleviku.

Meie säästva arengu tegevuskava koosneb kaheksast peamisest eesmärgist, mille abil tagame me järgnevatel aastatel parema säästvuse kogu väärtusahelas.

Rahulolevad inimesed

Parandame oma töötajate, klientide ja teiste meie väärtusahelas olevate inimeste heaolu läbi hea juhtimise ning sotsiaalse jätkusuutlikkuse meetodite, mis toetavad võrdsust ja mitmekesisust

1. eesmärk:

Parandame oma töötajate, klientide ja väärtusahelas olevate partnerite heaolu.

Vaata: Oleme saanud suurepäraseks töökohaks

2. eesmärk:

2020. aastal on meie säästvuseesmärk mõistetav ja läbipaistev ning me oleme välja töötanud mõõdiku, et tagada oma põhieesmärgi – netopositiivsuseni – jõudmise.

Vaata: Jätkusuutlikkuse koolitus e-õppe kaudu

Jätkusuutlik toit ja elu

Võimaldame toota toitu kõikjal maailmas, tagades heaolu kodudes ja linnades. Läbi säästvate kasvupraktikate loome ja testime me igal aastal koostöös oma partneritega toidu ja elamisega seotud 3 uut nutiteenuse kontseptsiooni, mis oluliselt suurendavad meie ja meie partnerite positiivset jätkusuutlikku mõju. Aastaks 2022 on meil uued innovatiivsed tooted ja teenused, mis optimeerivad meie veemajandust.

3. eesmärk:

Oleme igal aastal üheks toidu ja elamisega seotud 3 uue nutiteenuse kontseptsiooni kaasautoriks ja testijaks, mis oluliselt suurendavad meie ja meie partnerite positiivset jätkusuutlikku mõju.

Vaata: Raudteetranspordi kasutuselevõtt vähendas heitmeid 40% võrra

4. eesmärk:

Aastaks 2022 on meil uued innovatiivsed tooted ja teenused, mis optimeerivad meie veemajandust.

Vaata: Veemajanduse optimeerimine maastikukujunduses

Roheline kasv ja taaskasutus

Alates aastast 2020 edendavad kõik meie uuendused säästvat eluviisi. Aastaks 2024 asendame me 80% ühekordselt kasutatavast plastist meie pakendites ümbertöödeldud plastiga või kasutame alternatiivseid pakendamismeetodeid. 100% meie pakenditest on ringlusse võetavad.

5. eesmärk:

Alates aastast 2020 edendavad kõik meie uuendused säästvat eluviisi.

Vaata: Turbasammal – jätkusuutlik tooraine

6. eesmärk:

Aastaks 2024 asendame 80% ühekordselt kasutatavast plastist meie pakendites ümbertöödeldud plastiga või kasutame alternatiivseid pakendamismeetodeid. 100% meie pakenditest on ringlusse võetavad.

Vaata: Säästev pakendamine ja meie protsessid

Bioloogiline mitmekesisus ja taastamine

Aastaks 2030 oleme netopositiivne ettevõte, mis tähendab, et me toome maailma rohkem head, kui me sealt võtame. Seetõttu on oluline, et meie tootmine, tooted ja teenused suurendaksid bioloogilist mitmekesisust tõestatud viisil.

7. eesmärk:

Koos sidusrühmadega töötame me välja turba säästva freesimise ning turbarabade järelhoolduse kontseptsiooni.

Vaata: Turbarabade jätkusuutliku elutsükli kontseptsioon

8. eesmärk:

Meie tegevused suurendavad oluliselt linnade bioloogilist mitmekesisust

Vaata: Katuseaed Dubais

Otsi