Jäta sisu vahele

Jätkusuutlikkus

Loome koostöö ja õppe kaudu uuenduslikke lahendusi toidu kasvatamise, aianduse ja rohelisemate linnade hüvanguks. Usume, et loodusele positiivse mõjuga lahendused on hädavajalikud puhta toidu tootmisel ja linnakeskkonna rohestamisel. Samuti usume, et jätkusuutlikud lahendused loovad positiivse meeleolu ja optimistliku tulevikuvaate.

Jätkusuutlikkuse aruanded
icon-co2-cloud

Meie väärtusahela CO2-mahukus -50%

Koos oma väärtusahela partneritega kärbime 2030. aastaks CO2-mahukust 50%.

 

Suurendame ringlusmaterjali kasutamist

Meie eesmärk on suurendada 2030. aastaks ringlusse võetud tooraine kasutamist kasvusubstraatide ja pakendamise valdkonnas.

100% vastutustundlikult toodetud turvas

Meie eesmärk on kasutada 2030. aastaks oma tootmises 100% vastutustundlikult toodetud sertifitseeritud turvast.

Edu võti on koostöö

Keskendume oma tegevuses vastutustundlike partnerite leidmisele ja kaasamisele. Meie ühiseks hüvanguks soovime allkirjastada kõigi oma partneritega eetikakoodeksi.

Jätkusuutlikkus on meie strateegia ja eesmärkide elluviimisel kesksel kohal

Inimesed, planeet ja tooted – need on kolm vaatenurka, millest lähtume jätkusuutlikkuse käsitlemisel, et saavutada oma lõppeesmärk parandada aasta-aastalt meie positiivset puhasmõju, mis tähendab, et soovime järjepidevalt anda maailmale rohkem, kui temalt võtame.

Kliimakriis, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, ökosüsteemi seisundi halvenemine, kasvav elanikkond ja suurenenud toiduvajadus on probleemvaldkonnad, kus võime enim mõju avaldada. Selliste ühiskondlike muutustega kaasnevad meie valdkonna ja ettevõtte jaoks nii probleemid kui ka võimalused.

Ühiskondlikud muutused

Tõhus juhtimisstruktuur

Jätkusuutlikkuse valdkonna tööprojektide ja tegevuskava eduka elluviimise eest vastutab Kekkilä-BVB juhtkond. See tagab, et jätkusuutlikkus on ettevõtte tegevusse lõimitud ning et meie ambitsioonikate sihtide saavutamist toetavad kõik organisatsiooni äri- ja funktsiooniüksused. Kõigi Kekkilä-BVB töötajate aastaeesmärkide hulka kuuluvad ka asjakohased jätkusuutlikkuse valdkonna eesmärgid. Kaasates kõik meie kolleegid hanke-, äritegevus-, personali-, müügi- või muus osakonnas, viime oma eesmärgid ellu. Kekkilä-BVB jätkusuutlikkuse direktor ja jätkusuutlikkuse juht jälgivad, et kestlikkuseesmärgid on kooskõlas turu vajaduste ja arengutega, ning juhivad meie eesmärkide saavutamist.

Otsi