Jäta sisu vahele

Meist

Kekkilä-BVB on üks Euroopa juhtivaid aiandusettevõtteid. Me pakume tooteid ja teenuseid professionaalsetele taimekasvatajatele, tavatarbijatele ja maastikukujundajatele rohkem kui 100 riigis üle kogu maailma. Koos oma klientidega kasvame ja kasvatame me parema tuleviku nimel.

Kasvusubstraatide turuliidrina Euroopas ekspordime me praegu professionaalsetele taimekasvatajatele tooteid rohkem kui 100 riiki kogu maailmas ning pakume rohelisemat elu tagavaid tooteid ja teenuseid maastikukujundajatele ning tarbijatele nii Põhjamaades kui ka Kesk-Euroopas.

Säästev areng on alati olnud meie äritegevuse alustalaks. Väljakutsed ja võimalused, näiteks süsihappegaasi heitmete vähendamine, veemajandus, heaolu läbi rohelisemate kodude ja linnade ning taimepõhise toidu võimaldamine maailma järjest kasvavale rahvastikule on hetkel meie põhieesmärgiks. Me kasutame ja arendame oma teadmisi säästvatest aianduslahendustest ja -toodetest inimeste ja planeedi heaks. Koos oma klientidega kasvame ja kasvatame me parema tuleviku nimel.

Kekkilä-BVB kuulub Soome Neova Gruppi.

Eesmärk ja visioon

Meie eesmärgiks on säästev ning jätkusuutlik igapäevaelu. Koos meie visiooniga kasvamisest ja kasvatamisest parema tuleviku nimel on meie äristrateegiaks selliste aianduslahenduste ja -toodete pakkumine, mis toetavad meie partnerite ja klientide jätkusuutlikku äritegevust.

Meie väärtused juhivad meie strateegiat ja igapäevatööd.

Keskendume kliendi edule

Klient on alati meie strateegia ja igapäevatöö keskpunktis. Ainult koos oma klientide ja partneritega saame me olla edukad.

Saavutame koos

Hindame koostööd mitte ainult oma organisatsiooni sees, vaid ka sarnaselt mõtlevate partnerite ja klientidega, et saavutada suuremad eesmärgid – veelgi säästvamad lahendused taimede kasvatamisel.

Julgus uuendada

Globaalsed suundumused pakuvad meile kõigile uusi väljakutseid. Seetõttu on üheks meie väärtuseks uuendusjulguse edendamine. Soovime olla valmis ja osaks lahendusest parema tuleviku saavutamiseks.

Usaldus läbi austuse

Soovime olla kõige usaldusväärsem aiandustoodete partner oma klientidele, sidusrühmadele ja töötajatele. See peaks alati olema näha meie käitumises ja suhtluses. Rahvusvahelise ettevõttena edendame me mitmekülgsust. Moodustame igapäevaselt uusi virtuaalseid meeskondi, et meie kliente ja partnereid paremini teenindada. Usaldusega saame me saavutada oma eesmärgid produktiivselt, kiiresti ja tõhusalt.

Otsi