Jäta sisu vahele

Muudame oma toodete ja teenuste abil maailma rohelisemaks ja tervislikumaks

Meie strateegia ja jätkusuutlikkuse tegevuskava on ajendatud vajadusest taimse toidu ja rohelise linnakeskkonna järele, mis loovad vaieldamatuid eeliseid, ning tervisekasust, mida aiandus kõikjal maailmas inimestele toob.

Ambitsioonikad eesmärgid

Oleme seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid, et suurendada oma positiivset mõju klientide ja tarbijate hüvanguks.

Jälgige meie edusamme eesmärkide saavutamisel.

 

Otstarbekohasus

Meie toodete ja teenuste kujundamisel lähtutakse alati samast põhimõttest: need peavad kasutusostarbeks sobima. Väga oluline on valida kasvusubstraadi materjalide jaoks kasutaja eesmärke teeniv koostis, vastasel juhul kulutataks substraadi loomiseks ressursse, energiat ja tööjõudu asjatult. Samal ajal püüame koostööle ja uuendustele tuginedes tegutseda kogu väärtusahela ulatuses võimalikult jätkusuutlikult.

Kutselistele kasvatajatele

Haljastajatele

Jaemüüjatele ja -tarbijatele

Lugege lähemalt meie kasvusubstraatide valdkonna lahenduste jätkusuutlikkuse kohta.

Loome võimalusi ohutu ja puhta toidu, rohelise elukeskkonna ja heaolu tagamiseks

Kutselistele kasvatajatele

Aiandusvaldkonnale kasutoovad vajaduspõhised kasvusubstraadid

Kasvusubstraadid on vajalikud maailma ohutuks ja tõhusaks toitmiseks. Kasvuhoones kasvatamise puhul on kultuuri saagikus pindalaühiku kohta kuni umbes 10 korda suurem võrreldes põllul kasvatamisega. See võib vähendada veekasutust kuni 50% ja väetiste kasutamist kuni 60%. Aiandus võimaldab toidu tootmist linnapiirkondadele lähemal, vähendades seeläbi vajadust transpordi järele. See võib tagada ka toiduohutuse ja hügieeni.

Tuginedes meie oskusteabele haljastuse ja ringlussevõtu valdkonnas

Looduspõhised lahendused loovad tervislikke, bioloogiliselt mitmekesiseid ja kliimamuutustele vastupidavaid linnapiirkondi

Puud, põõsad ja linnaniidud vähendavad üleujutuste ohtu ja aitavad suvel linna jahutada. Roheline keskkond aitab parandada tervist ja suurendab heaolu ning võimaldab luua sotsiaalset sidusust. Praeguse elurikkuse vähenemise kriisi ajal on oluline ka see, et linnade rohealad toetavad bioloogilist mitmekesisust.

  • Tuginedes meie oskusteabele haljastuse valdkonnas luuakse rohekatuseid ja -fassaade ning rohelisi õuealasid
  • Lähtudes kohalikust olukorrast, püüame taaskasutusse võtta võimalikult palju olemasolevaid maastikuelemente
  • Koos leiame kliimateadlikud lahendused, mis aitavad piirkondi muuta bioloogiliselt mitmekesisemaks, tervislikumaks ja elukohana atraktiivsemaks

Jaemüüjatele ja -tarbijatele

Aiatöö teeb teile head!

Hobiaiandus on hea nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Aedviljade söömine ja aiatöö, tehtagu seda vähe või palju, parandab inimese füüsilist tervist ja vastupanuvõimet. Taimedega tegelemine ja rohelises keskkonnas töötamine aitab leevendada stressi ning korrastada eneseteadvust ja paindlikkust. Kõik need aspektid teevad elu paremaks.

Jälgige meie edusamme eesmärkide suunas, mille soovime saavutada 2025. aastaks


20 (40)

Koostööprojektid taimekasvatajatega jätkusuutlikumate tavade juurutamiseks / 2025 (2030)


3 (6)

Uued tarbijaile suunatud jätkusuutlike toodete kontseptsioonid / 2025 (2030)


30 (40)

Uued kogukonnaprojektid / 2025 (2030)


4 (6)

Rohelise linna projektid / 2025 (2030)

Seotud juhtumilood

Otsi