Jäta sisu vahele

Meie kasvumaterjalid

Kasvumaterjalid (ehk substraadid) on materjalid, milles kasvatatakse taimi. Koostisainete segu, mis varustab taimi vee, õhu ja toitainetega ning toetab neid.

Kekkilä-BVB on kestlike kasvumaterjalide ettevõte, mis püüab pidevalt inimeste elu ja keskkonda paremaks muuta. Soovime olla oma tegevuses võimalikult läbipaistvad ning seetõttu oleme loonud selle lehe, et inimesed ei saaks teavet mitte ainult substraatide kohta üldiselt, vaid ka meie kasutatava tooraine kohta. Miks me need valisime? Kuidas me neid kogume? Millisena me neid tulevikus näeme?

Mis on kestlik kasvumaterjal?

Meie eesmärk on valmistada keskkonnasäästlikke substraate, kuid mismoodi saame kindlaks teha, mis on keskkonnasäästlik?

Vaatame kogu olelusringi alates sellest, kust toormaterjale saadakse, kuni selleni, kuidas neid transporditakse ja mis nendega pärast kasutamist tehakse.

Selle meetodi abil saame seada konkreetsed eesmärgid, teha kindlaks parandamist vajavad valdkonnad ning näha ka väikesi muudatusi, millel võib olla suur mõju.

Millist toorainet me kasutame?

Meie substraatides kasutatava tooraine hindamisel ei vaata me mitte ainult selle eriomadusi, nagu vee sidumise võime ja õhusisaldus, vaid võtame arvesse ka selle keskkonnamõju.

Benefits

Risks

+ Possess excellent physical, chemical and biological properties for plant growth
+ Safe in many ways: no human pathogenes,
no pesticides, very low plant pathogenens,
no fertilization issues, good food safety
+ Usable for acidic plants
+ Peat is an extremely well understood, reliable
and consistent option for many growers
+ Harvesting under very strict environmental regulations
+ Excellent availability
– Low re-wetting capacity
– Peatland growth is slow
(~1 mm per year)
+ Renewable material
+ Good structure and stability
+ It provides a favorable balance of air and water to plant root
+ High re-wetting capacity
+ Holds its structure well
+ Low bulk density
– Treatment needed to prevent release
of phytotoxic levels of salts
– Cleaning and buffering is a water
intensive process
– Through processing, higher risk for
phytosanitary and chemical pollution
– Nitrate and other salts will come into
the environment because of the buffering treatment
+ Renewable material
+ High total porosity and air
holding capacity after treatment
+ It is used to optimize the
physical properties of other
material components (e.g.
reducing bulk density and
increasing air space)
– Need of fertilisers, especially itrogen, is higher when using wood fiber
– Rarely used as a stand-alone growing media component because it retains insufficient plant available water and has a tendency to become compressed
+ Composts are high in nutrients
+ Composting allows for the re-use of many waste materials that would otherwise end up in landfill or
incineration plants
+ Composts can support in
pathogen suppression
– High bulk density (70–85%
of the consists of minerals)
– High pH and nutrient levels (mainly
potassium and phosphorus)
– Requires other materials to
operate (usually peat
– Prone to contaminants
+ Good structure for long period
+ Good drainage
+ It has a high air capacity
+ Excellent for epiphytes
(e.g. orchids)
– Very low water holding capacity
– Secondary treatment needed to make sure
no pine tree nematodes are transported
– As a waste product its physical, chemical
and biological properties can vary
– Use in low amounts in mixture
– Nutrients mainly potassium, sodium and chloride
– Growth inhibition when used in high amount
+ Excellent balance of humidity and airiness
+ Very low bulk density
+ Low pH and nutrient level
(easy to adapt to the needs of different plants)
+High easy available water
– Production capacity
dependent on timely requests
– New material, less experience

Turvas meie kasvumaterjalides

Turvas on ainulaadne orgaaniline tooraine, mis moodustub märgaladel osaliselt lagunenud taimestikust. See kuulub aeglaselt taastuva biomassi kategooriasse (Valitsustevaheline Kliimamuutuste Paneel – IPCC).

Miks me seda kasutame?

Turvas on kõige ohutum, puhtam ja taimekasvatuses enim kasutatav tooraine, sest see:

  • Ei sisalda umbrohtu ega patogeene
  • Parandab mulla struktuuri
  • Suurendab veesidumisvõimet
  • Aitab vähendada toitainete väljauhtumist
  • Talub väga hästi pH muutumist, suurendades sellega mulla puhverdusvõimet
  • Võimaldab meil katsetada ja kasutada uusi ringlus- ja taastuvmaterjale

Sourcing

About 40% of the European peatland is used for agriculture and forestry. These peatlands are drained, otherwise they can’t be used.

When peatlands are drained and degraded, they emit CO2 (carbon dioxide).

These degraded peatlands can be used for peat production. Their rehabilitation afterwards turns them into carbon sinks, reducing CO2 emissions significantly.

About 58% of the peatlands in the EU are degraded.

*Sources: RPP. IPS 2010 Strategy for Responsible Peatland Management, IPS, 2010.

Responsibly Produced Peat

Responsibly Produced Peati sertifikaat kindlustab turbaväljade vastutustundliku kasutamise, haldamise ja taastamise.

Responsibly Produced Peat on sõltumatu organisatsioon, mis kindlustab:

  • Rikkumatute turbaväljade puutumatuse
  • Turbatootmise maksimaalse keskkonnasäästlikkuse
  • Turbaväljade säästliku taastamise pärast tootmist
  • Parima tehnoloogiaga (BAT) kaevandamine tähendab nutikat tootmist ja puhast vett.

2030. aastaks on 95% Kekkilä-BVB turbast RPP sertifikaadiga.

Kasvumaterjalide tulevik

21. sajandi probleemide lahendamiseks peab kasvumaterjalide kogus tõusma järgmise 30 aasta jooksul 332%*. Samal ajal jääb ressursse, nagu vett, haritavat maad ja mitmesuguseid toormaterjale vähemaks. Selle probleemiga tegelemiseks oleme käivitanud programmi Grow Together. Programm koosneb meie ettevõttesisestest teadusprojektidest ning koostööprojektidest klientide ja teadusasutustega ning selle eesmärk on uurida ja töötada välja uusi säästliku taimekasvatuse viise, optimeerides meie praeguste materjalide kasutust terve nende olelusringi jooksul ning kaaludes võimalikke uusi alternatiive.

* Allikas: “Growing media for food and quality of life in the period 2020-2050”, Professor Chris Blok et al, Wageningen University & Research, 2020.

Kasvumaterjalivaldkonna kogukond

Kui soovime tagada inimestele ja planeedile õnneliku ja tervisliku tuleviku, siis on väga oluline teha koostööd. Meie suurenevasse kasvusubstraatide valdkonna kogukonda ei kuulu ainult kasvatajad ja innovatsioonipartnerid. Peame tegema koostööd ka konkurentidega, et saaksime jagada teadmisi, mis aitavad avalikkusel ja otsustajatel aiandusmaailma mõista.

Growing Media Europe

Kuulume rahvusvahelisse vabaühendusse Growing Media Europe, mis esindab kasvusubstraatide ja mullaparandusainete tootjaid Euroopa tasandil. Töötame ühes klientide ja konkurentidega selle nimel, et anda hääl Euroopa aiandustööstusele.

 

Seotud juhtumilood

Otsi