Jäta sisu vahele

Jätkusuutlikkuse tegevuskava

Mõõdetavad eesmärgid juhivad meid jätkusuutlikuma tuleviku poole. Tegevuskava annab meile konkreetsed eesmärgid ja toetab meie inimeste ning partnerite kasvu, samuti aitab see meil jätkata ettevõtlust loodusega tasakaalus olles.

Meie jätkusuutlikkuse teekaardi kohta

Meie jätkusuutlikkuse tegevuskava kolme sihtvaldkonna puhul võetakse arvesse nii jätkusuutlikkuse keskkonnaalaseid, sotsiaalseid kui ka ärilisi aspekte.

  • Meie eesmärgid toodete ja lahenduste täiustamisel
  • Meie eesmärgid äritegevuse edendamisel tasakaalus loodusega
  • Meie eesmärgid oma inimeste ja partnerite kasvamise toetamisel

 

Meie eesmärgid toodete ja lahenduste täiustamisel


Loe lähemalt

Meie eesmärgid äritegevuse edendamisel tasakaalus loodusega


Loe lähemalt

Meie eesmärgid oma inimeste ja partnerite kasvamise toetamisel


Loe lähemalt

Edu võti on koostöö

Loome kasvusubstraatide valdkonna lahendusi jätkusuutliku arengu võimaldamiseks. Ainus viis meie negatiivse puhasmõju vähendamiseks on teha koostööd meie väärtusahela klientide ja partneritega. Jätkusuutlikkuse valdkonnas ei ole konkurente – on ainult partnerid, kellega koos parema homse nimel kasvatada ja kasvada.

Teeme koostööd enam kui 50 meie kasvatusväärtusahelasse kuuluva partneriga, et luua ühist teadmust ja edendada ökosüsteemist lähtuvat mõtlemist. Meie uuendused aitavad kaasa jätkusuutlike lahenduste loomisele toidu tootmise, aianduse ja haljastuse valdkonnas.

Suurendame aasta-aastalt meie positiivset mõju

Meie jätkusuutlikkuse tegevuskava juhindub ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja meie peamine eesmärk on suurendada aasta-aastalt meie positiivset puhasmõju. See tähendab, et soovime järjepidevalt anda maailmale rohkem, kui temalt võtame.

Kuidas Kekkilä-BVB aitab kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele?

Juba praegu positiivse puhasmõjuga ettevõte

Oma tegevuskavast saame juhised, kuidas olla positiivse puhasmõjuga ettevõte – ettevõte, mis annab maailmale rohkem, kui temalt võtab. Parim viis seda teha on pakkuda ohutuid, sotsiaalselt vastutustundlikke, keskkonnasõbralikke ja tõhusaid kasvatamislahendusi.

Ettevõtte Upright Project läbi viidud teaduslik valideerimine kinnitab, et loome iga teenitud euro kohta üle nelja korra rohkem ühiskondlikku väärtust kui keskmine ettevõte.

Olelusringi hindamine

Kasutame olelusringi hindamise (LCA) mudelit, et hinnata kasutatavate toorainete keskkonnamõju, optimeerides samal ajal kasvunäitajaid. Meie teadus- ja arendustegevuse osakond teeb koostööd teadusasutuste, tarnijate ja klientidega, et leida kasvusubstraatide tootmiseks uut toorainet. Kõigil neil toormaterjalidel on tõhususe ja jätkusuutlikkuse aspektist kindlad eriomadused.

LCA näitab keskkonnamõju olelusringi eri etappides: kaevandamine, logistika, tootmine, kasutamine ja kasutuselt kõrvaldamine. See võib anda kasulikku teavet ka muude teemade kohta. Selle abil on võimalik välja selgitada, kuidas teatud toode mõjutab ressursside nappust, CO2-jalajälge, veetarbimist, bioloogilist mitmekesisust jne.

Loe lähemalt (EN)>

Seotud juhtumilood

Otsi