Skip to content

Stappenplan voor duurzaamheid

Meetbare doelen leiden ons naar een duurzamere toekomst. Het stappenplan geeft ons concrete doelen en ondersteunt de groei van onze mensen en partners, maar ondersteunt ons ook om te kunnen blijven ondernemen in balans met de natuur.

Over het stappenplan

De drie focusgebieden van ons stappenplan voor duurzaamheid omvatten zowel de milieutechnische, maatschappelijke als zakelijke aspecten van duurzaamheid

  • De wereld groener en gezonder maken door middel van onze producten en diensten
  • Zaken te doen in evenwicht met de natuur
  • Ondersteunen van de groei van onze mensen en partners

 

Onze doelen om de wereld groener en gezonder maken door middel van onze producten en diensten


Lees meer

Onze doelen om zaken te doen in evenwicht met de natuur


Lees meer

Onze doelen om de groei van onze mensen en partners te ondersteunen


Lees meer

Samenwerking is de sleutel

We creëren oplossingen voor groeimedia om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. De enige manier om onze netto impact te verminderen, is door middel van samenwerking met klanten en partners in de waardeketen. Op het gebied van duurzaamheid bestaan er geen concurrenten, alleen partners waarmee je samen kunt groeien voor een betere toekomst.

We werken samen met meer dan 50 partijen in de teeltwaardeketen, om gezamenlijke kennis op te bouwen en een ecosysteem-denkwijze te stimuleren. Onze innovaties dragen bij aan duurzame oplossingen voor voedselproductie, tuinieren en groenvoorziening.

Elk jaar onze impact verbeteren

Ons stappenplan voor duurzaamheid is gebaseerd op de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en ons primaire doel is om elk jaar onze netto positieve impact te verbeteren. Dit betekent dat we voortdurend meer aan de wereld willen bijdragen dan dat we nemen.

Hoe draagt Kekkilä-BVB bij aan de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN?

 

Reeds een netto positief bedrijf

Ons stappenplan helpt ons een netto positief bedrijf te zijn, een bedrijf dat meer bijdraagt aan de wereld dan het neemt. De beste manier voor ons om dit te doen, is door veilige, maatschappelijk verantwoorde, milieuvriendelijke en effectieve teeltoplossingen aan te bieden.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek door The Upright Project creëren wij meer dan viermaal meer maatschappelijke waarde dan een gemiddeld bedrijf voor elke euro aan opbrengst.

Levenscyclusanalyse

We gebruiken een levenscyclusanalyse (LCA) om de milieu-impact van de door ons gebruikte grondstoffen te evalueren terwijl we de teeltprestaties optimaliseren. Onze R&D-afdeling werkt samen met kennisinstituten, leveranciers en klanten om nieuwe materialen te vinden die kunnen worden gebruikt voor groeimedia. Al deze materialen hebben hun eigen specifieke eigenschappen wat betreft prestaties en duurzaamheid.

De LCA geeft de milieu-impact weer in verschillende stadia van de levenscyclus: winning, logistiek, productie, gebruik en einde levensduur. De analyse kan ook inzicht bieden in meer dan één onderwerp. Het is mogelijk om weer te geven hoe een bepaald product van invloed is op grondstoffenschaarste, de CO2-voetafdruk, waterverbruik, biodiversiteit, enz.

Meer lezen (EN)>

Verwante casusverhalen

Zoek