Skip to content

Ons stappenplan voor duurzaamheid is gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Ons primaire doel is om elk jaar onze netto positieve impact te verbeteren. En niet alleen onze impact, maar die van de gehele waardeketen. Om dit te bereiken hebben we ons stappenplan voor duurzaamheid en onze doelen gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s ofwel Sustainable Development Goals) die zijn gekoppeld aan onze activiteiten. We geloven dat we hier samen met onze klanten en partners de meeste impact op kunnen hebben.

In aanvulling op de vijf belangrijkste SDG’s volgen we ook andere relevante SDG’s om een nog grotere impact te kunnen hebben.

 

SDG 2: het uitbannen van honger, realiseren van voedselveiligheid en verbeterde voeding, en het promoten van duurzame landbouw

In een wereld waarin steeds minder bebouwbaar land beschikbaar is, biedt beschermde teelt in substraten die niet worden beïnvloed door lokale bodemvervuiling of extreme weersomstandigheden een oplossing voor het effectief voeden van de wereldbevolking. Bovendien staan groeimedia aan de basis van veilige en grondstofefficiënte teelt. In samenwerking met onze leveranciers optimaliseren we het gebruik van water, energie, voedingsstoffen en plantbescherming, terwijl we de opbrengst per oppervlakte vergroten. We zijn bijvoorbeeld lid van Plant Empowerment, een branche-initiatief gericht op duurzamer en energie-efficiënter telen.

 

SDG 12: zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

De groeiende vraag naar hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstoffen vormt een belasting voor ruwe grondstoffen en creëert meer ontwrichtende grondstofwinning. Het is nodig om te streven naar meer circulair grondstoffengebruik en herstel van het ecosysteem om het regenererende vermogen van natuur en maatschappij te stimuleren. We werken voortdurend samen met onze klanten om de effectiviteit en duurzaamheid van onze substraten te optimaliseren. We bieden ook circulaire oplossingen voor optimalisatie van het nagebruik. Evenzo verminderen we het gewicht van onze verpakkingen en gebruiken we meer gerecycled materiaal. De instructies en het advies die bij onze oplossingen worden aangeboden, garanderen verantwoord en fit for purpose gebruik.

 

SDG 13: urgente actie ondernemen om klimaatverandering en de impact hiervan te bestrijden

Ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer veroorzaakt een toename van extreme weersomstandigheden, zoals langere perioden van droogte en overstromingen, en brengt wereldwijd schade toe aan ecosystemen en leefbaarheid. We hebben oplossingen nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons aan te passen aan de veranderingen die reeds gaande zijn. Door middel van onze oplossingen voor groenvoorziening dragen we actief bij aan de vergroening van stedelijke gebieden die CO2 kunnen opslaan en als buffer kunnen dienen voor extreme weersomstandigheden. Onze professionele oplossingen vormen de basis van beschermde teelt die onafhankelijk is van extreem weer. Daarnaast stimuleren onze retailoplossingen tuinieren bij mensen thuis. Tegelijkertijd investeren we in zonnepanelen op onze fabrieken en in andere duurzame energieoplossingen. Voor onze producten proberen we de transportafstanden te beperken en streven we naar het gebruik van lokale en circulaire grondstoffen in onze recepten.

 

SDG 15: duurzaam beheren van bossen, woestijnvorming bestrijden, bodemdegradatie stoppen en omkeren, verlies van biodiversiteit stoppen

Ecosystemen worden wereldwijd bedreigd door vervuiling en niet-duurzaam bodemgebruik. We moeten een regeneratieve benadering hanteren in alles wat we doen, om verdere schade te voorkomen aan een groot aantal ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn voor onze grondstoffen. Om producten zo duurzaam mogelijk te maken, gebruiken we levenscyclusanalyses en duurzaamheidsbeoordelingen om de milieu-impact van grondstoffen vast te stellen. We kopen alleen grondstoffen in die milieuvriendelijk zijn geoogst, bij voorkeur aantoonbaar op basis van certificering door een derde partij, zoals een FSC- en RPP-certificering. En door middel van onze oplossingen dragen we bij aan groene stedelijke omgevingen en bebossing.

 

SDG 17: de implementatiemiddelen versterken en de internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling revitaliseren

Bij Kekkilä-BVB staan we aan de basis van groei. We zijn ons ervan bewust dat we alleen kunnen slagen als we samenwerken met de waardeketen als geheel. Dit geldt voor zowel succesvolle zakelijke initiatieven als voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. We werken voortdurend samen met onze klanten om de recepten voor groeimedia te verbeteren, die fit for purpose zijn voor lokale teeltexpertise en -omstandigheden. Ook innoveren we samen met leveranciers voor een betere wereld. En tot slot zorgen we er ten behoeve van onze nauwe samenwerking met sectorgenoten, kennisinstituten en overheden voor dat onze duurzaamheidsambities zijn afgestemd op de mogelijkheden van vandaag en de behoeften van de toekomst.

Ons HR-beleid inzake minimumloon en eerlijk loon garandeert een correcte vergoeding

Het programma Safety First! zorgt voor continue focus op wat het belangrijkst is

We ondersteunen de ontwikkeling van werknemers door middel van interne en externe trainingen en programma’s

Ons programma voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie is gericht op gendergelijkheid en gelijke kansen

We dragen bij aan schoon water door middel van onze activiteiten met betrekking tot afvalwaterzuivering op onze productie- en recyclinglocaties

We hebben onze eigen zonnepanelen om elektriciteit op te wekken en streven ernaar om in 2025 gebruik te maken van 100% hernieuwbare elektriciteit

We werken samen met onze klanten om de opbrengst en grondstofefficiëntie te optimaliseren

Onze innovatiestrategie ondersteunt onze duurzaamheidsstrategie en al onze belangrijkste SDG’s om samen te groeien voor een betere toekomst

Door middel van trainingen in cultureel bewustzijn zijn onze lijnmanagers een cruciaal onderdeel van ons programma voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Onze campagne Grow the Joy en vrijwilligersprogramma’s zijn een voorbeeld van onze inspanningen om groene, gelukkige en gezonde gemeenschappen te ontwikkelen

Door kustriet te maaien, streven we ernaar om de Oostzee en biodiversiteit te beschermen, terwijl we het riet gebruiken als grondstof voor substraten

Bij Kekkilä-BVB streven we ernaar om een hoog niveau van bedrijfsethiek te bereiken. Onze ethische richtlijnen worden beschreven in onze Gedragscode.

Zoek