Hyppää sisältöön

Vastuullisuusohjelmaamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Pääpyrkimyksemme on joka vuosi parantaa positiivista nettovaikutustamme. Eikä ainoastaan meidän, vaan koko arvoketjun vaikutusta. Tämän saavuttamiseksi olemme perustaneet vastuullisuusohjelmamme ja tavoitteemme liiketoimintaamme läheisimmin liittyviin Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Uskomme, että voimme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa vaikuttaa juuri niihin eniten.

Viiden keskeisen kestävän kehityksen tavoitteen lisäksi noudatamme myös muita tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteita varmistaaksemme entistä suuremman vaikutuksen.

 

Tavoite 2: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.

Maailmassa, jossa käyttökelpoista peltopinta-alaa on saatavilla yhä vähemmän, katettu viljely kasvualustalla (kuten kasvihuone- tai tunneliviljely), johon ei vaikuta paikallinen maaperän saastuminen tai äärimmäiset sääolosuhteet, tarjoaa osaltaan ratkaisun maailman tehokkaaseen ruokkimiseen. Lisäksi kasvualustat ovat turvallisen ja resurssitehokkaan kasvun perusta. Yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa optimoimme veden, energian, ravinteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön ja lisäämme samalla pinta-alakohtaista satoa. Olemme jäsenenä esimerkiksi Plant Empowerment -sektorialoitteessa, jonka tavoitteena on viljellä kestävämmin ja energiatehokkaammin.

 

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen lisääntyvä kysyntä asettaa paineita uusille materiaalihankinnoille ja luo disruptiivista hankintaa. Luonnon ja yhteiskunnan uudistumiskyvyn ylläpitäminen edellyttää kiertotaloutta ja ekosysteemien ennallistamista. Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme kanssa kasvualustojen tehokkuuden ja vastuullisuuden optimoimiseksi. Tarjoamme myös kierrätysratkaisuja jälkikäytön optimoimiseksi. Samoin vähennämme pakkaustemme painoa ja lisäämme kierrätysmateriaaleja. Ratkaisujemme mukana tulevat ohjeet ja neuvot varmistavat vastuullisen ja tarkoituksenmukaisen käytön.

 

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Kasvihuonekaasujen kerääntyminen ilmakehään lisää äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten pitkittyneitä kuivia jaksoja ja tulvia, ja vahingoittaa ekosysteemejä ja elinkelpoisuutta maailmanlaajuisesti. Tarvitsemme ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hidastamiseen ja jo tapahtuviin muutoksiin sopeutumiseen. Viherrakentamisen ratkaisujemme avulla edistämme aktiivisesti vihreämpiä kaupunkialueita, jotka voivat varastoida hiilidioksidia ja tarjota puskureita äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Ammattiviljelijöille suunnatut ratkaisumme ovat äärimmäisistä sääolosuhteista riippumattoman katetun viljelyn perusta. Kuluttajille suunnitellut vähittäismyyntiratkaisumme edistävät puutarhanhoitoa kotona. Samalla investoimme aurinkopaneeleihin tehtaillamme ja muihin uusiutuvan energian ratkaisuihin. Tuotteidemme osalta pyrimme rajoittamaan kuljetusmatkoja ja pyrimme käyttämään resepteissämme paikallisia ja kiertoraaka-aineita.

 

Tavoite 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Ekosysteemit ovat maailmanlaajuisesti uhattuina saasteiden ja kestämättömän maankäytön vuoksi. Jotta voimme estää lisävaurioita monille ekosysteemeille, joiden resursseista olemme riippuvaisia, tarvitsemme uudistavaa lähestymistapaa kaikessa toiminnassamme. Mahdollisimman kestävien tuotteiden luomiseksi hyödynnämme raaka-aineiden ympäristövaikutuksia elinkaarianalyyseillä ja kestävyysarvioinneilla. Hankimme vain ympäristöystävällisesti hankittuja raaka-aineita, jotka on mieluiten todistettu kolmannen osapuolen sertifioinnilla, kuten FSC ja RPP. Ratkaisuillamme myötävaikutamme vihreään kaupunkiympäristöön ja metsitykseen.

 

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Me Kekkilä-BVB:ssä luomme kasvulle perustaa. Tiedämme, että voimme menestyä vain, jos teemme yhteistyötä koko arvoketjun kanssa. Tämä koskee onnistuneita yritysaloitteita sekä onnistuneita kestävän kehityksen parannuksia. Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme kanssa kehittääksemme kasvualustojen reseptejä, jotka sopivat paikalliseen viljelyosaamiseen ja -olosuhteisiin. Innovoimme myös toimittajien kanssa paremman maailman puolesta. Ja lopuksi tehdäksemme tiivistä yhteistyötä kollegoidemme, tiedeyhteisön ja hallitustemme kanssa varmistamme, että kestävän kehityksen tavoitteemme vastaavat tämän päivän mahdollisuuksia ja tulevaisuuden tarpeita.

Vähimmäispalkkoja ja reilua palkkaa koskevat henkilöstöpolitiikkamme takaavat asianmukaisen palkan jokaiselle.</span

Turvallisuutemme on etusijalla! Ohjelmamme varmistaa jatkuvan keskittymisen tärkeimpään.

Tuemme työntekijöidemme kehittymistä sisäisten ja ulkoisten koulutusten ja ohjelmien avulla.

Monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja osallistamisohjelmamme tavoitteena on lisätä mm. sukupuolten välistä tasapainoa ja yleisesti ottaen yhtäläisiä mahdollisuuksia yrityksessämme.

Osallistumme puhtaan veden tuottamiseen jätevedenkäsittelytoiminnallamme tuotanto- ja kierrätyslaitoksillamme.

Meillä on omia aurinkopaneeleita sähkön tuottamiseen ja tavoitteenamme on 100 % uusiutuva sähkö vuoteen 2025 mennessä.

Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tuoton ja resurssitehokkuuden optimoimiseksi.

Innovaatiostrategiamme tukee vastuullisuusstrategiaamme ja kaikkia keskeisiä vastuullisuustavoitteitamme kasvaaksemme yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta.

Kulttuuritietoisuuskoulutusten kautta esihenkilömme ovat keskeinen osa monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja osallistamisohjelmaamme.

“Grow the Joy” ja vapaaehtoistyöohjelmamme ”Helping hands” esittelevät pyrkimyksiämme luoda vihreitä, onnellisia ja terveitä yhteisöjä

Niittämällä rannikolta ruokoa pyrimme suojelemaan Itämerta ja luonnon monimuotoisuutta samalla kun käytämme ruokoa kasvualustan raaka-aineena.

Me Kekkilä-BVB:ssä pyrimme korkeaan liiketoimintaetiikkaan. Eettiset ohjeemme on koottu dokumentiksi: Code of Conduct.

Etsi