Hyppää sisältöön

Teemme maailmasta vihreämmän ja terveyttä edistävämmän tuotteidemme ja palveluidemme avulla

Strategiamme ja vastuullisuusohjelmamme liikkeellepaneva voima syntyy kasviperäisen ruuan kiistattomista hyödyistä ja välttämättömyydestä, vihreästä kaupunkiympäristöstä sekä puutarhanhoidon ihmisille maailmanlaajuisesti tuomista terveyshyödyistä.

Kunnianhimoiset tavoitteemme

Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet parantaaksemme vaikuttavuuttamme asiakkaidemme ja kuluttajiemme hyväksi.

Seuraa tavoitteidemme edistymistä.

 

Tarkoituksenmukaiset tuotteet ja palvelut

Tuotteemme ja palvelumme lähtevät aina samasta periaatteesta: tarkoituksenmukaiset tuotteet ja palvelut. On erittäin tärkeää, että valittu kasvualustaresepti sopii käyttäjän tarkoitukseen, muuten kasvualustan tekemiseen käytetyt resurssit, energia ja työvoima menevät hukkaan. Samanaikaisesti pyrimme olemaan mahdollisimman vastuullisia koko arvoketjussa yhteistyön ja innovaation kautta.

Ratkaisuja ammattiviljelijöille

Ratkaisuja viherrakentajille

Ratkaisuja vähittäismyyntiin

Lue lisää kasvualustaratkaisujemme vastuullisuudesta.

Turvallisen ja puhtaan ruoan, vihreän elinympäristön ja mindfulnessin mahdollistaminen

Vastuullisia ratkaisuja ammattiviljelijöille

Tarkoituksenmukaisia kasvualustoja tarvitaan maapallon kasvavan asukasmäärän ruokkimiseen turvallisesti ja tehokkaasti.

Kasvihuoneviljely mahdollistaa ruoantuotannon lähempänä kaupunkialueita, jolloin kuljetustarpeet pienenevät. Kasvihuoneviljely myös parantaa elintarviketurvallisuutta ja -hygieniaa. Kasvihuoneissa voidaan tuottaa jopa n. 10 kertaa isompi sato pinta-alayksikköä kohden verrattuna peltotuotantoon. Sen avulla voidaan vähentää veden käyttöä jopa 50 % ja lannoitteiden käyttöä jopa 60 %.

  • Tarjoamme jatkuvan kasvualustojemme laadunvalvonnan sekä paikan päällä tapahtuvaa tukea
  • Käytämme Digitaalisia työkaluja ja laboratoriolaitteita , joiden avulla voidaan optimoida kasvualustareseptiemme tehokkuus ja kestävyys 
  • Kasvualustojemme ensimmäisen käyttökerran jälkeen tarjoamme kierrätysratkaisuja jälkikäytön optimoimiseksi.
  • Teemme jatkuvaa tutkimusta yhdessä asiakkaidemme, tiedemaailman ja muiden toimialan organisaatioiden kanssa. 

Viherrakentamisen ja kierrätyksen asiantuntija

Luontopohjaisilla ratkaisuilla luodaan terveellisiä, ​biologisesti monimuotoisia ja ilmaston kannalta kestäviä kaupunkialueita.

Puut, pensaat ja kaupunkien niittyalueet vähentävät tulvariskiä ja auttavat viilentämään kaupunkia kesällä. ​Vihreä ympäristö edistää terveyttä ja hyvinvointia ja mahdollistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Nykyisessä luonnonmonimuotoisuuden vähenemisen kriisissä kaupunkien viheralueet ovat osaltaan tukemassa luonnon monimuotoisuutta.

  • Viherrakentamisen osaamisemme kattaa viherkattoja, julkisivuja ja muita julkisia viheralueita 
  • Paikallisia olosuhteita lähtökohtana käyttämällä pyrimme hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia maisemaelementtejä 
  • Yhdessä löydämme ilmastoälykkäitä ratkaisuja, jotka auttavat lähiöistä muuttumaan biologisesti monimuotoisemmiksi, terveellisemmiksi ja houkuttelevammiksi asua. 

Tuotteitamme vähittäismyyntiin

Puutarhanhoito tekee kaikille hyvää!

Puutarhanhoito harrastuksena tekee hyvää sekä fyysiselle että henkiselle terveydelle. Kasvipohjaisen ruuan syöminen ja ison tai pienen puutarhan hoitaminen, parantaa fyysistä terveyttä ja kestävyyttä. Kasvien käsittely ja työskentely vihreässä ympäristössä auttavat lievittämään stressiä, parantamaan tietoista läsnäoloa ja resilienssiä. Kaikki nämä ovat hyviä elämää tukevia näkökohtia.

Seuraa tavoitteidemme edistymistä vuoteen 2025 mennessä


20 (40)

Yhteistyöprojektia viljelijöiden kanssa kestävämpien käytäntöjen puolesta / 2025 (2030)


3 (6)

Uutta vastuullista tuotekonseptia kuluttajille / 2025 (2030)


30 (40)

Uutta yhteisöprojektia / 2025 (2030)


4 (6)

Viherrakentamisen kaupunkiprojektia / 2025 (2030)

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Etsi