Hyppää sisältöön

Sertifikaatit

Olemme sitoutuneet jatkuvaan ympäristövastuullisuuden, laadun ja turvallisuuden kehittämiseen. Haluamme sertifikaattien avulla osoittaa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme omistautumisemme tuotteiden ja toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen.

ISO 9001 LAATUSERTIFIKAATTI

ISO 9001 -sertifikaatti on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi. Se varmistaa, että tuotteemme käyvät läpi tiukat laadunvalvontaprosessit. Tämä takaa, että maan ravinteiden tasapaino, rakenne ja pH-tasot tarjoavat jatkuvasti optimaaliset olosuhteet kasvien kasvulle. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa, että jokainen ostos edistää terveitä juuria, vahvaa kasvua sekä kukoistavia kasveja, pensaita ja puita.

ISO 14001 YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

ISO 14001 -sertifikaatti korostaa sitoutumistamme ympäristöjohtamiseen. Sertifikaatti varmistaa, että kasvualustojen tuotantoprosessimme ovat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Asiakkaillemme tämä merkitsee, että jokainen ostos on askel kohti ympäristötietoista puutarhanhoitoa. Valitsemalla tuotteemme, varmistat parhaat olosuhteet kasveillesi sekä tuet vastuullisia käytäntöjä, jotka hyödyttävät planeettaamme. ISO 14001 -sertifikaatti on lupauksemme ympäristövastuusta. Sen avulla varmistamme, että kasvualustamme tuotetaan maapalloa kunnioittaen.

ISO 45001 TURVALLISUUSSERTIFIOINTI

ISO 45001 -turvallisuussertifikaatti on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä. Sertifikaatti varmistaa, että kasvualustatuotannossa työskentelevien työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on asetettu etusijalle. Sertifikaatin avulla voimme muun muassa kehittää yrityksemme turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja. Jokaisen ostamasi tuotteen takana on prosessi, jossa työntekijöidemme hyvinvointi on kaikkein tärkeintä. ISO 45001 -sertifikaatti ei ole vain saavutus, vaan se on lupaus siitä, että noudatamme työturvallisuuden ja työterveyden korkeimpia standardeja.

ISO-YHDISTELMÄSERTIFIKAATTI

ISO-yhdistelmäsertifikaatti yhdistää ISO 9001, 14001 ja 45001 standardit sekä tehostaa sitoutumistamme laatuun, ympäristövastuuseen ja työturvallisuuteen. Asiakkaillemme tämä yhdistelmäsertifikaatti saattaa helpottaa noudattamisprosesseja ja korostaa myös omistautumistamme kattavaan huippulaatuun kaikilla toimintamme osa-alueilla.

 

QUALITY MARK GOOD SOIL

Quality Mark Good Soil (QMGS) on riippumaton laatumerkki yrityksille, jotka valmistavat tuotteita kuluttajamarkkinoille. QMGS takaa tuotteen laadun, turvallisuuden, koostumuksen, puhtauden ja käytettävyyden. Yhteiskuntavastuu, ympäristönäkökohtien huomioiminen ja tuotehallinnan vastuullisuus ovat myös osa laatumerkkiä. QMGS-laatumerkin sertifioinnin tekee Control Union Certifications, joka on riippumaton ja maailmanlaajuisesti toimiva sertifiointilaitos.

BRL-SERTIFIKAATIT

Arviointiohje (BRL) on asiakirja, joka sisältää tiedot hollantilaisten viherrakennustuotteiden sertifiointijärjestelmän arvioimiseen. Siihen sisältyvät vaatimukset liittyvät sekä yksityisoikeuteen (markkinoiden laatuvaatimukset) että julkisoikeuteen (samat, jotka koskevat hallituksia). Viherrakentamisella on BRL9341- ja BRL9335-sertifikaatit kivisille kasvualustoille ja yhdistetyille multatuotteille. BRL-sertifioinnin suorittaa KIWA.

KRAV-standardit luomutuotteille

KRAV on Ruotsin elintarvikejärjestelmän tunnetuin luomutuotteiden merkki. KRAV-standardit ovat IFOAM-standardien mukaisia ja ne noudattavat myös EU:n luomutuotteiden asetusta. Kasvualustoille, maanparannusaineille ja lannoitteille voidaan antaa KRAVin ’Hyväksytty luonnonmukaiseen viljelyyn’ -merkki. Se tarkoittaa, että ne valmistetaan:

  • ilman kemiallisesti tuotettujen ravinteiden lisäaineita, mikä vähentää ilmastovaikutuksia.
  • lannasta, kasvitähteistä tai muista luonnonmateriaaleista.
  • materiaaleista, jotka tukevat yhteiskunnan kiertokulkuprosesseja.
  • yrityksissä, joissa on hyvät työolosuhteet.
  • luomalla terve maaperä, joka edistää luonnollista elämää ja monimuotoisuutta.

RHP LAATUSERTIFIKAATTI

RHP-organisaatio valvoo kasvualustojen laatua Euroopassa. Laatumerkin tehokkuus perustuu kasvualustatuotteiden koko toimitusketjun valvontaan. RHP tarkastaa kasvualustojen raaka-aineet ja koostumukset standardien ja vaatimusten mukaisesti. Standardit perustuvat kemiallisiin, fysikaalisiin, kasvinsuojelullisiin ja yleisiin näkökohtiin. Hyväksyttyjen analyysien ja auditointien jälkeen tuote saa RHP-laatumerkin. RHP-laatumerkillä varustetut tuotteet ovat täten turvallisia, luotettavia ja tarkoitukseensa sopivia. RHP-laatumerkin saaneet tuotteet voidaan jäljittää raaka-aineisiin saakka. Riippumaton sertifiointilaitos, ECAS, tarkistaa sekä toiminnan ja tietojen vaatimustenmukaisuuden säännöllisesti varmistaakseen että sertifioidut kasvualustatuotteet on valmistettu vaatimusten mukaisesti.

VASTUULLISEN TURVETUOTANNON RPP-SERTIFIKAATIT

RPP (Responsibly Produced Peat) -sertifikaatti osoittaa sitoumuksemme vastuullisen turvetuotantoon. Responsibly Produced Peat (RPP) -sertifikaatti kattaa kaiken laillisuudesta ja hyvästä hallinnosta tuotantoalueen valintaan, valmisteluun, tuotantoon ja jälkikäyttöön. RPP-sertifioinnin tarkoituksena on varmistaa, että kasvualustana käytetty turve tulee vastuullisista lähteistä. Valitsemalla tuotteemme, tuet ympäristövastuullisia käytäntöjä, jossa etusijalla ovat sekä kasvualustan laatu että planeettamme hyvinvointi.

Etsi