Hoppa över innehåll

Certifikat

Vi är engagerade i kontinuerligt att utveckla vår miljömässiga hållbarhet, säkerhet och kvalitet. Genom att mäta och övervaka och erhålla certifikat vill vi visa våra kunder och intressenter att vi är engagerade i att ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och verksamhet.

ISO 9001 KVALITETSCERTIFIKAT

ISO 9001-certifieringen, en globalt erkänd standard, säkerställer att våra produkter genomgår rigorösa kvalitetskontrollprocesser. Detta garanterar att jordens näringsbalans, struktur och pH-nivåer konsekvent ger optimala förhållanden för växttillväxt. För våra kunder innebär detta att varje köp främjar friskare rötter, kraftig tillväxt och välmående växter, buskar och träd.

ISO 14001 MILJÖCERTIFIKAT

Att inneha ISO 14001-certifieringen understryker vårt engagemang för miljöledning. Denna certifiering säkerställer att våra produktionsprocesser för substrat och planteringsjord inte bara är effektiva, utan också miljövänliga. För våra uppskattade kunder innebär detta att varje köp är ett steg mot miljömedveten trädgårdsskötsel. Genom att välja våra produkter säkerställer du inte bara det bästa för dina växter utan stöder även hållbara metoder som gynnar vår planet. ISO 14001-emblemet är vår försäkran om miljöansvar, och det garanterar att våra substrat framställs med största omsorg om vår jord.

ISO 45001 SÄKERHETSCERTIFIKAT

Denna globalt erkända standard säkerställer att våra produktionsmiljöer för substrat och planteringsjord prioriterar hälsa och säkerhet för alla inblandade. För våra kunder innebär detta att varje produkt du köper är resultatet av processer som värdesätter männors välbefinnande framför allt. ISO 45001-sigillet är inte bara en prestation för oss; det är ett löfte att vi upprätthåller de högsta standarderna för arbetsmiljö och säkerhet, och ser till att vårt team arbetar i en miljö som värderar deras välfärd framför allt annat.

ISO KOMBINERAT CERTIFIKAT

Denna sammanhängande ISO-certifieringsdokument, som kombinerar standarderna ISO 9001, 14001 och 45001, effektiviserar vårt åtagande för kvalitet, miljöansvar och arbetsplatsens säkerhet. För våra kunder kan denna samlade certifiering förenkla efterlevnadsprocesser och förstärker också vårt åtagande för övergripande excellens i alla aspekter av vår verksamhet.

 

KVALITETSMÄRKNING BRA JORD

Foundation Quality Mark Good Soil (QMGS) är en oberoende kvalitetsmärkning för planteringsjord avsedd för konsumentmarknaden. QMGS garanterar kvalitet, säkerhet, sammansättning, renhet och användbarhet hos produkten. Även företagens samhällsansvar, hänsyn till miljöaspekter och ansvar för produktledning ingår i kvalitetsmärkningen. QMGS-certifiering utförs av Control Union, ett oberoende och globalt verksamt certifieringsinstitut.

BRL-CERTIFIKAT

En bedömningsanvisning (BRL) är ett dokument som innehåller all information för bedömning av ett certifieringssystem för nederländska landskapsprodukter. De ingående kraven rör både privaträttsliga (marknadens kvalitetskrav) och offentligrättsliga (samma, för regeringar). Landskapssektorn innehar BRL9341- och BRL9335-certifikat, för stenbaserade substrat och kompositjordprodukter respektive. BRL-certifiering utförs av KIWA.

KRAV-standarder för ekologiska produkter

KRAV är den mest kända etiketten för ekologiska produkter inom livsmedelssystemet i Sverige. KRAV-standarden är anpassad till IFOAM-standarderna och överensstämmer även med EU-förordningen för ekologiska produkter. Odlingsmedier, jordförbättringsmedel och gödsel kan märkas som ‘KRAV Godkänd för ekologisk odling’. Det innebär att de är producerade:

  • utan tillsatser av kemiskt framställda näringsämnen, vilket ger mindre klimatpåverkan.
  • av djurgödsel, växtrester eller andra naturliga material.
  • av material som stödjer cirkulära processer i samhället.
  • i företag med goda arbetsvillkor.
  • för att ge en frisk jord som främjar naturligt liv och en hög biologisk mångfald.

RHP KVALITETSMÄRKE

RHP-certifieringen, förankrad i rigorös kedjekontroll, garanterar att våra substrat framställs av noggrant inspekterade råmaterial och följer strikta kemiska, fysiska och fytosanitära standarder. Genom att välja våra produkter väljer du substrat som är säkra, pålitliga och optimerade för växttillväxt. RHP-märket erbjuder också transparens, vilket gör det möjligt för dig att följa varje produkt tillbaka till sina grundläggande komponenter. Med den oberoende tillsynen av Certifieringsinstitutet ECAS kan du vara trygg i att våra substrat konsekvent uppfyller de högsta europeiska standarderna.

RESPONSIBELT PRODUCERAD TORV (RPP)

Vår RPP-certifiering visar vårt engagemang för produktion av torv på ett ansvarsfullt sätt. Certifieringen för Responsibelt Producerad Torv (RPP) omfattar allt från laglighet och god styrning till platsval, förberedelse, utvinning och efteranvändning. Det innebär att när du väljer våra produkter stöder du miljömedvetna metoder som prioriterar både substratets kvalitet och vårt planets välmående.

Search