Hoppa över innehåll

Hållbarhet

Vi skapar innovativa lösningar för odling av livsmedel, för trädgårdsskötsel och grönare städer genom samarbete och utbildning. Vi menar att naturpositiva lösningar är grundläggande i produktionen av naturliga råvaror och för att utforma grönare stadsmiljöer. Vi menar också att hållbara lösningar skapar en positiv känsla och en optimistisk syn på framtiden.

Hållbarhetsrapporter
icon-co2-cloud

Koldioxidintensiteten i vår värdekedja -50 %

Tillsammans med våra partner i värdekedjan vill vi minska koldioxidintensiteten med 50 % till 2030.

 

Öka användningen av cirkulära material

Vårt mål är att öka användningen av cirkulära råmaterial i våra växtsubstrat och för våra förpackningar till 2030.

100 % ansvarsfullt producerad torv

Vårt mål är att använda 100 % certifierad och ansvarsfullt producerad torv i egen produktion till 2030.

Samarbete är viktigt

Ansvarsfulla och engagerade partner är centrala i vår verksamhet. För det gemensammas bästa vill vi att våra partner efterlever uppförandekoden (Code of Conduct).

Hållbarhet är kärnan i vår strategi och vårt ändamål

Människor, planeten och produkter – Utifrån dessa tre perspektiv tar vi oss an hållbarhet med den slutgiltiga målsättningen att förbättra vår årliga positiva nettoeffekt. Det betyder att vi kontinuerligt bidrar mer till världen än vi tar från den.
Klimatkrisen, minskad mångfald, försvagade ekosystem, ökad folkmängd och ökat behov av livsmedel är utmaningar vi måste identifiera som dem vi har störst påverkan på. Denna samhällsutveckling skapar såväl utmaningar som möjligheter för branschsektorn och för vår verksamhet.

Samhällsutveckling

En resurssnål förvaltningsstruktur

Kekkilä-BVB ledningsgrupp ansvarar för att vårt bärkraftiga arbete blir framgångsrikt och för handlingsplanen. Detta säkerställer att hållbarhet integreras i vår verksamhet och att våra ambitioner förs vidare av olika affärsenheter och funktioner i vår organisation. Alla anställda hos Kekkilä-BVB har relevanta hållbarhetsmål som sin årliga målsättning. Tack vare alla våra medarbetares engagemang uppnår vi det, oavsett om det handlar om inköp, drift, HR, försäljning eller någon annan avdelning. Kekkilä-BVB hållbarhetschef och hållbarhetsmanager säkerställer att alla hållbarhetsambitioner anpassas till marknadens behov och utveckling samt hanterar framstegen mot våra mål.

Search