Hoppa över innehåll

Hållbarhet och Kekkilä-BVB

Hållbarhet och Kekkilä-BVB

Vi som sektor behöver möta de globala hållbarhetsutmaningarna tillsammans med våra kunder och intressenter.

Vår hållbarhetsstrategi styrs av FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals) och vi låter fyra initiativ leda oss mot vårt övergripande mål – att bli ett företag som gör ett positivt nettoresultat på miljön. Det innebär att vi ger mer till världen än vi tar av den.

Vår hållbarhetsstrategi

Europeiska unionen har satt upp ambitiösa mål för att minska klimatförändringarna. Målet för 2030 är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent.

För oss samt för företag i branschen innebär det möjligheter och utmaningar. För Kekkilä-BVB är det viktigt att stödja våra kunder på vägen. Vi har redan utvecklat hållbara koncept som hjälper våra kunder att marknadsföra sig med hållbara argument mot konsument. Och genom att dela med oss av vår kunskap inom växtsubstrat med kunder och partners kan vi verka för en bättre framtid tillsammans.

Vår hållbarhetsstrategi består av, förutom de fyra initiativen, av åtta målsättningar som kommer att leda oss i arbetet att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan under de kommande åren.

Människors välmående

Vi arbetar kontinuerligt för god hälsa och gott välbefinnandet hos våra medarbetare, kunder och hos våra partners i värdekedjan genom ett starkt och bra ledarskap samt med sociala hållbarhetsfrågor som stöder jämställdhet och mångfald.

Mål no. 1:

Vi arbetar för gott välbefinnandet hos våra medarbetare, kunder och partners i värdekedjan.

Läs vår studie: En arbetsplats där människor trivs

Mål no. 2:

Vårt mål är att år 2020 ha ökat förståelsen för vårt hållbarhetsarbete, gjort det transparent samt gjort det mätbart för att säkerställa att vi når vårt huvudmål – ett positivt netto.

Läs mer: Hållbarhet och e-learning

Hållbar matproduktion och livsmiljö

Vi möjliggör hållbar livsmedelsproduktion globalt samt ett ökat välbefinnande i hem och städer. Genom hållbara växtsubstrat och odlingsmetoder kommer vi att testa 3 nya smarta servicekoncept per år relaterade till matproduktion och boendemiljö. År 2022 har vi som mål att ta fram innovativa produkter och tjänster som optimerar vattenhantering vid odling.

Mål no. 3:

Vi kommer att starta samt testa 3 nya smarta servicekoncept per år relaterade till matproduktion och levnadsmiljö, vilket avsevärt kommer att öka våra egna och våra partners miljömedvetenhet.

Läs mer: Bytet från lastbil till tåg minskade utsläppen med 40%

Mål no. 4:

År 2022 har vi innovativa nya produkter och tjänster som optimerar vattenhanteringen inom landscaping.

Läs mer: Vattenoptimering inom landscaping

Hållbar tillväxt och återvinning

Från 2020 ska alla våra innovationer främja hållbarhet. År 2024 ersätter vi 80% av den oljebaserade plasten i våra förpackningar med återvunnen plast eller alternativa förpackningar. Målet är att 100% av våra förpackningar ska kunna återvinnas.

Mål no. 5:

Från 2020 främjar alla våra innovationer hållbarhet.

Läs mer: Sphagnum moss och hållbara innovationer

Mål no. 6:

År 2024 ersätter vi 80% av engångsplasten i våra förpackningar med återvunnen plast eller alternativa förpackningsmetoder. 100% av våra förpackningar kan återvinnas.

Läs mer: Hållbara förpackningar Läs mer: Målet om 80% återvunnet material i förpackningarna på den tyska marknaden

Biologisk mångfald och efterbehandling av torvtäkt

År 2030 kommer vi att vara ett företag med ett positivt nettoresultat, vilket innebär att vi kommer att ge mer till världen än vi tar från den. Därför är det viktigt att vår tillverkning och våra produkter och tjänster bidrar till den biologiska mångfalden.

Mål no. 7:

Tillsammans med våra intressenter utvecklar vi hållbara sätt att skörda våra råmaterial samt säkerställer att efterbehandlingen av torvtäkten gynnar klimatet samt den biologiska mångfalden.

Läs mer: Hållbar skörd samt efterbehandling av torvtäkter

Mål no. 8:

Vår efterbehandling av torvtäkten gynnar klimatet samt gör att den biologiska mångfalden i urbana områden ökar avsevärt.

Läs mer: Biologisk mångfald i stadsområden Läs mer: Garagetak blev klimatanpssat grönområde Läs mer: Så här bevarades de 150-år gamla almarna i Kungsträdgården Läs mer: Garagetaket blev till en grönskande klimatanpassad park

 

Search