Hoppa över innehåll

Forskning och utveckling

Hållbara innovationer

Som ett av Europas ledande bolag inom växtsubstrat och jord vill Kekkilä-BVB vara en föregångare inom hållbar odling. Med hållbar odling menar vi att det går åt mindre resurser när växter växer i våra substrat. Urbaniseringen och en växande befolkning är drivkraften bakom hållbara innovationer, lösningar som tar hänsyn till miljön.

Den allt ökande befolkningen i städerna kräver nya sätt att odla stadsnära samt hur vi använder våra gemensamma resurser. Hållbara innovationer öppnar för att odla lokalt i städerna, bidrar till en hållbar livsmiljö i stadskärnorna samt får våra kunders affärer att lyckas. Urbaniseringen gör att vi investerar i nya innovationer, vi forskar just nu i nya hållbara råvaror, tar fram nya produkter samt nya smarta tjänster.

 

Kekkilä-BVB FoU in De Lier

I vårt FoU-center i De Lier i Nederländerna analyserar vi råmaterial samt utvecklar nya produkter. Utifrån uppställda kvalitetskrav testas idéerna och produkterna både internt och externt. I laboratoriet används den mest uppdaterade tekniken för testning av nya produkter innan vi introducerar dem på marknaden. Ekonomiska aspekter beaktas vid produktutveckling, både från producentens sida och från kunden. Pilottestning med kunder med hänsyn till produktens livslängd är också viktigt. Varje produkt måste uppfylla höga krav.

Alla råvaror som används av Kekkilä-BVB testas kontinuerligt i hela kontrollprocessen. På detta sätt säkerställer vi att våra kunder får bästa kvalitet.

Baserat på den senaste interna forskningen samt ett aktivt samarbete med externa parter har vi åtagit oss att testa pilotprojekt av nya smarta tjänster till förmån för våra kunder varje år.

Kekkilä-BVB College

Kekkilä-BVB College är vårt eget utbildningscenter, ett kunskapscenter där vi erbjuder grupputbildning, e-learning och material för självstudier. Vi samlar och delar ständigt kunskap om växtsubstrat, jord och odling. För att lyckas har vi ingått partnerskap med jordbruksuniversitetet i ’s-Hertogenbosch: “Hogere Agrarische School (HAS)” och Wageningen University and Research (WUR). Våra medarbetare och kunder kan delta i masterklasserna på Kekkilä-BVB College. Den ökade kunskapen hos odlare ska göra att odling i våra substrat ger bättre avkastning samt blir effektivare och resurssnålare.

Search