Hoppa över innehåll

Hållbarhetsrapporter

Som en del av Neova Group har vi sammanställt hållbarhetsrapporterna.

Vår hållbarhetsrapportering bygger på Global Reporting Initiative (GRI), som är den mest använda ramen för ansvarsrapportering i världen. Vi rapporterar om de ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna av vår verksamhet i enlighet med GRI-standards kärnområde.

Rapporteringen bygger på en materialitetsanalys som användes för att fastställa våra intressenters och företagets egna åsikter om de mest väsentliga ansvarsområdena som är kopplade till företagets verksamhet.

Search