Hoppa över innehåll

Vi handlar i harmoni med naturen

Varje år kommer vi ett steg närmare att reducera utsläppen av växthusgaser samt öka cirkuläriteten och den biologiska mångfalden.

Vi på Kekkilä-BVB handlar i harmoni med naturen. Det är ingen enkel uppgift eftersom vi behöver mark, resurser, vatten och energi till nästan allt vi gör. Men varje år kommer vi ett steg närmare vårt mål att reducera utsläppen av växthusgaser samt öka cirkuläriteten och den biologiska mångfalden. I vår egen verksamhet tar vi oss an dessa fokusområden genom att implementera vårt koncept Green Factory.

Tillsammans med våra partners i värdekedjan kommer vi att skära ned på koldioxidintensiteten med 50 % till 2030

Växthusgasutsläpp

När vi räknar ut vårt koldioxidavtryck tar vi hänsyn till hela värdekedjan. Vi uppskattar vårt koldioxidavtryck för hela leverantörskedjan enligt GHG-protokollet.
Den största delen av utsläppen orsakas av elförbrukningen. Dessutom uppstår indirekta utsläpp från odlingstorv. Vi utvecklar vår strategi för att reducera våra utsläpp i värdekedjan.

Följ våra framsteg mot våra mål att bli mer naturpositiva i vår verksamhet

Som en del av vårt koncept Green Factory övergår vi till förnybar elektricitet i hela vår verksamhet 2025, vilket drastiskt reducerar vårt eget klimatavtryck. Så småningom ersätter vi oljevärmen med berg- eller jordvärme i finländska och estländska anläggningar.
Vi har också målsättningen att använda mer och mer förnybara bränslen i vår verksamhet. Ett sätt att reducera utsläpp från vår logistik är att fokusera på lokala materialkällor och sätta minimigränser för transportmängder.

Vi vidtar åtgärder:

  • Som en del av vårt koncept Green Factory har vi beslutat att övergå till förnybar elektricitet för hela vår verksamhet 2025, vilket drastiskt reducerar vårt eget klimatavtryck.
  • Under 2022 genomför vi ett flertal utvärderingar för att ersätta oljevärme med berg- eller jordvärme i finländska och estniska anläggningar.
  • För att minska våra utsläpp från logistiken fokuserar vi på lokala materialkällor och sätter minimigränser för transportmängder.
  • Vi utmanar våra torvleverantörer att hitta vägar för att reducera de utsläpp som uppstår vid utvinning och efterbehandling av torv, genom att till exempel använda metoder för massöverföring vid torvutvinning. För tillfället är torv ett oumbärligt material för substratindustrin och är det säkraste, allsidigaste, effektivaste och renaste materialet för odling. Om det inte vore för koldioxidavtrycket skulle det även vara det miljövänligaste materialet.

Torv är ett oumbärligt material som växtsubstrat

En annan viktig punkt som diskuteras i branschen är utsläppen från torvutvinningen som har den största påverkan på vår totala mängd växthusgaser. Vi utmanar våra leverantörer att hitta vägar för att reducera utsläppen vid utvinning och efterbehandling.

För närvarande är torv ett oumbärligt material för substratindustrin och är det säkraste, allsidigaste, effektivaste och renaste materialet för odlingssubstrat. Om det inte vore för koldioxidavtrycket skulle det även vara det miljövänligaste materialet.

Trädgårds- och landskapsskötsel skapar en positiv nettoeffekt

Det är viktigt att se den positiva nettoeffekten som vi har med våra substratlösningar när vi beräknar koldioxidavtryck. Särskilt när det handlar om trädgårds- och landskapsskötsel är koldioxidavtrycket för själva växtsubstratet försumbart i jämförelse med plantorna, buskarna och träden som växer på det.

Hänsynstagande till hela värdekedjan

Professionell odling i skyddad miljö kan ge upp till 10 gånger högre avkastning än odling på öppna fält. Det betyder att mark kan göras tillgänglig för odling av träd för koldioxidinlagring. Det är också möjligt att reducera användningen av gödningsmedel med 60 % liksom de relaterade CO2-utsläppen. Och i skyddad odling orsakar extrema väderförhållanden, markföroreningar eller andra faktorer inga skördeförluster som skulle innebära slöseri med energi, vatten, gödning och arbete. Det är också därför som vi tar hänsyn till påverkan på hela värdekedjan i vår strävan att hitta det mest hållbara odlingssubstratet. Annars är vi tvungna att använda suboptimala lösningar.

Standarderna vi följer

När vi förbättrar kvaliteten och miljöprestandan i vår verksamhet följer vi standarder som ISO 9001- och ISO 14001-certifieringarna. ISO 9001 omfattar alla Kekkilä-BVB-platser. Vi fortsätter framöver att implementera ISO 14001 på alla platser i Nederländerna.

Läs mer om våra certifieringar, ramverk och medlemskap anpassade till vårt arbete.

Följ vår utveckling mot våra mål:

 

Greenhouse gas emissions

CO2 footprint of operations (scope 1+2) (ktCO2-eqv.)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Base

+8%

-17%

-50%

-50%

 

Greenhouse gas emissions

CO2 footprint of operations (scope 1+2+3) (tCO2/M€)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Base

-5%

-30%

-25%

-50%

 

Circularity

Volume of circular raw materials (M m3)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

0,8

1,0

1,0

1,4

2,0

Circularity

Use of Recycled Materials in Packaging

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

19%

29%

31%

50%

80%

 

Circularity

Recycling Rate of Waste in Our Own Operations

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

59%

66%

85%

90%

100%

 

Biodiversity

% of Certified responsibly produced peat in own products

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

21%

48%

57%

80%

100%

 

 

Relaterade fallberättelser

Search