Hoppa över innehåll

Om oss

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom växtsubstrat, jord och odlingssubstrat. Vi erbjuder produkter och tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter, samhällsplanerare och landskapsarkitekter i över 100 länder. Tillsammans med våra kunder växer vi för en bättre framtid.

I dag exporterar vi växtsubstrat för professionella växthusodlare till över 100 länder. Till konsument och landskapsarkitekter erbjuder vi växtsubstrat och jord i Norden och Centraleuropa.

Hållbar tillväxt har alltid varit kärnan i vår verksamhet. Vårt fokus är de utmaningar och de möjligheter vi står inför vad gäller minskade koldioxidutsläpp, effektiviserad vattenhantering samt ökat välbefinnande genom grönare hem och städer. Vi ser också att växtbaserad mat är framtiden i en värld vars befolkning ökar ständigt.
För att möta de här utmaningarna kommer vi att använda samt utveckla vår kunskap om hållbara lösningar för odling och trädgård, produkter till förmån för människor och vår miljö. Tillsammans med våra kunder växer vi för framtiden.

Kekkilä-BVB är en del av finska Neova Group.

Syfte & vision

Vårt syfte är ett hållbart vardagsliv. I kombination med vår vision om att växa tillsammans för framtiden har vi fastställt i vår affärsstrategi att vi ska erbjuda jord och odlingssubstrat  samt tjänster som stöder en hållbar verksamhet.

Starka värderingar styr vår strategi och det dagliga arbetet.

Fokus på kundframgång

Kunden är kärnan i vårt dagliga arbete och grunden i vår strategi. Det är tillsammans med våra kunder och partners som vi trivs och utvecklas.

Lyckas tillsammans

Vi värnar om att arbeta tillsammans inte bara i vår egen organisation utan även tillsammans med våra partners och kunder. Tillsammans når vi våra mål – hållbara lösningar för odling, hem och trädgård.

Mod att förnya

De globala megatrenderna ställer oss alla inför nya utmaningar. Med mod att förnya menar vi att vi främjar nya idéer och nya lösningar i organisationen. Det är med nya lösningar vi vill möta framtiden.

Förtroende genom respekt

Vi vill vara den mest pålitliga samarbetspartnern för kunder, intressenter och medarbetare. Det betyder att vi uppför oss på ett respektfullt sätt mot våra kunder och mot varandra. Det känns självklart för oss att främja mångfald. Dagligen bildar vi nya virtuella team över landsgränserna för att arbeta till förmån för våra kunder och partners. Genom förtroende hoppas vi kunna uppnå våra mål.

Search