Hoppa över innehåll

Hållbarhet färdkarta

Mätbara mål vägleder oss in i vår mer hållbara framtid. Färdkartan ger oss konkreta mål för att stödja tillväxt för våra människor och partners, men göra vår verksamhet i balans med naturen.

Om färdplanen

Vår hållbarhetsfärdplan består av tre fokusområden som tar hänsyn till de miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekterna av hållbarhet

  • Gör världen grönare och hälsosammare genom våra produkter och tjänster
  • Gör vår verksamhet i balans med naturen
  • Stöd tillväxten för våra medarbetare och partners

 

Vår målsättning att förbättra våra produkter och lösningar


Läs mer

Vår målsättning att bedriva verksamhet i harmoni med naturen


Läs mer

Vår målsättning att stödja våra medarbetares och partners tillväxt


Läs mer

Samarbete är viktigt

Vi skapar lösningar för växtsubstrat som tillåter hållbar utveckling Det enda sättet att minska vår nettopåverkan är genom samarbete med kunder och partner i värdekedjan. När det handlar om hållbarhet finns ingen konkurrens utan enbart partner som vi kan växa tillsammans med för en bättre morgondag.

Vi arbetar med mer än 50 samarbetsparter genom hela tillväxtsvärdekedjan för att bygga gemensam kunskap och uppmuntra engagemang i ekosystem. Våra innovationer bidrar till hållbara lösningar i livsmedelsproduktionen, trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur.

Minskning av den årliga påverkan

Vår handlingsplan för hållbarhet styrs av FN:s globala mål för hållbar utveckling och vår huvudsakliga målsättning är att minska vår årliga nettopåverkan. Det betyder att vi fortlöpande vill bidra mer till världen än vi tar från den.

Hur bidrar Kekkilä-BVB till FN:s globala mål för hållbar utveckling?

 

 

Redan ett företag med positiv nettoeffekt

Vår handlingsplan guidar oss i att vara ett nettopositiv företag, ett företag som bidrar mer till världen än tar det från den. Det bästa sättet för oss att göra så är tillhandahålla säkra, socialt ansvarsfulla, miljövänliga och effektiva odlingslösningar.

Baserat på en vetenskaplig validering av The Upright Project genererar vi mer än fyra gånger samhälleligt värde än ett genomsnittligt företag för varje euro avkastning.

Livscykelanalys

Vi använder livscykelanalys (LCA) för att utvärdera miljökonsekvenserna av de råmaterial vi använder när vi optimerar odlingsprestandan. Vår avdelning för FoU samarbetar med kunskapsinstitutioner, leverantörer och kunder för att hitta nya material som kan användas som växtsubstrat. Alla dessa material har utifrån ett prestanda- och hållbarhetsperspektiv sina egna specifika egenskaper.

LCA:n visar miljöpåverkan i flertalet steg i livscykeln: utvinning, logistik, produktion, användning och slutskede. Det kan också ge insyn i mer än en fråga. Det går att visa hur en specifik produkt påverkar resursbrist, koldioxidavtryck, vattenförbrukning, mångfalden etc.

Läs mer (EN) >

Relaterade fallberättelser

Search