Hoppa över innehåll

Medlemskap och ramar

Genom att vara medlem eller delta i en ram säkerställer vi att våra ansträngningar för att skapa en grönare framtid är en del av ett holistiskt tillvägagångssätt, till nytta för den värld vi lever i. En framtid med prisvärda och säkra växtbaserade livsmedel, stadsgrönområden och ökad användning av cirkulära material uppnås inte ensam, detta är en gemensam ansträngning av många företag som arbetar tillsammans.

Letar du efter våra certifikat?

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Den globala standarden för att förebygga och hantera risken för negativa påverkan på mänskliga rättigheter.

Läs mer

UN Global Compact

CEOs åtagande att implementera universella hållbarhetsprinciper och vidta åtgärder för att stödja FN:s mål.

Läs mer

Carbon disclosure project (CDP)

En ideell välgörenhetsorganisation som driver det globala avslöjningssystemet för att hantera deras miljöpåverkan.

Läs mer

Upright Project net impact assessment methodology

En modell för att kvantifiera på ett automatiserat sätt företags nettoinverkan på människor, planeten, samhället och kunskapen.

Läs mer

Global Reporting Initiative (GRI)

En ram för hållbarhetsrapportering som hjälper företag att kommunicera sin påverkan på avgörande hållbarhetsfrågor.

Läs mer

Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD)

En ram för att integrera utvärdering av klimatrelaterade risker och möjligheter i företagsledningen.

Läs mer

Search