Hoppa över innehåll

Hållbarhets-kompassen

Med en tydlig och transparent metod strävar vi efter hållbarhet i substrat och växtmedier. Vi är ledande inom heltäckande utvärdering av hållbarhet och erbjuder en tydlig ram för substrat och andra växtmedier. Hållbarhetskompassen fungerar som en kompass för en grönare och mer hållbar framtid inom vår sektor.

Användarhandbok (Engelska)

Transparent utvärdering av hållbarhet

När den globala efterfrågan på växtmedier ökar blir det allt viktigare att förstå dess hållbarhet. Vårt hållbarhetsramverk för glas- och trädgårdsodling säkerställer att olika aspekter beaktas vid bedömningen av en produkt eller råvara. Hållbarhetskompassen leder oss på vägen mot en grönare och mer hållbar framtid för sektorn.

Ett exempel på ett diagram med sju hållbarhetsaspekter och deras utvärderingsresultat.

Hållbarhetskompassen tittar på påverkan på miljö, samhälle och affärsverksamhet. Denna ram är en del av våra processer för produktutveckling och innovation, och den vägleder oss att fatta informerade beslut som gagnar alla. Genom att dela denna metod leder vi vägen mot en konsekvent och transparent metod för rapportering och utvärdering av hållbarhet inom sektorn.

När alla utvärderingar är avslutade visualiserar vi resultatet, vilket underlättar jämförelse av hållbarhetseffekten mellan olika produktalternativ. När olika material är lika lämpliga för en tillämpning får vi direkt insikt i andra aspekter som kan påverka valet. Poängmodellen för Hållbarhetskompassen visar vilken av alternativen som är mest hållbar, vilket hjälper oss att fatta rätt beslut.

Kontinuerlig utveckling av Hållbarhetskompassen

Sedan 2022 har Hållbarhetskompassen (tidigare känd som Future Fit Framework) redan varit en fast del av vår produktutvecklingsprocess för vårt portfölj. Vi utvärderar alla nya råvaror och produkter med den för att säkerställa att våra produkter är lämpliga och ansvarsfulla för våra kunder. Genom att dela Hållbarhetskompassen för växtmedier visar vi vårt engagemang för transparens. Det säkerställer att vi ser bortom en enda hållbarhetsclaim, men istället alltid håller alla aspekter i åtanke.

Vårt team inom Kekkilä-BVB har utvecklat detta transparenta verktyg för att hantera miljö-, sociala och affärsaspekter i hela värdekedjan för våra produkter och råvaror.

Hållbarhetskompassen är en unik och redan praktisk modell för användning inom trädgårdsodling och vidare. Det är den första i sitt slag inom trädgårdssektorn. För att hålla det relevant och implementera nya insikter inom hållbarhet utvecklas den kontinuerligt vidare.

Vi delar Hållbarhetskompassen

Att utveckla Hållbarhetskompassen har varit ett stort arbete, och det fortsätter att vara det. Samtidigt tror vi att delandet av den kommer att inspirera andra i sektorn att följa med oss på vägen mot en framtid där växtbaserad mat är överkomlig för alla framtida generationer.

Kekkilä-BVB:s Hållbarhetskompassen är licensierad under CC BY 4.0

Search