Hyppää sisältöön

Vastuullisuus-laskuri

Vastuullisuuslaskurimme on läpinäkyvä menetelmä kasvualustojen ja niihin liittyvien innovaatioiden vastuullisuuden arviointiin. Olemme kestävyyden mittaamisen edelläkävijä ja olemme sitoutuneet auttamaan puutarha-alaa siirtymään kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Täydellinen käyttöopas (Englanniksi)

Läpinäkyvää vstuullisuuden mittaamista

Kasvualustojen maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa niiden kestävyyden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Vastuullisuuslaskurimme varmistaa kasvihuone- ja puutarhaviljelyssä, että eri näkökulmat huomioidaan tuotetta tai raaka-ainetta arvioitaessa. Tämä ohjaa meitä kohti vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta.

Esimerkki kaaviosta, jossa on 7 kestävyyden osa-aluetta ja niiden arviointitulokset.

Vastuullisuuslaskuri tarkastelee vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan ja liiketoimintaan. Tämä mittaristo on osa tuotekehitys- ja innovaatio-prosessejamme ja auttaa meitä tekemään harkittuja päätöksiä, jotka hyödyttävät kaikkia. Jakamalla tätä menetelmää myös muille alan toimijoille ohjaamme koko alaa kohti yhdenmukaista ja läpinäkyvää tapaa raportoida ja arvioida kestävyyttä.

Kun kaikki arvioinnit on suoritettu, laadimme kuvion, jonka avulla vastuullisuutta vaikutusten vertailu eri tuotevaihtoehtojen välillä on helppoa. Kun eri materiaalit ovat yhtä sopivia käyttötarkoitukseensa, kompassin avulla näemme muut kestävyyteen vaikuttavat tekijät. Näin Vastuullisuuslaskurin pisteytysmalli osoittaa, mikä vaihtoehdoista on kestävin ja auttaa meitä tekemään oikeat päätökset.

Vastuullisuuslaskurin kehitys jatkuu

Vuodesta 2022 lähtien Vastuullisuuslaskuri (aiemmin tunnettu nimellä Future Fit Framework) on ollut kiinteä osa tuotekehitysprosessiamme portfoliomme suhteen. Arvioimme kaikki uudet raaka-aineet ja tuotteet varmistaaksemme, että tuotteemme ovat asiakkaidemme tarkoitukseen sopivia ja vastuullisia. Haluamme osoittaa sitoutumistamme läpinäkyvyyteen jakamalla tätä kasvualustojen Kestävyyskompassia. Tällä varmistamme, että katsomme pidemmälle kuin yksittäiseen kestävän kehityksen väittämään, kuten usein nähdään CO2:n yhteydessä. Pyrimme aina pitämään mielessämme kaikki näkökulmat.

Kekkilä-BVB:n tiimi kehitti tämän avoimen työkalun ympäristö-, sosiaalisten ja liiketoiminnan näkökulmien arvioimiseksi tuotteidemme ja raaka-aineidemme arvoketjussa.

Tämä on ainutlaatuinen ja jo käytännössä toimiva malli käytettäväksi kasvihuonekasvatuksen yhteydessä ja muualla. Se on ensimmäinen laatuaan puutarhaviljelysektorilla. Jotta se pysyisi tarkoituksenmukaisena ja voisimme toteuttaa uusia oivalluksia kestävyyden alalla, sitä kehitetään jatkuvasti.

Annamme Vastuullisuuslaskurin kaikkien käyttöön

Vastuullisuuslaskurin kehittäminen on ollut iso työ, ja se työ jatkuu edelleen. Uskomme, että sen jakaminen inspiroi muita alalla liittymään kanssamme matkalla kohti tulevaisuutta, jossa kasvipohjainen ruoka on kohtuuhintaista kaikille tuleville sukupolville.

Kekkilä-BVB:n Vastuullisuuslaskuri on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä

Etsi