Hyppää sisältöön

Yritysvastuupolitiikka

Yritysvastuupolitiikassamme kuvataan työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuasioihin liittyvät toimintaperiaatteemme. Sitä noudatetaan kaikissa konsernin yrityksissä ja toiminnoissa. Politiikkaa ja sen toteutusta ohjaavat johtamisjärjestelmämme, arvomme, eettiset toimintaohjeemme ja strategiset tavoitteemme. Vaikutamme toimintojen kehittämiseen jatkuvalla parantamisella ja kannustamme kaikkia työntekijöitämme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme tekemään havaintoja ja parannusehdotuksia. Kaikki tekemisemme perustuvat lakien ja määräysten noudattamiseen sekä läpinäkyvyyteen.

Neova-konsernin yritysvastuupolitiikan tärkeimmät periaatteet, joita johto ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan, ovat seuraavat:

  • Työterveys ja -turvallisuus ovat meille tärkeintä.

  • Suosimme tuotekehityksessä kestäviä ratkaisuja.

  • Minimoimme toimintamme haitalliset vaikutukset ympäristöön

  • Tuotteemme vastaavat asiakkaiden kanssa sovittuja laatuvaatimuksia.

  • Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Työterveys ja -turvallisuus ovat etusijalla!

Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme, kumppaneillemme ja vierailijoillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön. Teemme tämään parantamalla työturvallisuutta ja edistämällä työhyvinvointia. Pyrimme vaikuttamaan ihmisten ajattelutapaan siten, että he ottavat turvallisuuden huomioon ensimmäisenä kaikessa, mitä tekevät. Tunnistamme ja vähennämme riskejä ja vaaroja työohjeiden ja henkilöstön asiantuntemuksen avulla. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

Ympäristö – olennainen osa kestävyyttä

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä. Seuraamme ja vähennämme toimintojemme ympäristövaikutuksia jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Käytämme luonnonvaroja kestävästi ja edistämme luonnon monimuotoisuutta. Noudatamme määriteltyjä toimintatapoja ja tavoitteita. Suunnittelemme ja toteutamme hiilineutraaliin yhteiskuntaan tähtääviä toimenpiteitä. Vauhditamme kiertotaloutta edistämällä tehokasta kierrätystä, hyödyntämällä kierrätettyjä raakaaineita ja kannustamalla kiertotalousajattelua uusien tuotteiden innovointivaiheessa. Kehitämme ympäristövastuullisuuttamme avoimen viestinnän avulla ja käymällä avointa keskustelua sidosryhmien kanssa.

Laatu – luotamme jatkuvaan parantamiseen

Vastaamme asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin, jotta voimme maksimoida asiakasuskollisuuden ja luoda yhdessä laatua asiakkaillemme. Houkuttelevuutemme kumppanina perustuu vahvaan kykyymme ymmärtää tuotteidemme ja palveluidemme loppukäyttäjiä. Hallitsemme toimintaamme niin, että pystymme ennakoimaan asiakkaidemme tarpeita. Luotettavuus ja tuotteiden ja palvelun korkea laatu ovat mielestämme ratkaisevan tärkeitä liiketoiminnan jatkuvuudelle. Tarjoamamme tuotteet ja palvelut käyvät läpi järjestelmällisen tuotekehitysprosessin ja ovat turvallisia.

Tähtäämme korkeaan laatuun kaikessa toiminnassamme, ja siksi parannamme jatkuvasti prosessejamme, toimintaamme, tuotteitamme ja palveluitamme ennakoivasti ja kestävästi. Asetamme tavoitteita, mittaamme suoritustamme ja toteutamme tarvittavat korjaus- ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet osana johtamisjärjestelmäämme.

Neova Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän yritysvastuupolitiikan 19.6.2019.

Etsi