Hoppa över innehåll

Strategi och affär

Kekkilä-BVB omsätter 300 miljoner euro. Vi sysselsätter över 500 personer i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Estland och Spanien. Våra produkter finns tillgängliga globalt i mer än 100 länder. Våra viktigaste kundsegment är professionella odlare, detaljhandlare, råvarukunder samt konsumenter och trädgårdsodlare.

Vårt syfte om ett hållbart vardagsliv betyder att vi ser odling som en förutsättning för växtbaserad mat samt som en källa till mänsklig glädje och avslappning. Vi erbjuder växtsubstrat, jord och odlingssubstrat samt lösningar för hem och trädgård som stöder en hållbar utveckling i samhället. Lösningar som gör att vi kan spara färskt vatten, odla mat lokalt samt bidra till gröna livsmiljöer i och utanför städerna.

Vår strategi är att växa utanför Europa samt på våra hemmamarknader. Vi låter ett sunt och starkt ledarskap leda oss framåt med fokus på att vara det mest tillgängliga företaget i branschen. Tillgänglighet uppnår vi genom att erbjuda innovativa och enkla digitala lösningar till våra kunder. Vi investerar hela tiden i nya lösningar som får oss och våra kunder att växa. Vårt mål är att ha de mest nöjda och lojala kunderna i branschen samt de nöjdaste medarbetarna.

Search