Hoppa över innehåll

Kekkilä-BVB stänger en produktionsanläggning i både Finland och Sverige 

mars 30, 2023

Som en del av Kekkilä-BVB:s tidigare meddelade effektiviseringsåtgärder har man beslutat att stänga två produktionsanläggningar. Haukineva-anläggningen i Seinäjoki kommer att stängas och produktionen kommer delvis att flyttas till företagets övriga produktionsanläggningar i Finland. Produktionslinjerna vid anläggningen i Seinäjoki kommer att stängas i slutet av juni. Vi kommer också att stänga fabriken i Bredaryd i Sverige. Produktionslinjerna vid denna anläggning kommer att överföras till våra andra produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Estland och Nederländerna. Vi kommer att informera våra kunder direkt om våra produktspecifika planer.

Varför effektiviseringsåtgärderna?

Effektiviseringsprojektet blev nödvändigt på grund av stora förändringar på marknaden. Den minskade efterfrågan efter Covid19-toppen, ökningen av logistik-, energi- och råvarupriserna efter den ryska invasionen av Ukraina har alla en stor inverkan på Kekkilä-BVB:s verksamhet och kostnadsstruktur, både direkt och via våra kunder.

Som en del av effektiviseringsprojektet inledde vi en undersökning av åtgärder som anses ha en snabb inverkan på optimeringen av företagets fasta kostnader i produktionen. I detta skede fokuserar vi på att optimera produktionsvolymer, anläggningsorter och logistikkostnader för alla produkter inom tillväxtmedier för att möta nuvarande och förväntad marknadsefterfrågan till nuvarande kostnadsnivåer under de kommande åren. Studien omfattar alla 14 produktionsanläggningar för Kekkilä-BVB i Finland, Sverige, Nederländerna, Estland och Tyskland.

Search