Skip to content

Certificaten

Wij werken voortdurend aan ontwikkeling op het gebied van milieuduurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Door metingen en monitoring en het behalen van certificaten willen we onze klanten en belanghebbenden laten zien dat we ons inzetten om de kwaliteit van onze producten en activiteiten voortdurend te verbeteren.

ISO 9001 KWALITEITSCERTIFICAAT

De ISO 9001-certificering, een wereldwijd erkende standaard, waarborgt dat onze producten door strenge kwaliteitscontroleprocessen gaan. Dit garandeert dat de voedingsbalans, textuur en pH-niveaus van de bodem consequent optimale omstandigheden bieden voor plantengroei. Voor onze klanten vertaalt dit zich naar elke aankoop die bijdraagt aan gezondere wortels, krachtige groei en welvarende planten, struiken en bomen.

ISO 14001 MILIEUCERTIFICERING

Het bezitten van de ISO 14001-certificering onderstreept onze toewijding aan milieubeheer. Deze certificering waarborgt dat onze productieprocessen voor substraten en potgrond niet alleen efficiënt zijn, maar ook milieuvriendelijk. Voor onze gewaardeerde klanten betekent dit dat elke aankoop een stap is in de richting van milieubewust tuinieren. Door voor onze producten te kiezen, zorgt u niet alleen voor het beste voor uw planten, maar ondersteunt u ook duurzame praktijken die ons planeet ten goede komen. Het ISO 14001-embleem is onze belofte van milieubewustzijn, en het waarborgt dat onze substraten met de grootst mogelijke zorg voor onze Aarde worden geproduceerd.

ISO 45001 VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Deze wereldwijd erkende norm waarborgt dat de productieomgevingen van onze substraten en potgrond de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen prioriteren. Voor onze klanten betekent dit dat elk product dat u koopt het resultaat is van processen die het welzijn van mensen boven alles waarderen. Het ISO 45001 keurmerk is niet alleen een prestatie voor ons; het is een belofte dat wij de hoogste normen voor arbeidsgezondheid en -veiligheid handhaven, en ervoor zorgen dat ons team werkt in een omgeving waar hun welzijn boven alles wordt gewaardeerd.

GECOMBINEERD ISO CERTIFICAAT

Dit verenigde ISO-certificatiedocument, waarin de normen van ISO 9001, 14001 en 45001 zijn samengevoegd, stroomlijnt onze toewijding aan kwaliteit, milieubewustzijn en veiligheid op de werkplek. Voor onze klanten kan dit geconsolideerde certificaat nalevingsprocessen vereenvoudigen en onze toewijding aan algehele excellentie in elk facet van onze activiteiten versterken.

 

QUALITY MARK GOOD SOIL

Het Keurmerk Goede Grond (QMGS) is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor potgronden voor de consumentenmarkt. QMGS garandeert de kwaliteit, veiligheid, samenstelling, zuiverheid en bruikbaarheid van het product. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandacht voor milieuelementen en verantwoordelijkheid in het beheer van het product maken deel uit van het keurmerk. De certificering van QMGS wordt uitgevoerd door Control Union, een onafhankelijk en wereldwijd opererend certificeringsinstituut.

BRL-CERTIFICATEN

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document dat alle informatie bevat voor de beoordeling van een certificatiesysteem voor Nederlandse tuinbouwproducten. De inbegrepen eisen hebben betrekking op zowel privaatrecht (kwaliteitseisen van de markt) als publiekrecht (idem, van overheden). Tuinbouw beschikt over BRL9341- en BRL9335-certificaten, respectievelijk voor steenachtige substraten en samengestelde bodemproducten. De BRL-certificering wordt uitgevoerd door KIWA.

KRAV-normen voor Biologische producten

KRAV is het meest bekende label voor biologische producten in het voedselsysteem in Zweden. De KRAV-normen zijn aangepast aan de IFOAM-normen en voldoen ook aan de EU-regelgeving voor biologische producten. Teeltmedia, bodemverbeteraars en meststoffen kunnen het label ‘KRAV Goedgekeurd voor biologische teelt’ dragen. Dit betekent dat ze worden geproduceerd:

  • Zonder toevoegingen van chemisch geproduceerde voedingsstoffen, wat resulteert in minder klimaatimpact.
  • Van dierlijke mest, plantaardige resten of andere natuurlijke materialen.
  • Uit materialen die circulaire processen in de samenleving ondersteunen.
  • In bedrijven met goede arbeidsomstandigheden.
  • Om een gezonde bodem te bevorderen die natuurlijk leven en een hoge biodiversiteit stimuleert.

HET RHP KWALITEITSKEURMERK

De RHP-certificering, gebaseerd op strenge ketenbeheersing, waarborgt dat onze substraten worden geproduceerd uit grondstoffen die grondig zijn geïnspecteerd en voldoen aan strenge chemische, fysische en fytofarmaceutische normen. Door voor onze producten te kiezen, selecteert u substraten die veilig, betrouwbaar en geoptimaliseerd zijn voor plantengroei. Het RHP-keurmerk biedt ook transparantie, zodat u elk product kunt traceren tot aan de basiscomponenten. Met onafhankelijk toezicht van het Certificeringsinstituut ECAS, kunt u erop vertrouwen dat onze substraten consequent voldoen aan de hoogste Europese normen.

VERANTWOORD GEPRODUCEERD TURF (RPP)

Onze RPP-certificering toont onze toewijding aan turfproductie op een verantwoorde manier. De certificering voor Verantwoord Geproduceerde Turf (RPP) beslaat alles, van wettigheid en goed bestuur tot locatiekeuze, voorbereiding, extractie en nazorg. Dit betekent dat wanneer u voor onze producten kiest, u milieubewuste praktijken ondersteunt die zowel de kwaliteit van het substraat als het welzijn van onze planeet vooropstellen.

Zoek