Skip to content

We maken de wereld groener en gezonder door middel van onze producten en diensten

De drijvende kracht achter onze strategie en ons stappenplan voor duurzaamheid zijn de onmiskenbare voordelen van en behoefte aan plantaardige voedingsmiddelen, groene stedelijke omgevingen en de gezondheidsvoordelen van tuinieren waarvan mensen wereldwijd profiteren.

Ambitieuze doelen

We hebben ambitieuze doelen voor onszelf gesteld om onze impact ten behoeve van onze klanten en consumenten te verbeteren.

Volg de voortgang van onze doelstellingen.

 

Fit for purpose

Onze producten en diensten hebben altijd hetzelfde uitgangspunt: fit for purpose (geschikt voor het beoogde doel). Het is heel belangrijk dat het gekozen recept van teeltmaterialen geschikt is voor het doel van de klant, anders ontstaat er verspilling van alle grondstoffen, energie en menskracht die nodig zijn om het substraat te maken. Tegelijkertijd streven we ernaar zo duurzaam mogelijk te zijn in de gehele waardeketen door middel van samenwerking en innovatie.

Voor professionele telers

Voor groenvoorziening

Voor detailhandel

Lees meer over de duurzaamheid van onze groeimediaoplossingen.

Veilig en schoon voedsel, groene leefomgevingen en mindfulness mogelijk maken

Voor professionele telers

De tuinbouw profiteert van ‘fit for purpose’ groeimedia

Groeimedia zijn nodig om de wereld veilig en efficiënt van voedsel te voorzien. Kasproductie levert ongeveer 10 keer meer op per oppervlakte-eenheid dan veldproductie. Dit kan zorgen voor een afname van tot wel 50% in watergebruik en tot wel 60% in kunstmestgebruik. Dankzij de tuinbouw kan voedsel dichter bij de stedelijke gebieden worden geproduceerd, waardoor minder transport nodig is. Het kan ook de voedselveiligheid en -hygiëne waarborgen.

  • Doorlopende kwaliteitsmonitoring en ondersteuning op locatie
  • Digitale hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur voor het optimaliseren van effectiviteit en duurzaamheid
  • We bieden circulaire diensten aan om het nagebruik te optimaliseren
  • Voortdurende verbetering van onze substraten samen met klanten, kennisinstituten en andere organisaties

Onze expertise in groenvoorziening en recycling

Op de natuur gebaseerde oplossingen creëren gezonde, biodiverse en klimaatbestendige stedelijke gebieden

Bomen, struiken en stadsweiden verminderen het risico op overstromingen en helpen de stad in de zomer af te koelen. Een groene omgeving draagt bij tot een betere gezondheid en welzijn en bevordert de sociale samenhang. In de huidige crisis van biodiversiteitsverlies ondersteunen de groene stadszones ook de biodiversiteit.

  • Onze expertise in groenvoorziening geeft vorm aan groene daken, gevels en buitenruimtes
  • Met de lokale situatie als uitgangspunt proberen we zoveel mogelijk van de bestaande landschapselementen te hergebruiken
  • Samen bedenken we klimaatvriendelijke oplossingen die buurten helpen aan meer biodiversiteit en die ervoor zorgen dat buurten gezonder en aantrekkelijker worden om in te leven

Voor detailhandel

Tuinieren is goed voor u!

Hobbytuinieren is goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Groen eten en in de tuin werken, hoe groot of klein die ook is, bevorderen de lichamelijke gezondheid en het uithoudingsvermogen. Omgaan met planten en werken in een groene omgeving helpen stress te verlichten en mindfulness en veerkracht te verbeteren. Alle aspecten die een goed leven ondersteunen.

Volg de voortgang van onze doelstellingen die we tegen 2025 willen bereiken


20 (40)

Samenwerkingsprojecten met telers voor duurzamere praktijken / 2025 (2030)


3 (6)

Nieuwe duurzame productconcepten voor consumenten / 2025 (2030)


30 (40)

Nieuwe gemeenschapsprojecten / 2025 (2030)


4 (6)

Groene stad-projecten / 2025 (2030)

Verwante casusverhalen

Zoek