Skip to content

Maatschappelijke ontwikkelingen

Net als alle andere bedrijven worden we beïnvloed door internationale ontwikkelingen die van invloed zijn op marktbehoeften, overheidsvoorschriften en acties van belanghebbenden. Voor ons zijn de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen verstedelijking, destabilisatie van het klimaat, achteruitgang van het ecosysteem, voedselcrisis, ongelijkheid en grondstoffenschaarste. Deze ontwikkelingen vormen zowel uitdagingen als mogelijkheden voor ons bedrijf.

Verstedelijking:

Tegen 2050 zal naar verwachting twee derde van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen.

Ontwikkeling Voornaamste uitdagingen en mogelijkheden

+ Verminderde beschikbaarheid van nabijgelegen land voor voedselteelt leidt tot een toenemende behoefte aan flexibele en efficiënte teelt, zoals in kassen of verticale (stads)boerderijen.
+ Groene stedelijke omgevingen zijn nodig om kwaliteit van leven en aantrekkelijkheid van de stad te verbeteren, zoals parken, groene gevels en groene daken.

Klimaatdestabilisatie:

Ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een toename van extreme weersomstandigheden.

Ontwikkeling Voornaamste uitdagingen en mogelijkheden

+ Toenemende druk op onze leveringsketen om de CO2-uitstoot te verminderen (en te compenseren), wat leidt tot een focus op lokale en hernieuwbare grondstoffen.
+ Met name toenemende aandacht voor uitstoot door turfwinning.
+ Steeds meer behoefte aan vergroening van stedelijke gebieden en bebossing om buffers te creëren tegen wateroverlast en steden koeler te maken.

Achteruitgang van ecosystemen:

Ecosystemen worden wereldwijd bedreigd door vervuiling en niet-duurzaam landgebruik.

Ontwikkeling Voornaamste uitdagingen en mogelijkheden

+ Meer aandacht voor duurzame inkoop en herstel van natuurlijke omgevingen tijdens en na inkoopactiviteiten.
+ Behoefte aan het kweken van inheemse flora om lokale ecosystemen te herstellen en de biodiversiteit te vergroten.

Voedselcrisis:

Een toenemende vraag en de druk op de landbouw brengen de betrouwbaarheid van de voedselvoorziening en betaalbaarheid van voedzaam voedsel in gevaar.

Ontwikkeling Voornaamste uitdagingen en mogelijkheden

+ Verminderde kwaliteit van landbouwgrond vraagt om substraatgroeioplossingen en meer nadruk op regeneratieve landbouw.
+ Voedsel moet daar worden geproduceerd waar het het meest nodig is en daarvoor zijn locatieonafhankelijke manieren van telen nodig.

Ongelijkheid:

Ongelijkheid als gevolg van een gebrek aan toegang tot middelen, onderwijs, gezondheidszorg of gelijke behandeling moet worden aangepakt.

Ontwikkeling Voornaamste uitdagingen en mogelijkheden

+ Een maatschappelijk verantwoorde leveringsketen is ons handelingsmandaat en vereist voortdurende interactie met onze partners.
+ Cultureel bewustzijn in ons internationale bedrijf is nu meer dan ooit cruciaal.
+ Door het delen van kennis en sponsoring kunnen we het leven van mensen verbeteren in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Grondstoffenschaarste:

De toenemende vraag naar (niet-)hernieuwbare grondstoffen zet voorraden onder druk en zorgt voor meer ontwrichtende winning.

Ontwikkeling Voornaamste uitdagingen en mogelijkheden

+ Toenemende concurrentie om (hernieuwbare) grondstoffen verhoogt onze kosten en brengt de beschikbaarheid van grondstoffen in gevaar.
+ Er is een urgentie ontstaan om nieuwe grondstoffen te vinden, waardoor productinnovatie wordt versneld.
+ Hergebruik en compostering van gebruikte groeimedia creëert nieuwe marktkansen, maar mogelijke verontreiniging moet worden aangepakt.

Zoek