Jäta sisu vahele

Meie kasvumaterjalid

Kasvumaterjalid (ehk substraadid) on materjalid, milles kasvatatakse taimi. Koostisainete segu, mis varustab taimi vee, õhu ja toitainetega ning toetab neid.

Kekkilä-BVB on kestlike kasvumaterjalide ettevõte, mis püüab pidevalt inimeste elu ja keskkonda paremaks muuta. Soovime olla oma tegevuses võimalikult läbipaistvad ning seetõttu oleme loonud selle lehe, et inimesed ei saaks teavet mitte ainult substraatide kohta üldiselt, vaid ka meie kasutatava tooraine kohta. Miks me need valisime? Kuidas me neid kogume? Millisena me neid tulevikus näeme?

Mis on kestlik kasvumaterjal?

Meie eesmärk on valmistada keskkonnasäästlikke substraate, kuid mismoodi saame kindlaks teha, mis on keskkonnasäästlik?

Vaatame kogu olelusringi alates sellest, kust toormaterjale saadakse, kuni selleni, kuidas neid transporditakse ja mis nendega pärast kasutamist tehakse.

Selle meetodi abil saame seada konkreetsed eesmärgid, teha kindlaks parandamist vajavad valdkonnad ning näha ka väikesi muudatusi, millel võib olla suur mõju.

Millist toorainet me kasutame?

Meie substraatides kasutatava tooraine hindamisel ei vaata me mitte ainult selle eriomadusi, nagu vee sidumise võime ja õhusisaldus, vaid võtame arvesse ka selle keskkonnamõju.

Kasu

Riskid

+ Omavad suurepäraseid füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi omadusi taimede kasvuks
+ Ohutu mitmel viisil: puuduvad inimese patogeenid,
puuduvad pestitsiidid, väga madalad taimepatogeenid,
väetamisega probleeme pole, toiduohutus hea
+ Kasutatav happelistele taimedele
+ Turvas on äärmiselt hästi mõistetav, usaldusväärne
ja järjepidev valik paljudele kasvatajatele
+ Saagikoristus väga rangete keskkonnanõuete alusel
+ Suurepärane saadavus
– Madal taasniisutusvõime
– Turbaalade kasv on aeglane
(~1 mm aastas)
+ Taastuv materjal
+ Hea struktuur ja stabiilsus
+ See tagab taime juurtele soodsa õhu ja vee tasakaalu
+ Suur taasniisutusvõime
+ Hoiab hästi oma struktuuri
+ Madal puistetihedus
– Vabanemise vältimiseks vajalik ravi
soolade fütotoksiline tase
– Puhastamine ja puhverdamine on vesi
intensiivne protsess
– Töötlemise kaudu suurem risk
fütosanitaarne ja keemiline reostus
– Sisse satuvad nitraadid ja muud soolad
keskkonda puhvertöötluse tõttu
+ Taastuv materjal
+ Kõrge üldpoorsus ja õhk
hoidmisvõime pärast ravi
+ Seda kasutatakse optimeerimiseks
teiste füüsikalised omadused
materjali komponendid (nt
puistetiheduse vähendamine ja
õhuruumi suurendamine)
– Puidukiudu kasutades on väetiste, eriti itrogeeni vajadus suurem
– Kasutatakse harva eraldiseisva kasvusubstraadi komponendina, kuna see ei säilita piisavalt taimele saadavat vett ja kipub kokkusuruma
+ Kompostides on palju toitaineid
+ Kompostimine võimaldab taaskasutada paljusid jäätmematerjale, mis muidu satuksid prügilasse või
põletustehased
+ Komposte saab sisse toetada
patogeeni supressioon
– suur puistetihedus (70–85%
koosneb mineraalidest)
– Kõrge pH ja toitainete tase (peamiselt
kaalium ja fosfor)
– Vajab muid materjale
käitada (tavaliselt turvas
– Aldis saasteainetele
+ Hea struktuur pikaks ajaks
+ Hea drenaaž
+ Sellel on suur õhumaht
+ Suurepärane epifüütide jaoks
(nt orhideed)
– Väga madal veepidavus
– Veendumiseks on vajalik sekundaarne ravi
männi nematoote ei veeta
– Jäätmena selle füüsikaline, keemiline
ja bioloogilised omadused võivad varieeruda
– Kasutage segus väikestes kogustes
– Toitained peamiselt kaalium, naatrium ja kloriid
– Kasvu pärssimine, kui seda kasutatakse suurtes kogustes
+ Suurepärane niiskuse ja õhulisuse tasakaal
+ Väga madal puistetihedus
+ Madal pH ja toitainete tase
(lihtne kohandada erinevate taimede vajadustega)
+Kõrgesti kättesaadav vesi
– Tootmisvõimsus
olenevalt õigeaegsetest taotlustest
– Uus materjal, vähem kogemusi
+ Suur puhvermaht toitainetele
+ Hea vee säilitusvõime
+ Kiirendab kiiremat uuesti niisutamist
Clay -Kokkupressimine ja vee üleküllus
-Võib olla märg ja kleepuv ning kuivades kõva
-Suur kaal
+ Tagab kõrge õhumahtuvuse ja lisab drenaaži
+ Struktuurselt stabiilnee
Expanded Clay – Energiakulukas tootmine
– Madal veehoidmisvõime
+ Saab kasutada nii neitsi liivana kui ka taaskasutatuna
+ Võimaldab kiiret vee äravoolu
+ Lisab kaalu ja stabiilsust
Sand – Raske kastmine
– Väga raske
+ Puhas, steriilne ja vastupidav kokkusurumisele
+ Lisatud mullasegudesse drenaaži ja õhustuse parandamiseks
+ Taaskasutatav, see ei lagune
Perlite – Energiakulukas tootmine
– Mittetaastuv ressurss, valmistatud vulkaanilisest kivist
– Madal veehoidmisvõime

Turvas meie kasvumaterjalides

Turvas on ainulaadne orgaaniline tooraine, mis moodustub märgaladel osaliselt lagunenud taimestikust. See kuulub aeglaselt taastuva biomassi kategooriasse (Valitsustevaheline Kliimamuutuste Paneel – IPCC).

Miks me seda kasutame?

Turvas on kõige ohutum, puhtam ja taimekasvatuses enim kasutatav tooraine, sest see:

  • Ei sisalda umbrohtu ega patogeene
  • Parandab mulla struktuuri
  • Suurendab veesidumisvõimet
  • Aitab vähendada toitainete väljauhtumist
  • Talub väga hästi pH muutumist, suurendades sellega mulla puhverdusvõimet
  • Võimaldab meil katsetada ja kasutada uusi ringlus- ja taastuvmaterjale

Allikas

Umbes 40% Euroopa turbaaladest kasutatakse põllumajanduses ja metsanduses. Need turbaalad on juba kuivendatud, muidu ei saa neid kasutada.
Kui turbaalasid kuivendatakse ja degradeeritakse, eraldavad nad CO2 (süsinikdioksiidi).

Neid degradeeritud turbaalasid saab kasutada turbatootmiseks. Nende taastamine muudab need seejärel süsinikdioksiidi neeldajaks, vähendades oluliselt CO2 heitkoguseid.

Umbes 58% ELi turbamaadest on degradeerunud.

*Allikad: RPP. IPS 2010 Strategy for Responsible Peatland Management, IPS, 2010.

Responsibly Produced Peat

Responsibly Produced Peati sertifikaat kindlustab turbaväljade vastutustundliku kasutamise, haldamise ja taastamise.

Responsibly Produced Peat on sõltumatu organisatsioon, mis kindlustab:

  • Rikkumatute turbaväljade puutumatuse
  • Turbatootmise maksimaalse keskkonnasäästlikkuse
  • Turbaväljade säästliku taastamise pärast tootmist
  • Parima tehnoloogiaga (BAT) kaevandamine tähendab nutikat tootmist ja puhast vett.

2030. aastaks on 95% Kekkilä-BVB turbast RPP sertifikaadiga.

Kasvumaterjalide tulevik

21. sajandi probleemide lahendamiseks peab kasvumaterjalide kogus tõusma järgmise 30 aasta jooksul 332%*. Samal ajal jääb ressursse, nagu vett, haritavat maad ja mitmesuguseid toormaterjale vähemaks. Selle probleemiga tegelemiseks oleme meie ettevõttesisestest teadusprojektidest ning koostööprojektidest klientide ja teadusasutustega ning selle eesmärk on uurida ja töötada välja uusi säästliku taimekasvatuse viise, optimeerides meie praeguste materjalide kasutust terve nende olelusringi jooksul ning kaaludes võimalikke uusi alternatiive.

* Allikas: “Growing media for food and quality of life in the period 2020-2050”, Professor Chris Blok et al, Wageningen University & Research, 2020.

Kasvumaterjalivaldkonna kogukond

Kui soovime tagada inimestele ja planeedile õnneliku ja tervisliku tuleviku, siis on väga oluline teha koostööd. Meie suurenevasse kasvusubstraatide valdkonna kogukonda ei kuulu ainult kasvatajad ja innovatsioonipartnerid. Peame tegema koostööd ka konkurentidega, et saaksime jagada teadmisi, mis aitavad avalikkusel ja otsustajatel aiandusmaailma mõista.

Growing Media Europe

Kuulume rahvusvahelisse vabaühendusse Growing Media Europe, mis esindab kasvusubstraatide ja mullaparandusainete tootjaid Euroopa tasandil. Töötame ühes klientide ja konkurentidega selle nimel, et anda hääl Euroopa aiandustööstusele.

 

Seotud juhtumilood

Otsi