Jäta sisu vahele

Toetame oma inimeste ja partnerite kasvamist

Kekkilä-BVB-s teeme koostööd oma kolleegide ja tarnijatega kogu väärtusahela ulatuses, et tagada head töötingimused, ohutu töökeskkond ja pühendunud töötajad, kes tunnevad meie heaks ja meiega koos töötamisest rõõmu.

Ohutus ennekõike!

Meie tootmisrajatistes on ohutus esmatähtis nii meie enda töötajate kui ka külaliste jaoks. Meie tegevusüksustes alustatakse koosolekuid ohutuspõhimõtete käsitlemisega, et tuletada inimestele meelde tööohutuse tähtsust.

Peamised ohutusvaldkonna tegevused 2022. aastal

2022. aastal on meie peamiste ohutusvaldkonna tegevuste keskmes ohutus kõrghooajal, liiklusohutuse parandamine kõigis tootmisüksustes, peavigastuste saamise riski maandamine ja täiendavate tehnilise riski hindamiste läbiviimine meie tootmisliinide ümbruses.

Jälgige meie edusamme eesmärkide saavutamisel.

Suurepärane töökoht

Oleme seadnud endale ambitsioonika eesmärgi kuuluda Euroopa tööandjate paremikku. 2022. aastal tõusis meie Great Place To Work®:n Trust Index™  näitaja 68%-lt 69%-le, mille üle tunneme uhkust. Samuti näeme sellest, et Euroopa tööandjate kõrgeimasse kvartiili jõudmiseks tuleb meil veel palju tööd teha. Oleme käivitanud palju algatusi, et luua koos oma kolleegidega kogukonnatunnet. Soovime välja tuua alljärgnevad kaks algatust.

Programm „Grow the Joy“

Kekkilä-BVB-s usutakse, et taimedel on suur jõud. See ei tule pelgalt nende ilust, vaid ka sellest, et neid on rõõm kasvatada. Seetõttu anname oma aiatooteid Soomes ja Rootsis tasuta selliste projektide jaoks, mis toovad rõõmu ka teistele – eriti neile, kes ise veel aiatööd ei tunne või pole selleks ehk võimelisedki. Oma iga-aastase programmi „Grow the Joy” raames saame tavaliselt arvukalt taotlusi, mille hulgast valime välja umbes 20 projekti. Nende õnneprojektide kohta oleme saanud palju häid sõnumeid ja pilte.

Meil on olnud rõõm osaleda ka mitmes projektis, kus näiteks mäluprobleemiga eakad inimesed on saanud oma kogukonna aias kogeda taimede tervendavat toimet. Samuti oleme näinud seda, kuidas lapsed leiavad sideme loodusega ja kuidas aiandus nende loomingulisust tiivustab. Kingime kuhjaga rõõmu! (Loe lähemalt (EN)>)

Jäätmevaba tegutsemise algatus

Teine algatus on Kekkilä-BVB esimene innovatsioonialgatus, mis keskendub jäätmevabale tegutsemisele. Selle raames on edasi antud palju suurepäraseid ideid: alates sellest, kuidas kontoris jäätmeid paremini sorteerida, lõpetades sellega, kuidas anda kasvusubstraatidele pärast nende kasutamist uus elu. Parimaid ideid võime kasutada ka meie pakutavate toodete ja lahenduste kujundamisel.

Ohutusriskide maandamine

Kõigil töötajatel palutakse olla tähelepanelik riskantsete või ohtlike olukordade suhtes ning registreerida need meie veebipõhises ohutusregistris. Nendele tähelepanekutele tuginedes võetakse ohutusriskide maandamiseks meetmeid, mis ka dokumenteeritakse. Ohutuskultuuri parandamiseks ja ühtlustamiseks keskendusime 2021. aastal jätkuvalt ohutuskoolitusele ja riskihindamisele. Korraldasime Kekkilä-BVB-s ohutusalase kontaktkoolituse umbes 150 inimesele Hollandi tegevusüksustes. Kuna hooldustöödega seotud riskid on suuremad, sooritas Hollandi tehniline meeskond ka ametliku testi, et saada töövõtjate ohutust, tervist ja keskkonda puudutav sertifikaat (VCA).

Vastutustundlikud partnerid

Koos partneritega saame luua vastutustundliku tarneahela. 2019. aastal alustasime arutelu tarnijate eetikakoodeksi ja sellega seotud kestlikkusväärtuste üle, mille järgimist oma tarnijatelt eeldame. 2021. aastaks on tervelt 81% meie suurimatest tarnijatest allkirjastanud tarnijate eetikakoodeksi.

2021. aastal laiendasime tarnijateringi, et oma haardeulatust suurendada. Selle tulemusena eetikakoodeksi allkirjastanud tarnijate osakaal (55%-ni) küll vähenes, kuid koodeksiga ühines uusi ettevõtteid. Oleme seadnud 2022. aastaks ambitsioonika eesmärgi siduda 80% oma lepingulistest tarnijatest eetikakoodeksiga ning jõuda tarnijateni, kelleni me sellel aastal ei jõudnud.

Jälgige meie edusamme eesmärkide saavutamisel:

  

Safety first!

Accident frequency: LTA1 (resulting in absence)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

n/a

11.2

7.1

0

0

 

 

Great workplace

Great Place To Work Trust Index

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

68%

68%

69%

61%

78%

85%

 

 

Responsible partners

100% of contract suppliers signed Supplier Code of Conduct

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

n/a

43%

59%

100%

100%

 

 

Responsible partners

Number of audited strategic suppliers

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

n/a

n/a

10

15

20

 

 

Responsible partners

Number of prioritised suppliers with joint sustainability action plan and targets

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

n/a

n/a

14

15

25

Seotud juhtumilood

Otsi