Hyppää sisältöön

Kasvamme yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta

Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ruoan kasvattamiseen, puutarhanhoitoon ja vihreämpien ympäristöjen kehittämiseen yhteistyön ja koulutuksen avulla. Uskomme, että luonnon kannalta positiiviset ratkaisut ovat välttämättömiä sekä puhtaan ruoan tuotannossa että kaupunkiympäristön vehreyttämisessä. Uskomme myös, että vastuulliset ratkaisut luovat positiivista mielialaa ja optimistista tulevaisuuden kuvaa.

icon-co2-cloud

Hiili-intensiteetti -50 % arvoketjussamme

Arvoketjussa olevien kumppaneidemme kanssa vähennämme hiilidioksidipäästöjämme -50 % vuoteen 2030 mennessä.

 

Lisäämme kierrätettyjen materiaalien käyttöä

Lisäämme kierrätettyjen raaka-aineiden määrää kasvualustoissamme ja pakkauksissamme mahdollisimman paljon vuoteen 2030 mennessä.

100 % vastuullisesti tuotettua turvetta

Tavoitteenamme on käyttää 100 % sertifioitua vastuullisesti tuotettua turvetta omassa tuotannossamme vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullista yhteistyötä

Vastuulliset ja sitoutuneet kumppanit ovat toimintamme keskiössä. Yhteisen edun nimissä haluamme allekirjoittaa vastuullisen toimintaohjeen kaikkien kumppaneidemme kanssa.

Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä

Ihmiset, planeetta ja tuotteet – Nämä ovat kolme näkökulmaa, joista lähestymme kestävää kehitystä saavuttaaksemme lopullisen tavoitteemme, parantaa positiivista nettovaikutustamme joka vuosi, mikä tarkoittaa, että haluamme jatkuvasti panostaa maailmaan enemmän kuin otamme siltä.

Ilmastokriisi, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, ekosysteemin rappeutuminen, väestönkasvu ja lisääntynyt ruuan tarve ovat haasteita, joihin voimme vaikuttaa eniten. Tämä yhteiskunnallinen kehitys tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia tälle sektorille ja liiketoiminnallemme. Lue lisää >

Kevyt hallintorakenne

Kekkilä-BVB:n johtoryhmä vastaa vastuullisuusohjelmastamme ja sen toteuttamisen onnistumisesta. Näin varmistetaan, että kestävä kehitys integroituu liiketoimintaan kiinteästi ja että organisaatiossamme olevat eri liiketoimintayksiköt ja toiminnot saavuttavat asetetut tavoitteet. Kaikilla Kekkilä-BVB:n työntekijöillä on relevantit vastuullisuustavoitteet vuositavoitteissaan. Toteutamme vastuullisuusohjelmaamme koko henkilöstön avulla ja toimesta, olipa kyse hankinnasta, tuotannosta, HR:stä, myynnistä tai muusta osastosta. Kekkilä-BVB:n vastuullisuusjohtaja ja vastuullisuuspäällikkö varmistavat, että kestävän kehityksen tavoitteet täyttävät markkinoiden vaatimukset ja vastaavat siinä tapahtuviin muutoksiin sekä johtavat tavoitteidemme edistymistä.

Napsauta tästä lukeaksesi lisää vastuullisuustoimenpiteistämme ja saavutuksistamme Neova Groupin kestävän kehityksen raportista. Vieritä raporttia alas sivulle 54

Vastuullisuusohjelmamme kolme painopistealuetta ottavat huomioon kestävän kehityksen ympäristölliset, sosiaaliset ja liiketoiminnalliset näkökohdat.

Tavoitteemme on parantaa tuotteitamme ja ratkaisujamme

Lue lisää

Tavoitteemme on harjoittaa liiketoimintaa tasapainossa luonnon kanssa

Lue lisää

Tavoitteemme on tukea henkilöstömme ja kumppaneidemme kasvua

Lue lisää

Yhteistyöllä pääsemme pidemmälle

Kehitämme kasvualustaratkaisujamme kestävän kehityksen mukaisiksi. Ainoa tapa pienentää nettovaikutustamme on tehdä yhteistyötä arvoketjun asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Vastuullisuustyössä ei ole kilpailijoita, on vain kumppaneita, joiden kanssa voi kasvaa yhdessä kohti parempaa huomista.

Teemme jatkuvasti yhteistyötä alan toimijoiden kanssa koko arvoketjussa rakentaaksemme yhteistä ymmärrystä ja rohkaistaksemme ekosysteemiajattelua. Innovaatiomme edistävät vastuullisia ratkaisuja ruoantuotantoon, puutarhanhoitoon ja viherrakentamiseen.

Parannamme vaikutustamme joka vuosi

Vastuullisuusohjelmaamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ja päätavoitteemme on parantaa positiivista nettovaikutustamme joka vuosi. Tämä tarkoittaa, että haluamme jatkuvasti panostaa maailmaan enemmän kuin otamme siitä pois.

Miten Kekkilä-BVB edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

 

Olemme nettopositiivinen yritys

Vastuullisuusohjelmaamme seuraten olemme nettopositiivinen yritys. Yritys, joka antaa suuremman panoksen maailmalle kuin ottaa siltä. Paras tapa tehdä se on tarjota turvallisia, sosiaalisesti vastuullisia, ympäristöystävällisiä ja tehokkaita ratkaisuja.

The Upright Projectin tieteellisen validoinnin perusteella luomme yli neljä kertaa sen yhteiskunnallisen arvon, jonka keskivertoyritys luo jokaista tuloeuroa kohden.

Elinkaariarviointi

Käytämme elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment, LCA) arvioidaksemme käyttämiemme raaka-aineiden ympäristövaikutuksia ja optimoidaksemme suorituskykyämme. T&K-osastomme tekee yhteistyötä tietoinstituutioiden, tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa löytääkseen uusia materiaaleja, joita voidaan käyttää kasvualustoihin. Kaikilla näillä materiaaleilla on omat erityisominaisuutensa suorituskyvyn ja vastuullisuuden kannalta.

LCA osoittaa ympäristövaikutukset kasvualustan elinkaaren eri vaiheissa: raaka-aineiden tuottaminen, logistiikka, tuotanto, käyttö ja elinkaaren loppu. Se voi myös tarjota tietoa useammasta kuin vain yhdestä aiheesta. On mahdollista näyttää, miten tietty tuote vaikuttaa resurssien niukkuuteen, hiilijalanjälkeen, vedenkulutukseen, biologiseen monimuotoisuuteen jne.

Lue lisää (EN)>

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Etsi

Etsimme yhteistyökumppaneita nopeasti uusiutuvan kasvualustamateriaalin viljelyyn!

Satoisa ruokohelpi sitoo hiiltä tehokkaasti ja nyt tavoittelemme keväästä 2023 alkaen runsaasti uutta viljelyalaa sille. Etsimme sopimusviljelijöitä, vuokrattavaa viljelyalaa sekä viljelyn eri vaiheisiin tarvittavia urakoitsijoita.
Kasvatettava ruokohelpi käytetään Kekkilä-BVB:n kasvualustatuotantoon. Tuotetusta ruokohelvestä osa ohjataan Suomen tehtaisiin ja osa vientiin. Olemme kiinnostuneita erityisesti yli 5 hehtaarin viljelyaloista alle 150 km etäisyydellä länsirannikosta.

Lue lisää täältä.