Hyppää sisältöön

Vastuullisten tuotepakkausten prosessimme

Vastuullisten tuotepakkausten prosessimme

Kuvat muovikeitosta valtamerissä ovat järkyttäviä. Niiden seurauksena kuluttajjien ja yritysten tietoisuus muovin käytön kiireelliseestä vähentämisestä on lisääntynyt. Miten toimimme Kekkilä-BVB:ssä muovijätteiden vähentämiseksi? Kekkilä-BVB:n vastuullisuuspäällikkö Julien Boijmans kertoo seuraavassa suunnitelmastamme kohti vastuullisempia pakkauksia tavoitteidemme saavuttamiseksi sekä koko arvoketjun yhteistyön tarpeesta.

Mitkä ovat Kekkilä-BVB:n tavoitteet?

”Kekkilä-BVB:ssä asiakkaidemme menestys on toimintamme ja valintojemme keskiössä. Haluamme varmistaa asiakkaillemme korkealaatuiset, voimassa olevia ohjeita noudattavat tuotteet. Keskeinen tekijä tämän saavuttamisessa on vastuullisten pakkausten käyttö. Pakkauksemme on valmistettu kokonaan muovista. Materiaali on valittu sen poikkeuksellisten ominaisuuksien ja etujen kuten venyvyyden, lujuuden ja kestävyyden vuoksi, joita tarvitaan kuljetuksen aikana. Tiedostamme kuitenkin myös, että muovi on merkittävä ongelma ympäristöllemme, ja meillä on vastuu toimia asian parantamiseksi. Vuoteen 2024 mennessä Kekkilä-BVB korvaa 80% pakkauksissamme olevasta ensimuovista kierrätetyllä muovilla tai vaihtoehtoisilla pakkausmenetelmillä ja 100% pakkauksistamme on kierrätettäviä. ” Mitä pakkauksia käytetään nyt?

”Pakkausvalikoimamme koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen kattaa kasvualustapussit tai -paalit, Kasvualustamme kuljetetaan asiakkaasta riippuen erikokoisissa pakkauksissa 10 litran pusseista 300 litran isoihin paaleihin. Nämä pussit koostuvat yleensä kolmesta kerroksesta: ulkokerros, joka sisältää painatukset (tuoteinformaatio), keskikerroksen ja sisäisen mustan kerroksen, joka suojaa sisältöä valolta ja estää levien ja muiden ei-toivottujen organismien muodostumista. multapussit ja -paalit muodostavat suurimman osan pakkauksistamme, jäljelle jäävä, toinen osa pakkauksistamme ovat joustavat kalvot, jotka on kääritty kuormalavan ympärille tai päälle suojaamaan sitä kuljetuksen aikana, kuten kuvassa alla.”

Mikä on muovipakkausten kokonaismäärä?

”Kekkilä-BVB:ssä käytetään vuosittain jopa 3 300 tonnia muovia. Noin 72% siitä käytetään kuluttaja- ja viherrakentamistuotteisiin, 25% ammattiviljelytuotteisiin ja loput 3% käytetään raaka-aineyksikössä.”

Mitä vaihtoehtoisia kestävämpiä pakkausmateriaaleja Kekkilä-BVB tutkii?

‘Olemme tehneet testejä vaihtoehtoisilla materiaaleilla, kuten biopohjaisella, biohajoavalla ja kierrätetyllä materiaalilla pakkauksissamme. Näiden testien päätarkoitus on ollut tutkia laatutasoa pakkausten tiiviyden suhteen. Sen lisäksi tutkimme myös erilaisten muiden ulkoisten tekijöiden vaikutuksia ja visuaalista ilmettä. Toissijainen tarkoitus oli nähdä, kuinka toimintamme reagoi erilaisiin materiaaleihin. Vertailimme myös vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. ”

Mitä eroa on biopohjaisen ja biohajoavan välillä?

”Biopohjainen viittaa raaka-aineisiin. Ne koostuvat uusiutuvista luonnonvaroista, kuten maissista tai perunasta. Materiaali ei kuitenkaan aina ole hajoavaa. Biohajoava pakkaus sen sijaan on. Sienet ja bakteerit voivat luonnollisesti hajottaa tämän pakkauksen. Ne muuntavat sen vedeksi, hiilidioksidiksi,  ja metaaniksi. Biohajoaminen ei kerro mitään siitä nopeudesta, jolla hajoaminen tapahtuu ja missä olosuhteissa. Biopohjainen materiaali voi olla kestävämpää kuinensimuovi, jos materiaalin alkuperä on tiedossa.

Kestävyyden lisääntyminen saavutetaan pääasiassa vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentämällä uusiutumattomien energialähteiden käyttöä öljypohjaiseen muoviin verrattuna. Biopohjaisen muovin valmistukseen tarvittavien materiaalien kasvattamiseen tarvittava maankäytön muutos voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti pakkauksen kestävyyden tuomaan positiiviseen vaikutukseen. Ympäristövaikutusten sekä positiivisten että kielteisten erojen vuoksi olemme päättäneet sulkea pois biopohjaisen pakkausmateriaalin. ”

Biohajoavat muovit

”Biohajoavia muoveja ei yleensä pidetä ratkaisuna jäte- ja merten muoviroskaongelmiin. Tämä johtuu siitä, että niistä aiheutuva hiilijalanjälki on suuri. Kekkilä-BVB onkin päättänyt käyttää biohajoavaa ainetta sellaisenaan vain poikkeustilanteissa. Esimerkiksi niissä tapauksissa, että vastaanottavassa maassa ei ole täysin kehitettyjä kierrätysjärjestelmiä. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat eivät pysty kierrättämään ja käyttämään uudelleen kierrätettyä materiaalia uusissa sovelluksissa. Tällaisissa maissa pakkausjätteet päätyvät usein luontoon ja  saastuttavat ympäristöä. Näissä tapauksissa biohajoavasta muovista ainakin aiheuttaa pienemmän ympäristöriskin, kuin jos ne eivät hajoaisi.”

Tavoitteemme muiden pakkausten osalta

”Pakkausta voidaan kutsua vastuulliseksi vain, kun saavutamme suljetun kiertoketjun. Tällaisessa järjestelmässä markkinoille lähetetty pakkausmateriaali kerätään, kierrätetään ja käytetään uudelleen joko pakkausmateriaaliin tai muuhun tarkoitukseen. Tällä hetkellä pakkausmateriaaliketju ei ole suljettu. Uskomme, että ketjun sulkeminen on tie vastuulliseen toimintaan. ”

Mikä on Kekkilä-BVB:n osuus suljetussa kiertoketjussa?

”Autamme kierrätetyn muovin markkinoiden muodostumisessa käyttämällä kierrätysmateriaalia pakkauksissamme. Lisäksi varmistamme, että kaikki käyttämämme pakkaukset ovat kierrätettäviä. vastuullisuustavoitteidemme avulla haluamme varmistaa, että resursseja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on jo yleinen käytänne kovamuovituotteissa, kuten ruukuissa ja tarjottimissa, mutta ei muovikalvossa, jota käytetään pusseissa. ”

Mitä muutoksia Kekkilä-BVB tekee vastuullisemien pakkausten markkinoille tuomiseksi?

Kuten edellä jo kerrottiin, mullan pakkaamiseen käytettävät pussit koostuvat kolmesta kerroksesta. Kahteen sisäkerrokseen on mahdollista käyttää kierrätysmateriaalia, kun taas ulkokerros on 100% öljypohjaista uutta muovia. Tämä varmistaa, että pakkaukset säilyttävät korkealaatuisen ulkonäön ja ovat samalla kestävämpiä. Nykyään joustavissa kalvoissa ei käytetä kierrätettyä materiaalia, koska se vähentää niiden venyvyyttä ja lujuutta.”

Mitä odotamme kumppaneiltamme?

”Haluamme työskennellä yhdessä arvoketjumme kanssa. Yksi Kekkilä-BVB:n perusarvoista on yhdessä saavuttaminen. Juuri tätä tarvitaan suljetun kiertoketjun luomiseksi pakkausten osalle. Jatkossa teemme yhteistyötä globaalien ja paikallisten kumppaneiden kanssa muovin kierrätyksen haasteiden ratkaisemiseksi maailmanlaajuisesti. Haasteet ovat usein alue- tai maakohtaisia. tavoitteemme on olla vuonna 2030 nettopositiivinen yritys, mutta yksin emme voi sitä saavuttaa. Voimme vaikuttaa vain yhteistyön kautta.”

Etsi