Hoppa över innehåll

Växa tillsammans för en bättre framtid

Yrkesodlare, verksamma inom planering, anläggning och skötsel av gröna miljöer, återförsäljare och konsumenter från över 100 länder runt om i världen vänder sig till oss för sina behov av odlingssubstrat, jord, gödsel och täckmaterial. Som den främsta aktören inom trädgårdsbranschen i Europa erbjuder vi tjänster för att utbilda och stödja dem i deras resa och att driva innovation med ett tydligt fokus på hållbarhet. Tillsammans med våra kunder växer vi för en bättre framtid.

Produkter och Tjänster

För yrkesodlare fungerar vi som deras leverantör av högkvalitativa odlingssubstrat. I samarbete med landskapsarkitekter och kommuner arbetar vi för att öka den urbana gröna mångfalden och uthålligheten mot klimatförändringar. För våra detaljhandelskunder och konsumenter erbjuder vi förpackade jordar, täckmaterial och gödselmedel. Vi levererar också torv som råvara för trädgårdsodling över hela världen och strötorv till djurhållning i Norden.

Läs mer

Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder skapar vi en framtid där sektorn kan möta de globala hållbarhetsutmaningarna och generera vinst på ett hållbart sätt. Naturpositiva lösningar i form av växtbäddar och odlingssubstrat är avgörande för säker livsmedelsproduktion och för gröna urbana miljöer. Detta uppnår vi genom ett transparent ramverk kring hållbarhet som fungerar som vår kompass och tydliga hållbarhetsrapporter om våra framsteg och utveckling.

Läs mer

 

Om oss

Vårt syfte med att skapa Grön Tillväxt kompletteras med vår vision om Att växa tillsammans för en bättre framtid och våra fyra starka värderingar. Detta vägleder vår strategi och dagliga arbete när vi utvecklar vår verksamhet för att vara den bästa partnern för våra kunder.

Läs mer

Karriär

Bli en del av vårt internationella team i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Estland, Spanien, Italien, Frankrike, Mexiko och Kina. Här kan du utveckla, sälja, producera eller stödja våra hållbara och högkvalitativa produkter för odling av hälsosam mat, skapande av vackra trädgårdar och gröna stadsmiljöer.

Läs mer

Våra värderingar vägleder vår strategi och vårt dagliga arbete

Fokus på kundens framgång

Läs mer

Uppnå tillsammans

Läs mer

Mod att förnya

Läs mer

Förtroende genom respekt

Läs mer

Senaste artiklar

Search