Hyppää sisältöön

Kekkilä-BVB lisää puukuidun määrää kasvualustoissaan yhteistyössä UPM:n kanssa

22 marraskuun, 2023

Kekkilä-BVB ja UPM ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka perusteella UPM toimittaisi puukuitua Kekkilä-BVB:lle. Puukuitua voidaan käyttää ammatti- ja harrastajaviljelyyn soveltuvissa kasvualustoissa korvaamaan turvepohjaisia raaka-aineita. Yhteistyö on merkittävä askel uusiutuvien raaka-aineiden osuuden kasvattamiseksi kasvualustatuotteissa.

Kekkilä-BVB käyttää vuodessa eri kasvualustamateriaaleja yhteensä noin 6 miljoonaa kuutiota. Tästä uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita oli vuonna 2022 noin miljoona kuutiota. Kekkilä-BVB:n tavoitteena on kaksinkertaistaa uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden volyymi vuoteen 2027 mennessä.

“UPM:ltä hankittava puukuitu tullaan hyödyntämään Kekkilä-BVB:n Suomen, Viron ja Ruotsin tehtaissa valmistettavien pääasiassa ammattiviljelyyn soveltuvien kasvualustojen raaka-aineena. Tuotteet menevät pääasiassa vientiin eri puolille maailmaa. Tavoitteena on laajentaa suomalaisen puhtaan puukuidun käyttöä myös Kekkilä-BVB:n Keski-Euroopan tehtaille ja näiden tehtaiden vientimarkkinoille”, Kekkilä-BVB:n innovaatiosta vastaava hankejohtaja Päivi Martikainen kertoo.

UPM:n ja Kekkilä-BVB:n aiesopimus kattaa vuositasolla noin 50 000 kuutiota puukuitua. Globaalisti puukuidun volyymin kasvualustana odotetaan kasvavan nykyisestä kolmesta miljoonasta kuutiosta 30 miljoonaan kuutioon vuoteen 2050 mennessä.

”Puu on monipuolinen, uusiutuva ja kierrätettävä materiaali, jolle näemme lähes äärettömän määrän kestävän kehityksen mukaisia loppukäyttöjä”, kertoo UPM Teknologian liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Mikko Lassila.

“Käynnistyvä yhteistyö on mittakaavaltaan pientä, mutta kuitenkin merkittävää, sillä se kertoo taas yhdestä onnistuneesta innovaatiosta ja yhteistyöstä. Erityisen tärkeänä näemme, että voimme tarjota turvallisen raaka-aineen ruuantuotannon kasvualustaksi”, Lassila kertoo.

”Sekä meillä että UPM:ssä vastuullisuus on strategian ytimessä, ja siksi olemmekin erittäin tyytyväisiä, että löysimme läheltä kumppanin, jolla on tavoitteet hyödyntää puukuitua mahdollisimman kestävällä tavalla ja vastata näin kuluttajien ja myös lain edellyttämiin odotuksiin”, Martikainen sanoo.

Maailman kasvualustamarkkina on vuositasolla noin 70 miljoonaa kuutiota, josta kasvuturpeen osuus on vajaa puolet. Kasvualustojen kysynnän oletetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Turvevolyymin oletetaan pysyvän samana, mutta uusiutuvien materiaalien osuuden oletetaan kasvavan merkittävästi.

“Merkittävimmät syyt kasvualustojen kysynnän kasvulle ovat lähellä kuluttajaa tuotetun ruuan suuri kysyntä sekä ilmastonmuutoksesta johtuva tarve siirtää viljelyä avomaalta kasvihuoneisiin. Kasvihuoneviljely säästää vettä, vähentää lannoitustarvetta ja suojaa sään aiheuttamilta vahingoilta”, Martikainen kertoo.

Kekkilä-BVB vie kasvualustatuotteita maailmanlaajuisesti yli 100 maahan.

Lisätietoja:

  • Päivi Martikainen, hankejohtaja, innovaatiot, Kekkilä-BVB, p. +358 40 518 1587
  • Mikko Lassila, Teknologian liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja, UPM, p. +358 50 379 7720

Etsi