Jäta sisu vahele

Jätkusuutlikkuse koolitus e-õppe kaudu

„E-õppe tööriista kasutamine arendab jätkusuutlikkust meie tööstusharus“

Tänapäeval ei ole jätkusuutlikkus enam lihtsalt trend, see on teadlik ja pikaajaline strateegia, mis on integreeritud ettevõtte põhialustesse. Lisaks sellele, et säästvus aitab vähendada kliimamõjusid, on jätkusuutlik ettevõtlus suunatud ettevõtte juhtimine tulevikku vaataval viisil.
– „Säästvuse osas oleme absoluutselt veendunud, et kui me panustame, siis peame me seda tegema koos. Koos tähendab, et peame kaasama oma kliendid, partnerid ja sidusrühmad kogu väärtusahela lõikes. Siin tuleb mängu meie e-õppe platvorm,“ ütleb Julien Boijmans, Kekkilä-BVB säästvusjuht.

4 säästlikku algatust

Kekkilä BVB on tuvastanud 4 säästlikku algatust, mis põhinevad ÜRO 17 globaalsel säästvuseesmärgil. Üks meie algatusi, „Rahulolevad inimesed“, hõlmab projekti, kus kasutatakse e-õpet. Säästvuse rakendamiseks peame kaasama ka kliendid. E-õppe platvormi arendamise juhtimisel usub Julien süsteemide interaktiivsusesse. Teadmiste vahetamine peab olema tulevikku vaatav ja see süsteem on vaid üks etapp mitme hulgas.

– „Läbi e-õppe koolitame me inimesi oma säästvuseesmärkide osas. Teeme säästva kasvatamise koolitusi, näitame oma tooteid ja arutleme meie poolt pakutavate erinevate toorainete eeliste üle. Sel viisil lisame me sõnale „säästvus“ ka teadmised,“ ütleb Julien.

Julien on projektijuht ühes neist üheksast meeskonnast, kes viivad ellu meie säästva arengu tegevuskava.

Kommunikatsiooni loomine

E-õppe koolitust pakume kõigepealt firmasiseselt, eesmärgiga suunata töötajaid. Nende tagasiside koolituse sisu kohta on äärmiselt oluline ja seda saab süsteemi arendamiseks ära kasutada.
– „Sel viisil õpime me üksteiselt väga efektiivsel viisil, näiteks on meie müügiinimestel väga väärtuslikud teadmised meie klientidelt,“ ütleb Julien.

Kaasates töötajaid on kaasatud ka kliendid.
– „Säästev kasvatamine tähendab meie klientidele erinevaid asju – sõltuvalt taimedest, kohalikest oludest ja puukoolide tehnilisest tasemest. Klientide tagasiside väljakutsete osas, millega nemad peavad toime tulema, on meile ülioluline,“ arvab Julien.

Digitaalse tööriista eelised

Digitaalsel tööriistal on mitmeid eeliseid. Üheks eeliseks on see, et see on alati saadaval ja kõik, kes on sellest huvitatud, saavad osaleda kõikidel koolitustel nii mitu korda, kui vähegi soovivad. Suurimaks eeliseks on selle interaktiivsus – me räägime oma loo ja küsime siis küsimusi. Saadud vastuste abil me areneme ja õpime.

– „Tänu saadud vastustele saame me välja töötada uusi kursusi ja hõlpsasti uuendada tööriista sisu,“ märgib Julien.

Tööriist struktureerib infot, millest inimesed huvitatud on. Sel viisil saame me inimesi toetada ja kutsuda neid meie tööriista kasutama siis, kui meil on neid huvitavas valdkonnas midagi uut pakkuda.

Erinevad globaalsed lähenemised säästvusele

Säästvus seisneb väärtushinnangutes. Erinevate klientide tingimused ja kasvatusmeetodid on üle maailma väga erinevad. Loomulikult teame me, et säästvuse poliitiline tegevuskava on igas riigis erinev, võrreldes näiteks Kesk- ja Põhja-Euroopat Ladina-Ameerikaga. Sellele vaatamata seisneb meie väljakutse selles, et tagada kõikidele oma klientidele kasumlik jätkusuutlikkus. Ja just meie lõppklientidel on võim muutusi ellu viia.

– „Oleme kõik osa „lükka-tõmba“ ühiskonnast. „Lükkamise“ all peame me silmas seda, et me teame, et kliimakatastroof läheneb, selle kohta on faktid, mida keegi eirata ei saa. Küsimus on selles, kes on muutuste algataja meie käitumises? Kõik väärtusahela liikmed, samuti ka lõppkliendid, kellel on võim muutusi ellu viia, moodustavad „tõmbamise“ efekti. Tööstusharu peab tootma tooteid sel viisil, nagu lõpptarbijad seda soovivad. Ning säästvus on oluline aspekt inimeste valikute tegemisel,“ väidab Julien.

Küsimusi meie e-õppe säästvuskoolituse kohta? Võtke ühendust Julien Boijmansiga

Otsi