Jäta sisu vahele

Säästev pakendamine ja meie protsessid

Pildid maailmameredes hulpivast plastisupist on šokeerivad. Selle tulemusena on tarbijad ja ettevõtted hakanud mõistma, kui oluline on plasti tarbimist kiiresti vähendada.  Mida Kekkilä-BVB selle heaks teeb? Kekkilä-BVB säästvusjuht Julien Boijmans räägib meie pakendamispoliitikast, kus on eesmärgiks jõuda jätkusuutlikumate pakenditeni, ja vajadusest teha koostööd kogu tarneahela raames.

Mis eesmärgid on Kekkilä-BVB endale seadnud?

„Kekkilä-BVB-s keskendume me oma klientide edule, pakkudes neile kõrge kvaliteediga tooteid. Peamine tegur selle saavutamiseks on jätkusuutlike pakendite kasutamine. Meie pakendid on valmistatud plastist, kuna see on materjal, millel on erakordsed omadused ja eelised, näiteks selle venivus, tugevus ja vastupidavus, mida meil toodete transportimiseks vaja on. Mõistame siiski, et plastireostus on meie keskkonnale suur probleem ja me tunneme vastutust selles vallas tegutseda. Seetõttu asendab Kekkilä-BVB aastaks 2024 80% uuest plastist (naftal põhinev) meie pakendites ümbertöödeldud plastiga või alternatiivsete pakendamismeetoditega, ning 100% meie pakenditest saavad olema ümbertöödeldavad.“ Lugege rohkem meie säästvuseesmärkide kohta Kekkilä-BVB kodulehelt.

Milliseid pakendeid Kekkilä-BVB praegu kasutab?

„Meie pakendid koosnevad kahest osast – esiteks kasutame kotte või kaubapalle, kus sees on substraat. Sõltuvalt kliendist transpordime oma substraate erineva suurusega kottides – alates 45-liitristest kottidest kuni suurte, 300-liitriste kaubapallideni. Need kotid koosnevad tavaliselt kolmest kihist: välimine kiht, millele on trükitud toote andmed, keskmine kiht ja sisemine must kiht, mis blokeerib valguse, et kaitsta substraati vetikate ja muude soovimatute organismide tekke eest. Meie substraati sisaldavad kotid ja pallid moodustavad suurima osa meie pakenditest, ülejäänud osa moodustab pakkekile, mis mähitakse ümber kaubaaluste, et kaitsta kaupa transportimise ajal, nagu ka allpool näha on.“

Mis on plastpakendite kogumaht?

„Igal aastal kasutab Kekkilä-BVB pakendamiseks kuni 3300 tonni plasti. Umbes 72% sellest kasutatakse jaemüügi ja maastikukujunduse üksuses, 25% professionaalse taimekasvatuse üksuses ja ülejäänud 3% tooraineüksuses.“

Milliseid alternatiivseid ja säästvamaid pakendeid Kekkilä-BVB kaalus?

„Viisime läbi mitmeid katseid alternatiivsete pakkematerjalidega, näiteks biopõhiste, biolagunevate ja ümbertöödeldud materjalidega. Selliste testide peaeesmärk oli uurida nende suletavuse kvaliteeti. Lisaks uurisime nende mõju toodetele ja ka väljanägemist. Teine eesmärk oli näha, kuidas meie äritegevus reageerib erinevatele materjalidele. Võrdlesime ka alternatiivsete materjalide keskkonnamõju.“

Mis vahet on biopõhisel ja biolaguneval materjalil?

„Biopõhine viitab toorainele. Selleks on taastuvad looduslikud ressursid, näiteks mais või kartul. Kuid nendest valmistatud materjal ei pruugi alati olla lagunev. Kuid biolagunev pakkematerjal on. Seened ja bakterid saavad sellise materjali hõlpsasti lagundada. See muudetakse veeks, süsihappegaasiks ja metaaniks. Lisaks ei ütle lagunevus midagi lagunemise kiiruse ja toimumise tingimuste kohta. Kui on teada materjali päritolu, võib biopõhine materjal olla jätkusuutlikum kui naftapõhine uus plast.

Võrreldes nafta baasil valmsitatud plastiga saavutatakse parem jätkusuutlikkus enamasti kasvuhoonegaaside vähendamise tõttu ja mittetaastuva energia vähema kasutuse läbi. Kuid biopõhise plasti valmistamiseks kasvatatavate kultuuride tõttu muutuv maakasutus võib selliste pakendite positiivse mõju hoopis negatiivseks pöörata. Suurte erinevuste tõttu nii positiivsetes kui ka negatiivsetes keskkonnamõjudes, otsustasime me biopõhised pakkematerjalid välistada.“

Biolagunev plast

„Biolagunevat plasti ei nähta enamasti lahendusena prügi ja ookeanide „plastisupi“ probleemile. Seda seetõttu, kuna neil on suur CO2 jalajälg. Seetõttu on Kekkilä-BVB otsustanud biolagunevat materjali kasutada vaid erandkorras. Näiteks siis, kui riikides ei ole veel täielikult välja töötatud pakendikogumissüsteemi. See tähendab, et nad ei saa pakendeid edukalt ümber töödelda ega taaskasutada. Sellistes riikides satuvad pakendijäätmed tihti loodusesse, kus nad keskkonda reostavad. Sellistel juhtudel põhjustab biolagunev plast võrreldes tavalisega vähemalt väiksemaid negatiivseid keskkonnamõjusid.“

Meie pakenditega seotud eesmärgid

„Pakendeid saab nimetata jätkusuutlikeks vaid siis, kui me oleme saavutanud suletud ahela süsteemi – sellises süsteemis saadetakse materjal turule, seejärel kogutakse kokku, töödeldakse ümber ja kasutatakse uuesti kas pakendamiseks või muul eesmärgil. Hetkel ei ole olemas pakkematerjali ahelat, mis oleks suletud. Me usume, et sellise ahela sulgemine viib säästva igapäevaeluni.“

Kuidas me panustame selle ahela sulgemisse?

„Aitame luua turu ümbertöödeldud plastile, kasutades selleks enda pakenditest ümbertöödeldud materjale. Lisaks tagame, et kõik meie poolt kasutatavad pakendid oleksid ümbertöödeldavad. Läbi oma eesmärgi soovime tagada, et kasutatavaid ressursse kasutataks kõige optimaalsemal viisil ja nii tihti kui võimalik. See on tavaline juba „kõva“ plasti, näiteks pottide ja kandikute puhul, kuid mitte veel painduva, pakendikottides kasutatava plasti puhul.“

Milliseid muudatusi viiakse läbi, et saavutada jätkusuutlikumad pakendid?

„Nagu ma ka eelnevalt selgitasin, koosneb substraadi pakend kolmes kihist. Ümbertöödeldud plasti on võimalik kasutada kahes sisemises kihis, samas kui välimine kiht on 100% naftapõhine plast. See tagab, et pakend säilitab oma kvaliteetse väljanägemise, kuid on samas jätkusuutlikum. Hetkel ei kasutata venivates kiledes ümbertöödeldud materjale, kuna see vähendab nende venivust ja tugevust.“

Mida me ootame oma partneritelt?

„Soovime töötada koos ühe ahelana. Üks Kekkilä-BVB põhiväärtustest on koos saavutamine. See on just see, mida on vaja, et luua suletud pakendiahel. Tulevikus teeme koostööd oma globaalsete ja kohalike partneritega, et astuda vastu ülemaailmsele plasti taaskasutuse väljakutsetele. Sellised väljakutsed on tihti regiooni- või isegi riigispetsiifilised. 2030. aastaks on Kekkilä-BVB netopositiivne ettevõte, kuid me ei saa seda üksi saavutada. Tulemused tulevad vaid läbi koostöö.“

Otsi