Jäta sisu vahele

Säästev turbakogumine ja turbarabade jätkusuutliku elutsükli kontseptsioon

Parim tehnika vastavalt olukorrale (BAT)

Turbaraba ettevalmistamine turba kogumiseks on rangelt reguleeritud tegevus. Selleks on vaja erinevaid lube, kuigi regulatsioonid on riigiti ka erinevad. Turba kogumise igal etapil jälgitakse tegevuste keskkonnamõjusid. Ühe aspektina jälgitakse veeolusid. Täpsemalt turba kogumise potentsiaalset mõju vooluveekogudele ja veepuhastusele. Iga turbakogumiskoha kohta määratakse eraldi parimad võimalikud tehnikad (BAT). Parimad võimalikud tehnikad (BAT) arvestavad iga kogumisala spetsiifilisi tingimusi.

Turba kogumise tehnikad

Parimaks võimalikuks tehnikaks on aastaringne maapealne veevool või keemiline puhastamine. Sõltumata kogumiseks kasutatava ala suurusest, tuleb aastaringset maapealset veevoolu võimalust uurida. Kui see ei ole tehtav, peab kasutatav veepuhastusmeetod olema vähemalt sama efektiivne. Teisteks meetoditeks on vegetatsiooniväljad, märgalad või keemiline puhastamine. Parimaks võimalikuks tehnikaks võib olla ka mitme erineva meetodi kombinatsioon.

Eesmärk: 100% parim võimalik tehnika (BAT)

Meie eesmärgiks on alati olnud ja saab ka edaspidi olema 100% BAT. See on osa meie säästvast turbakogumisest ning turbarabade järelhoolduse kontseptsioonist. 100% BAT algab veepuhastusstruktuuride planeerimisest vastavalt konkreetse turbavälja oludele. BAT tehnikad hõlmavad maapealseid voolualasid ja keemilist puhastamist, nagu ka eespool mainitud. Vegetatsiooniväljade kasutamisel suunatakse vesi korjealalt settetiiki. Siin eraldub enamik mudasettest, mis settib tiigi põhja. Siit suunatakse vesi eraldi maapealsele vooluväljale, vegetatsiooniväljale või märgalale, kus tahked osakesed ja toitained edukalt seotakse. Keemiline puhastamine sobib aladele, kus maapealset vooluala või teisi meetodeid kasutada ei saa.

Küsimusi bioloogilise mitmekesisuse ja selle taastamise kohta? www.neova-group.com/en/sustainability/environmental-responsibility

Otsi