Jäta sisu vahele

Teel Euroopa parimaks töökohaks

Oleme saanud suurepäraseks töökohaks

Kekkilä-BVB on osalenud Great Place to Work -uuringus (uuring Suurepärane töökoht). Nüüd tahame me saada ettevõtteks, kus töötajad tõeliselt naudivad töötamist.

Uuring viidi läbi kõigis meie üksustes Hollandis, Soomes, Rootsis, Eestis, Saksamaal, Hispaanias ja Austraalias. Vastajate osakaal oli suur (74,29%).

Tulemus – meie usaldusindeks on 65%.

Uuringu tulemused andsid meie usaldusindeksiks 65%, mis on väga hea. Parimate ettevõtete usaldusindeks on 85% kandis. See on tase, mille ka meie soovime kindlasti tulevikus saavutada. Saime erinevatest riikidest tagasisidena ka palju avatud vastuseid, mida hakkame hoolikalt analüüsima.

Uuring näitas, et meie töötajad on ettevõtte üle väga uhked ning rahul väga hõlpsasti toimiva kommunikatsiooniga. Rahulolu vastutusega on samuti väga heal tasemel, mis tähendab, et inimesed tunnevad, et saavad ise otsustada ja oma tööülesandeid täita. Samuti on heal tasemel rahulolu võimalusega enda tööd edasi arendada.

Meil on hea meel näha, et töötajad usaldavad juhatuse otsuseid. Samuti on meil hea meel, et naised on rahul töötamisega Kekkilä-BVB-s. Uuringud on näidanud, et sarnased küsitlused näitavad, et pigem on mehed oma tööga rahul. Teeme loomulikult kõik, et ka meeste rahulolu tõuseks naistega samale tasemele. Võrdsus on meie Põhjamaade-Hollandi taustaga ettevõttes äärmiselt oluline.

Säästva arengu tegevuskava ja rahulolevad inimesed

Meie väärtused – keskendumine kliendi edule, koos saavutamine, julgus uuendada ja usaldus läbi austuse – suunavad meid teel saamaks parimaks kohaks, kus meie valdkonnas töötada. Meie inimeste heaolu on üheks meie säästva arengu tegevuskava eesmärkideks, mis on toodud ka rahulolevate inimeste algatuse all. Kui meie töötajad on rõõmsad, on ka meie kliendid rõõmsad. Motiveeritud inimesed suudavad suuri asju ellu viia.

Arenguvaldkonnad

Areneda suudaksime sisekoostöö valdkonnas, kus võtmesõnaks peaks olema koostöö kvaliteet mitte kvantiteet. Samuti peaks töötajaid rohkem otsuste tegemisse ja kommunikatsiooni kaasama, arendama nii meeskonnasisest kui ka meeskondade vahelist suhtlust ja investeerima juhtimiskoolitustesse

Tekkis teil küsimusi rahulolevate inimeste algatuse või Kekkilä-BVB kui töökoha kohta? Võtke ühendust Kekkilä-BVB personalijuhi Jari Möröga või mõne meie töötajaga.

Soovite rohkem teada? Lugege rohkem uuringu „Suurepärane töökoht“  kohta!

Otsi