Hyppää sisältöön

Future Fit Framework

Kestävä kehitys läpinäkyväksi

Yhä useammat asiakkaat kysyvät meiltä tuotteidemme vastuullisuudesta ja me haluamme olla avoimia raaka-aineidemme ja tuotteidemme vastuullisuuden suhteen. Jotta voisimme vastata kysymyksiin johdonmukaisesti, olemme kehittäneet Future Fit -viitekehyksen, joka sisältää laajan valikoiman ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja liiketoiminnallisia näkökohtia koko arvoketjussa. Viitekehys on kehitetty yhdessä ulkoisten konsulttien ja sidosryhmien sekä sisäisten asiantuntijoidemme kanssa käytettävyyden, relevanssin ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan varmistamiseksi.

Kasvualustojen kysyntä lisääntyy kaikkialla maailmassa, ja kaikkien viheralalla työskentelevien onkin ymmärrettävä materiaalien vastuullisuus. Jokaisella materiaalilla on omat hyvät ja huonot puolensa, ja niiden sekä kuhunkin materiaaliin liittyvien kestävyysnäkökohtien ymmärtäminen on välttämätöntä sopivimpien ja kestävimpien raaka-aineiden valitsemiseksi. Koska haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden sopeutua tulevaisuuteen parhaalla mahdollisella tavalla, meidän on tiedettävä, mitä raaka-aineita meidän tulee käyttää ja minkä tyyppisiä tuotteita meidän on kehitettävä.

Kokonaisvaltainen viitekehys

Olemme kehittäneet Future Fit Framework -viitekehyksen, jonka avulla voimme arvioida tuotteidemme ja niissä käyttämiemme raaka-aineiden vastuullisuutta. Tärkeimpänä lähtökohtana on tuotteen soveltuminen käyttötarkoitukseensa. Sen lisäksi on otettava huomioon monia eri näkökohtia liittyen siihen, onko raaka-aine tai tuote vastuullinen vai ei. Ihanteellisessa tapauksessa lopullinen ratkaisu on paikallinen, vähäpäästöinen, kierrätettävä, biodiversiteettiä tukeva ja vettä säästävä kasvualusta, joka lisää terveyttä ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Kuvassa esitellään Future Fit -viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä näkökohtia.

Vankka perusta päätöksenteolle

Future Fit Framework auttaa päätöksenteossa, sillä se osoittaa kunkin raaka-aineen riskit ja mahdollisuudet. Raaka-aineen pisteytyksen jälkeen voidaan aloittaa toimet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi tai esiin nousseiden vahvuuksien kehittämiseksi tai hyödyntämiseksi. Viitehyksen avulla on mahdollista löytää kasvualustan optimaalinen suorituskyky eli sopivuus käyttötarkoitukseen, ja paras mahdollinen vastuullisuuspistemäärä. Sitä voidaan käyttää myös eri reseptien vertailuun. Tuotekehityksessä käytämme viitekehystä uusien raaka-aineiden nopeaan arviointiin ymmärtääksemme, missä määrin ne soveltuvat tulevaisuuden ratkaisuihin. Kun alustava arviointi antaa positiivisen tuloksen, tehdään perusteellisempi tarkistus yhdessä hankintaosaston kanssa fysikaalisten, biologisten ja kemiallisten ominaisuuksien osalta.

Uusi lähestymistapa 2022

Tavoitteenamme on käyttää Future Fit Framework -viitekehystä kaikkiin uusiin raaka-aineisiimme. Samalla viitekehys on osa tuotekehitysprosessiamme. Kaikki uudet raaka-aineet, joiden fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia testataan, on arvioitava sen avulla taataksemme asiakkaillemme sopivimmat vastuulliset tuotteet.

Tarkoituksenmukaisuus: ratkaisujemme tehokkuus on lähtökohtana kaikessa uudessa kehityksessä. Jos ratkaisu ei sovellu tarkoitukseensa, se merkitsee energian, materiaalien, veden ja työvoiman tuhlausta koko arvoketjussa.

Paikallinen: mitä lähempänä tuotantolaitoksiamme hankimme ja myymme, sitä vähemmän toimitusketjun häiriöt vaikuttavat meihin ja sitä helpompi on sitoutua yhteisöön.

Ilmastoystävällinen: markkinat ja yhteiskunta suosivat materiaaleja ja tuotteita, joiden hiilijalanjälki on pienempi.

Kierrätettävyys: mitä enemmän käytämme materiaaleja jotka uusiutuvat lyhyellä aikavälillä, sitä vastuullisempi arvoketju on. Meidän on myös edistettävä raaka-aineiden ja tuotteiden kierrätystä.

Luontoystävällinen: meidän on varmistettava että luontoarvot otetaan huomioon koko arvoketjussa.

Sosiaalisesti vastuullinen: toimintamme edellytys on arvoketju, joka huolehtii kaikkien sidosryhmien terveydestä ja hyvinvoinnista.

Vettä säästävä: mitä tehokkaammin tuote mahdollistaa veden säästön, sitä vastuullisempi se on.

Käyttäjäystävällinen: ratkaisujemme tulisi olla turvallisia ja helppoja käyttää, sekä edistää käyttäjänsä vastuullisuutta.

Kestävä pakkaus: kaikki edellä mainitut seikat koskevat myös pakkauksiamme.

Etsi