Skip to content

Emissies met 40% verminderd door overschakeling op spoorwegen

januari 8, 2020

Met het LCA-ECI systeem heeft Kekkilä-BVB inzicht in transportemissies. Door dit inzicht zijn we voor diverse trajecten overgestapt van transport via vrachtwagen naar transport via treinen. Op deze manier kunnen we de emissies beperken (emissiemodaliteit truck vs trein). De eerste stap is het continu verminderen van de Co2-uitstoot vanaf 2024.

Transport als impactfactor

Onze grondstoffen worden vanuit de hele wereld geïmporteerd en als ze eenmaal in een substraat zijn gemengd, worden ze naar onze klanten getransporteerd. Aangezien substraten zware, omvangrijke goederen zijn die we naar onze klanten in meer dan 100 landen verzenden, is transport een impactfactor waarmee rekening moet worden gehouden. Naast deelname aan verschillende levenscyclusanalyse (LCA) projecten met organisaties zoals Growing Media Europe (GME), gebruiken we ook een LCA-systeem van Ecochain. Met dit systeem krijgen we inzicht in onze voetafdruk door middel van een milieukostenindicator (ECI). Op basis daarvan ondernemen we gerichte acties.

Actie

In 2018-2019 hebben we verschillende wijzigingen aangebracht in onze toeleveringsketen om de milieu-impact van onze inkomende logistiek te verminderen. Een daarvan is het vervoeren van veen van Zweden naar Nederland. Jaarlijks vervoeren wij veen per vrachtwagen van Zweden naar Nederland. Dit komt neer op circa 900 vrachtwagens per jaar. Door over te stappen op transport via het spoor, kunnen we dezelfde hoeveelheid goederen duurzamer vervoeren.

Resultaat

Met het transport per spoor besparen we per jaar ca. 247.500 kilogram Co2 uitstoot per jaar. Door deze overstap zijn we in staat de CO2 uitstoot van transport met 40% te verminderen. Ongeveer 96% van onze aanvoer van veen uit Zweden is vervangen door transport per trein. Dit is allemaal binnen twee jaar tijd gerealiseerd.

Zoek