Skip to content

Sphagnum – duurzame innovaties vanaf 2020

Bij Kekkilä-BVB is innovatie het uitgangspunt van onze groei. Recent hebben we als uitbreiding op ons laboratorium, testkas en fytotrons (klimaatkamers) onze nieuwe Innovation Director, Marck Hagen, aangesteld. Hagen loopt voorop in het bereiken van onze doelstelling. Kekkilä-BVB heeft als doelstelling dat alle innovaties duurzaamheid moeten bevorderen. Het gebruik van Sphagnum , ofwel veenmos, als grondstof is een van die innovaties.

Actie

Veenmos als grondstof verwijst meestal naar de ongeveer 380 verschillende mossoorten die behoren tot het geslacht veenmos. In Finland komen ongeveer 40 van deze soorten voor. Het verzamelen van veenmossen vindt voornamelijk plaats in veengebieden die doordat er in het verleden sloten in gegraven zijn om bosbouw mogelijk te maken in een aangepaste natuurlijke staat verkeren. Een typisch veenmosveld is een paar hectare groot.

De totale oppervlakte die geschikt is voor het verzamelen van dit mos in Finland is ongeveer 300.000 hectare. De komende jaren zal slechts een paar honderd hectare worden gebruikt voor de oogst. Dit gebeurt volgens de Finse richtlijnen voor het oogsten van veenmos. Sphagnum groeit snel, met een oogstcyclus van minder dan 30 jaar. De oogst heeft geen  impact op de waterhuishouding van het veengebied. Hierdoor vormt het mos een duurzame grondstof, geschikt voor de toekomst.

Resultaat – BVB Accretio en AirBoost

We gebruiken mos in mengsels van onze retail business unit maar ook in onze Business unit Professional Growing. BU Professional Growing gebruikt sphagnum in producten voor beide productmerken. Binnen BVB Substrates heeft de grondstof een eigen naam; BVB Accretio. In het productportfolio van Kekkilä Professional is het mos verwerkt in verschillende soorten producten, waaronder een substraat genaamd Airboost. Eigenschappen van deze nieuwe grondstof zijn onder andere een hoge waterretentie en absorptiegraad, omdat het tot 25 keer zijn eigen gewicht aan water kan vasthouden. Bovendien zorgt het voor een hoog luchtgehalte in het substraat, wat gunstig is voor de plantenwortels.

Geschiedenis van veenmos

Sphagnum werd al tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt voor de behandeling van wonden. Het mos neemt zoals gezegd veel vocht op. Daarnaast heeft het een antibacteriële werking. Deze antibacteriële werking is ook gunstig voor het groeimedium. Hiermee is het bestand tegen de verspreiding van verschillende schimmels en ziekten die schadelijk zijn voor planten in groeimedia. Veen en sphagnum vormen een aanvulling op elkaar wat betreft hun nuttige bacteriën en bestanddelen. Dit verhoogt de natuurlijke weerstand van de wortels van de gewassen.

Meer informatie over BVB Substrates en BVB Accretio? Neem contact op met Bart Verheijen.

Meer informatie over Kekkilä Professional? Neem contact op met Kari Silokangas.

Zoek